Univerzita volného času - zimní semestr 2009

Datum konání

07. 09. 2009 - 25. 09. 2009

Popis

POČÍTAČOVÉ KURZY:
První kroky s počítačem a internetem – senioři
Lektor: Mgr. Marie Blahová
Místo: ZŠ Hodonín, U Červených domků 40
Zahájení: pondělí 5. 10. 2009 v 15.00 hod.
Seznámení s PC, vytváření jednoduchých dokumentů v programu MS WORD, formátování textu, ukládání obrázků, tabulky, seznamy, vzhled dokumentů a jejich tisk, internet, e - mailová pošta,…

Počítačový kurz pro pokročilé – senioři
Lektor: Mgr. Alice Flodrová
Místo: ZŠ Hodonín, Vančurova 2
Zahájení: středa 7. 10. 2009 v 16. 00 hod
Prohloubení náplně kurzu pro začátečníky, práce s internetem (praktická orientace), Outlook Expres, MS Excel, práce s digitální fotografií, …

První kroky s počítačem a internetem - mladší veřejnost
Lektor: RNDr. Marie Růžicová
Místo: ZŠ Hodonín, Očovská
Zahájení: pondělí 5. 10. 2009 v 16.00 hod.
Základní pojmy, hardware a software PC, základy Windows XP, základy psaní textů, postupy při úpravách dokumentů, vzhled dokumentů, tisk, ...

Počítač pro mírně pokročilou veřejnost
Lektor: Mgr. Jaromír Kalábek
Místo: ZŠ Hodonín, Očovská
Zahájení: Úterý 6. 10. 2009 v 16.00hod.
Opakování a prohloubení náplně prvního kurzu, práce s internetem, e - mailová pošta, práce s
digitální fotografií, vytváření složitějších dokumentů, ...

PC pro pokročilé (MS Excel)
Lektor: Mgr. Jaromír Kalábek
Místo: ZŠ Hodonín, Očovská
Zahájení: středa 7. 10. 2009 v 16.00hod
Tabulky, pohyb po tabulce, vzorce, grafy, úprava listu, ...


OSTATNÍ KURZY:
Jednoduché vazby v domácím interiéru
Lektor: Přemysl Michal
Místo: Městská knihovna Hodonín
Zahájení: pondělí 5. 10. 2009 v 16. 00 hod.
Základy aranžování dekorace z živých i sušených květin, podzimní aranžmá, ..., předpokládá se kromě kurzovného příplatek na spotřebu materiálu.

Tajemství písma – lektor
Lektor: PhDr. Zdenka Bimková
Místo: Městská knihovna Hodonín, Národní třída 36
Zahájení: čtvrtek 15. 10. 2009
Psychologie, rozbor písma, význam grafických znaků, základy grafologie, ...

Cvičení pro zdraví
Lektor: Ludmila Kouřilová
místo: ZŠ Hodonín, Očovská, cvičební sál 1. patro
Zahájení: středa 7. 10. 2009 od 17,30 do 19,30 hod.
Zdravotní tělocvik s prvky pilates, kalanetiky, jógy a cvičení s overbally, tělocvik pro ženy různého věku.

Aromaterapie
Lektor: Lenka Salabová
Místo: Městská knihovna Hodonín, Národní třída 36
Zahájení:středa 7. 10. v 17.00 hod.
Použití léčivých olejů na psychický a fyzický stav našeho těla.

Ceny jsou stanoveny:
Senioři nad 50 let nepočítačový kurz (rozsah 16 hodin) 300 Kč
počítačový kurz (rozsah 20 hodin) 500 Kč
ostatní veřejnost nepočítačový kurz (rozsah 16 hodin) 350 Kč
počítačový kurz (rozsah 20 hodin) 650 Kč


Termíny kurzů,přihlášky a úhrada:
Získat podrobnější informace, vyplnit přihlášku a uhradit částku za zvolený kurz bude možné
od 7. 9. do 25. 9. 2009 v Městské knihovně Hodonín, Národní třída 36 v půjčovně pro dospělé u paní Rechové.
Kurzy budou zahájeny v říjnu 2009 a končí v prosinci 2009, čas a místo konání kurzů bude stanoven po dohodě s lektory a včas vás budeme informovat na našem webu www.knihovna-hod.cz, pozorně sledujte naše stránky, informace budou aktuálně doplňovány.MĚSTO HODONÍN, Městská knihovna Hodonín, Národní třída 36, Hodonín

UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU
Přihláška – zimní semestr 2009

Název kurzu:
......................................................................................................................................................

Účastník – jméno a příjmení, titul
......................................................................................................................................................
Bydliště
......................................................................................................................................................
Datum narození
......................................................................................................................................................
Telefon
......................................................................................................................................................
e–mail
......................................................................................................................................................

Mám – nemám možnost doma pracovat na počítači. Mám – nemám doma připojení na internet.

V Hodoníně, dne
......................................................................................................................................................

................................................................................................
podpis

 
 
‹ zpět