Mediální výchova

Datum konání

27. 05. 2009 - 18. 06. 2009

Místo konání

Zasedací místnost - 1. patro

Popis

Cíl kurzu: mediální výchova se stala v několika posledních letech významnou součástí výuky na školách. Proto zařazujeme toto téma do projektu. Knihovníci tak budou mít možnost formou výkladu, praktických ukázek a řešení zadaných úkolů poznat metody práce využívané ve školních vzdělávacích programech. Se znalostí této problematiky tak budou moci reagovat na požadavky škol i ve své práci v knihovně.

Rozsah: 4 dny (2× 2 dny, 24 vyučovacích hodin)

Termín: 27. a 28. května, 17. a 18. června 2009 vždy první den prezence od 11.00 do 12.00 hodin, zahájení práce v kurzu od 12.30 hodin, ukončení soustředění druhý den ve 14.30 hodin.

Lektor: Nina Rutová, Kritické myšlení o. s.

Vložné: 200 Kč (úhrada při prezenci proti účetnímu dokladu)

Osvědčení: po absolvování celého kurzu a splnění zadaných úkolů obdrží účastníci Osvědčení
 
foto - Mediální výchova
foto - Mediální výchova
foto - Mediální výchova
foto - Mediální výchova
foto - Mediální výchova
 
 
‹ zpět