Oznámení

Telefonní linka do kanceláře ředitelky knihovny 518 351 095 je do 6. 10. 2014 nedostupná.
 

Virtuální univerzita třetího věku

V říjnu rozjíždí MěK Hodonín nový projekt "Virtuální univerzita třetího věku" jehož garantem je Česká zemědělská univerzita v Praze. V zahajovacím kurzu nabízí téma: "ČÍNSKÁ MEDICÍNA V NAŠÍ ZAHRÁDCE" (tradiční čínskou můžeme používat i my, neboť některé léčivé rostliny se pěstují i v naších podmínkách).
Přednášky se konají 1x za 14 dnů od 1. 10. od 9:30 v knihovně v přednáškovém sále, jsou zprostředkovány přenosem na plátno, studenti je sledují a po skončení společně vyplní test. Celý kurz obsahuje 6 přednášek, vždy bude přítomná asistentka připravena organizačně pomoci.

Studentem může být:
- senior se statusem důchodce
- invalidní důchodce bez rozdílu věku
- osoba kategorie 50+ toho času nezaměstnaná

Student vyplní přihlášku do nabízeného kurzu v MěK Hodonín v oddělení pro dospělé osobně. Cena kurzu pro čtenáře knihovny je 360 Kč, pro návštěvníky bez čtenářského průkazu 390 Kč.
Po splnění studijních podmínek a absolvování 6 individuálních kurzů je účastník pozván na slavnostní promoci v aule ČZU v Praze.

Další informace získáte přímo v knihovně nebo na www.e-senior.cz.
foto - Virtuální univerzita třetího věku 
 

Nový časopis - KAMARÁDI

Knihovna nově odebírá časopis pro vícejazyčné děti a multikulturní výchovu KAMARÁDI.
Je zaměřen na děti, které pocházejí z jazykově smíšených rodin, národnostních menšin, mající zahraniční kořeny nebo učící se a komunikující vedle češtiny také v dalším jazyce. Je i pro ty, které zajímá, jak funguje naše společnost, která je více a více promíchaná z různých kultur a jazyků a tím je bohatší. Časopis určen dětem na 1. stupni základní školy. Předpokládá se spolupráce s jejich rodiči a pedagogy.
Časopis si absenčně můžete půjčit v dětském oddělení.
foto - Nový časopis - KAMARÁDI 
 

Představujeme nový katalog

Katalog Carmen je jednoduchý a přátelský vyhledavač na principu GOOGLU nebo Yahoo!, který přináší informace o knihách, časopisech a dalších dokumentech ve fondu.
Každý čtenář má své vlastní konto, kde může sledovat stav a historii výpůjček, přehled rezervací, platby, upomínky. Čtenář může provádět rezervace dokumentů, hodnotit jednotlivé dokumenty, přispívat do diskuze k jednotlivým dokumentům, pomocí RSS technologií sledovat dodávání nových titulů do fondů, aniž by navštěvoval katalog.
Nový katalog
 

 

Co naleznete v jednotlivých sekcích:

 • V sekci O nás najdete stručnou historii knihovny a výstavní činnosti.
 • Další sekce obsahuje přehled služeb poskytovaných knihovnou a jejími pobočkami včetně provozních dob - půjčovna pro dospělé a pro děti, čítárna a studovna, výstavní sál.
 • Podrobnější informace o kulturních akcích a výstavách pořádaných knihovnou najdete v sekci Akce a výstavy. Kde je k dispozici i kronika vše akcí konaných v knihovně.
 • V další sekci naleznete ukázku nových knih v naší knihovně, která je aktualizována každý týden.
 • Pro naše zrakově handicapované čtenáře máme také zvukové knihy.
 • Sekce Pravidla a ceník Vám poskytne stručné informace o tom, jak se stát čtenářem Městské knihovny, jak si půjčovat knihy a časopisy, jak využívat Internet a CD-ROM a kolik se platí za poskytované služby.
 • Sekce Katalog CD, DVD obsahuje seznam nosičů, které jsou k dispozici v Městské knihovně.
 • V sekci Region naleznete výčet základních legislativních informací a regionálních funkcí Městské knihovny a přehled nejdůležitějších kulturních institucí a historických památek našeho regionu.
 • V podsekcích profesinální knihovny a neprofesionální knihovny naleznete kontakty, informace a fotografie všech našich regionálních knihoven
 • Knihovny si můžou vyhledávat ve výměnném fondu. Upozornění: všechny knihy se signaturou VF jsou určeny pouze knihovnám.
 • Stránka Prolongace Vám poradí, jak je možno prodloužit výpůjční lhůtu e-mailem, aniž byste museli navštívit knihovnu.
 • Přes Zajímavé odkazy můžete přejít na různé informační zdroje na Internetu a také odkazy na spolupracující internetová knihkupectví.
 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
© 2014 Městská knihovna Hodonín  všechna práva vyhrazena   iz
nahoru  |  mapa stránek  |  links  |  prohlášení o přístupnosti  |  vypnout CSS (textová verze)
Tyto stránky jsou v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb.