František Kožík a Morava

Datum konání

17. 04. 2009  08:00-17:00

Místo konání

Čejkovice – kulturní dům Zemědělského družstva a.s.

Popis

Obec Čejkovice za spoluúčasti Památníku českého písemnictví v Rajhradě, Střediska služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Hodonín - kabinetu českého jazyka
a Knihovny Jiřího Mahena v Brně pořádá u příležitosti 100. výročí narození Františka Kožíka sympozium o díle (literárním odkazu) Františka Kožíka, jednoho z největších spisovatelů 20. století a čestného občana Čejkovic.
František Kožík a Morava
(reflexe moravanství v jeho tvorbě)

Program:
1. blok:
• Zahájení, přivítání (Ing. Pavel Novotný, starosta Čejkovic)
• Uvítací program (dětský folklorní soubor Iskérka Čejkovice)
• František Kožík a Čejkovice I. (MUDr. Jan Pavlík)
• Vzpomínky (Alena Kožíková)
• František Kožík v zrcadle jeho knih (Prof. Dr. Erazim Kohák)
• Historický román (Doc. PhDr. Jarmila Bednaříková/prof. PhDr. Ludvík Štěpán – MU Brno)
Přestávka - coffe break
2. blok:
• Poezie - recitace Gabriela Vránová, Vladimír Doskočil (za spolupráce s prof. Mgr. Jitkou Kysučanovou)
• Literatura pro děti (prof. Mgr. Jitka Kysučanová)
Přestávka - oběd
3. blok:
• František Kožík a Čejkovice II. (MUDr. Jan Pavlík)
• Divadlo a hry pro Čejkovice (Mgr. Jana Rohlínková)
o Ukázky z divadla Šavle a píseň a Templáři v Čejkovicích (divadelní soubor Čejkovice, Ludvík Balát)
o Cena Františka Kožíka (Jiří Jilík)
• František Kožík jako libretista, textař a redaktor čsl. rozhlasu (Dr. Vojan Drlík – Památník písemnictví na Moravě Rajhrad)
• Krátká vzpomínka hudebního skladatele Slávka Smišovského
• Koncert dechové hudby Kateřinka a mužského sboru Révokaz
• Koncert cimbálové muziky


Za organizátory:
PaedDr. Hana Krojzlová, ředitelka SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín
 
foto - František Kožík a Morava
foto - František Kožík a Morava
foto - František Kožík a Morava
foto - František Kožík a Morava
foto - František Kožík a Morava
foto - František Kožík a Morava
 
 
‹ zpět