Virtuální univerzita třetího věku - jaro 2015

V říjnu 2014 se Městská knihovna Hodonín zapojila do projektu České zemědělské univerzity v Praze a umožňuje navštěvovat přednášky v rámci VU3V v prostorách knihovny. Přednášky jsou spuštěny přes internet a posluchači je sledují na plátně a pak společně vyplní kontrolní test. Na podzim proběhl kurz“ Čínská medicína v naší zahrádce“ a nyní se studenti VU3V rozhodli pro téma „Lidské zdraví“.
Přednášky se uskutečňují 1x za 14 dní vždy ve středu od 9.30 hod.

Virtuální Univerzita třetího věku – nabídka jaro 2015 (únor – duben)
Téma – Lidské zdraví
Cena za semestr pro uchazeče se čtenářským průkazem 360Kč
bez čtenářského průkazu 390Kč
Studia se můžou zúčastnit uchazeči se statutem:
- důchodce
- invalidní důchodci bez rozdílu věku
- osoba 50+ v době studia nezaměstnaný
Přihlašujeme v Městské knihovně Hodonín od 5.1. do 28.1. 2015, informace a přihlášky v oddělení pro dospělé, kde získáte i veškeré další informace.
 

Univerzita volného času

Univerzita volného času
Opět se sešel rok s rokem a Městská knihovna Hodonín nabízí kurzy v rámci Univerzity volného času. Jedná se o volnočasové aktivity, kdy se sejdete v kurzu vybraném dle svého vkusu a dozvíte se ve společnosti podobně smýšlejících lidí spoustu nového od odborného lektora. Kurzy jsou počítačové v rozsahu 20 hodin (2 hodiny týdně), notebook pro seniory je v rozsahu 8 hodin (2x 1 hodina týdně), dále kurzy nepočítačové v rozsahu 16 hodin, nebo kurzy zkrácené 1x za měsíc celkem 6 hodin. V tomto bloku nabízíme kurzy různých témat. Je to opravdu jen zájmová činnost a, i když název je Univerzita volného času, žádné zkoušky ani úkoly vás nečekají. Přihlášky jsou k dispozici v oddělení pro dospělé v Městské knihovně Hodonín. Je nutné dostavit se osobně, vyplnit si přihlášku a zaplatit. Přihlašujeme od 5. 1. 2015 do 28. 1. 2015, podrobnější informace v oddělení pro dospělé u paní Beaty Rechové, tel. 518 321 213, 724 055 952, rechova.beata@knihovnahod.cz


Počítačové kurzy
Počítač pokročilejší
Lektor: RNDr. Petr Líznar
Místo: Městská knihovna Hodonín – počítačová učebna
Čas: čtvrtek 16 – 18 hod.
Práce se složkami, soubory, e-mail, internet, úvod do MS Wordu (tabulky, texty, kopírování…), základy práce v MS Excel ( pojmy, práce s buňkami, tvorba jednoduché tabulky…).

Notebook pro seniory
Lektor: Bc. Lenka Maňáková
Místo: Městská knihovna Hodonín – počítačová učebna
Čas: pondělí, středa 9.30 – 10.30 hod.
Kurz určený pro úplné začátečníky z řad seniorů, naučíte se základy PC, práce s myší,
e –mail, otvírání souborů, práce s internetem.


Digitální fotografie od základů
Lektor: BcA. Petr Drábek
Místo: Městská knihovna hodonín – počítačová učebna
Čas: středa 17 – 19 hod.
Práce s digitálním fotoaparátem a počítačové úpravy obrazu. Cíl kurzu: ovládat a optimálně nastavit funkce fotoaparátu, zpracovat fotografie v počítači, správně připravit fotografie pro tisk, web, slideshow …..
Je nutná znalost práce s PC, ovládání myši, otvírání dokumentů, složek a celková práce s počítačem.

Výtvarná fotografie a fotografická technika
Lektor: BcA. Petr Drábek
Místo: Městská knihovna Hodonín – počítačová učebna
Čas: pátek 16 – 18 hod.
Fotografické techniky a zlepšení výtvarné i technické kvality fotografií. Cíl kurzu: naučit se ovládání fotografické techniky a základních fotografických žánrů (krajina, portrét, zátiší, reportáž, ….), pokročilé zpracování fotografií v počítači a zdokonalení se v kompozici a práci se světlem.

