Týden knihoven

Datum konání

02. 10. 2006 - 06. 10. 2006

Popis

Městská knihovna Hodonín Vás srdečně zve na tento program:

Oddělení pro dospělé:

2.10.2006 vyhlášení ankety "Moje cesta do knihovny"
2.10.2006 čtení z díla Karla Hynka Máchy
prohlídka knihovny, seznámení s fondem
3.10.2006 beseda s tématikou bájí a legend z jižní Moravy, čtení úryvků z knih pro členy i nečleny Městské knihovny (čtenáři si mohou pozvat své přátele, sousedy a známé)
prohlídka kroniky MěK


Dětské oddělení - pro základní školy

2.10.2006 "Velké společné říjnové čtení" v dětském oddělení, začíná v 8.00 hod
4.10.2006 "Cestování za zvířátky" - dopolední program pro Ústav sociální péče pro mládež
5.10.2006 proběhne v dopoledních hodinách beseda se zástupci nakladatelství THOVT z Prahy, kteří připraví soutěž s názvem "Po stopách draka Bodo
6.10.2006 se uskuteční slosování vyplněných "Cestovních kvízů"
Pobočka Městské knihovny Hodonín, Brandlova 81:
4.10.2006 "Poznáváme knížky" - beseda pro žáky ZŠ Vančurova
"Moje ex Libris" - výtvarná soutěž pro čtenáře knihovny a starší žáky ZŠ
"Cesta do knihovny" - Akce pro všechny čtenáře knihovny, čtenáři pozvou své přátele, spolužáky, rodiče, děti, sousedy apod. do knihovny a ukáží jim cestu kudy ke knihám
 
 
‹ zpět