Ostatní kurzy

Němčina mírně pokročilí
Lektor: Mgr. Dagmar Kubišová
Místo: Městská knihovna Hodonín – zasedací místnost
Čas: pondělí 15.30 – 16.30 hod.
Pokračující kurz německého jazyka mírně pokročilých studentů.

Němčina pokročilejší
Lektor:Mgr. Dagmar Kubišová
Místo: Městská knihovna Hodonín – zasedací místnost
Čas: pondělí 16.40 – 17.40 hod.
Pokračující kurz německého jazyka pokročilejších studentů.

Angličtina pro začátečníky
Lektor: Mgr. Ivana Rosmanová
Místo: Městská knihovna Hodonín
Čas: středa 17.10 – 18.10 hod.
Anglický jazyk určený pro úplné začátečníky.

Angličtina pro pokročilé
Lektor: Mgr. Ivana Rosmanová
Místo: Městská knihovna Hodonín – zasedací místnost
Čas: středa 16 – 17 hod.
Kurz určený pro pokročilé zájemce o anglický jazyk.

Angličtina pro mírně pokročilé
Lektor: Olga Trávníčková
Místo: Městská knihovna Hodonín – zasedací místnost
Čas: úterý 16 – 17 hod.
Pokračující kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé studenty.

Práce s polodrahokamy (kamínky) a stromy
Lektor: Mgr. Vlasta Salášková
Místo: Městská knihovna Hodonín – zasedací místnost
Čas: úterý 17.10 – 19.10 hod.
Teorie a praxe, očisty zaměřené na tělo a čakry, relaxace, harmonizace a meditace pomocí kamínků.

Genealogie – cesty k rodinné historii
Lektor: Mgr. Vladimír Petrovič
Místo: Městská knihovna Hodonín – počítačová učebna
Čas: úterý 17 - 19 hod.
Seznámení s genealogií, jejími možnostmi, základní genealogické pojmy a struktury, ukázky rodokmenů, matričních zápisů, jak začít s rodinným výzkumem, kde hledat potřebné údaje a jak se orientovat.

Feng shui – harmonie domova a nastartování nových začátků s feng shui
Lektor: Věra Šárková
Místo: Městská knihovna Hodonín – počítačová učebna
Čas: Pondělí 16 – 18 hod.
V kurzu získáte informace, jak si zařídit harmonický domov, budete pracovat s vlastními bytovými prostory.

Základy včelaření
Lektor: Včelaři Hodonín
Místo: Městská knihovna Hodonín – zasedací místnost
Čas: čtvrtek 16 – 18 hod.
Kurz zaměřený na význam včelaření, chov včel a využití včelích produktů pro zdraví, seznámíte se s historií včelaření, životním cyklem včel, nemocemi, produkty včel a dalšími zajímavostmi ze života včel.

Tvůrčí psaní
Lektor: Mgr. Jana Hrnčiříková
Místo: Městská knihovna Hodonín – zasedací místnost
Čas: čtvrtek 1x měsíčně, 16. 30 - 18. 30 hod.
V kurzu se naučíte metody práce s textem ( metoda volného psaní, asociace…), dále pak zásady správné stylistiky, ukázky různých slohových útvarů, motivace k tvorbě….

Dějiny výtvarného umění
Lektor: Mgr. Hana Stručková
Místo: Městská knihovna Hodonín – počítačová učebna
Čas: čtvrtek 1x měsíčně, 16 – 18 hod.
Opět zabrousíme do dějin prostřednictvím výtvarného umění starých mistrů.

Dějiny českých zemí
Lektor: PhDr. Marek Vařeka Ph.D
Místo: Městská knihovna Hodonín – zasedací místnost
Čas: pátek 15.30 – 17.30 hod.
Pokračování oblíbeného kurzu českých dějin.

Protáhněte si své tělo
Lektor: Mgr. Kateřina Maňáková
Místo: Lázně Hodonín – tělocvična
Čas: čtvrtek 18.30 – 19.30 hod.
Cvičení s prvky kalanetiky, pilates s overbally. Cvičení vhodné pro všechny věkové kategorie.

Ceny:
Senioři nad 70 let
- se čtenářským průkazem
Počítačové kurzy 600 Kč
Nepočítačové kurzy 360 Kč
- bez čtenářského průkazu
Počítačové kurzy 660 Kč
Nepočítačové kurzy 390 Kč

Ostatní veřejnost
- se čtenářským průkazem
Počítačové kurzy 780 Kč
Nepočítačové kurzy 420 Kč
- bez čtenářského průkazu
Počítačové kurzy 850 Kč
Nepočítačové kurzy 470 Kč

Notebook pro seniory
- nad 70 let
se čtenářským průkazem 240 Kč
bez čtenářského průkazu 280 Kč
- ostatní veřejnost
se čtenářským průkazem 320 Kč
bez čtenářského průkazu 360 Kč

Kurzy 1x měsíčně
- nad 70 let
se čtenářským průkazem 180 Kč
bez čtenářského průkazu 210 Kč
- ostatní veřejnost
se čtenářským průkazem 240 Kč
bez čtenářského průkazu 270 Kč
 

Babička v mém životě

DO NOVÉHO ROKU S NOVOU SOUTĚŽÍ... V rok 2015 bude věnovaný tématu BABIČKA

Zapoj se do literárního, výtvarného nebo i obojího tvoření a zkus své štěstí v soutěži!
 

Katalog Carmen

Katalog Carmen je jednoduchý a přátelský vyhledavač na principu GOOGLU nebo Yahoo!, který přináší informace o knihách, časopisech a dalších dokumentech ve fondu.
Každý čtenář má své vlastní konto, kde může sledovat stav a historii výpůjček, přehled rezervací, platby, upomínky. Čtenář může provádět rezervace dokumentů, hodnotit jednotlivé dokumenty, přispívat do diskuze k jednotlivým dokumentům, pomocí RSS technologií sledovat dodávání nových titulů do fondů, aniž by navštěvoval katalog.
Nový katalog
 

 

Co naleznete v jednotlivých sekcích:

 • V sekci O nás najdete stručnou historii knihovny a výstavní činnosti.
 • Další sekce obsahuje přehled služeb poskytovaných knihovnou a jejími pobočkami včetně provozních dob - půjčovna pro dospělé a pro děti, čítárna a studovna, výstavní sál.
 • Podrobnější informace o kulturních akcích a výstavách pořádaných knihovnou najdete v sekci Akce a výstavy. Kde je k dispozici i kronika vše akcí konaných v knihovně.
 • V další sekci naleznete ukázku nových knih v naší knihovně, která je aktualizována každý týden.
 • Pro naše zrakově handicapované čtenáře máme také zvukové knihy.
 • Sekce Pravidla a ceník Vám poskytne stručné informace o tom, jak se stát čtenářem Městské knihovny, jak si půjčovat knihy a časopisy, jak využívat Internet a CD-ROM a kolik se platí za poskytované služby.
 • Sekce Katalog CD, DVD obsahuje seznam nosičů, které jsou k dispozici v Městské knihovně.
 • V sekci Region naleznete výčet základních legislativních informací a regionálních funkcí Městské knihovny a přehled nejdůležitějších kulturních institucí a historických památek našeho regionu.
 • V podsekcích profesinální knihovny a neprofesionální knihovny naleznete kontakty, informace a fotografie všech našich regionálních knihoven
 • Knihovny si můžou vyhledávat ve výměnném fondu. Upozornění: všechny knihy se signaturou VF jsou určeny pouze knihovnám.
 • Stránka Prolongace Vám poradí, jak je možno prodloužit výpůjční lhůtu e-mailem, aniž byste museli navštívit knihovnu.
 • Přes Zajímavé odkazy můžete přejít na různé informační zdroje na Internetu a také odkazy na spolupracující internetová knihkupectví.
 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
© 2015 Městská knihovna Hodonín  všechna práva vyhrazena   iz
nahoru  |  mapa stránek  |  links  |  prohlášení o přístupnosti  |  vypnout CSS (textová verze)
Tyto stránky jsou v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb.