Univerzita volného času

Datum konání

07. 01. 2010 - 27. 01. 2010

Popis

Počítačové kurzy:
První kroky s počítačem a internetem – senioři
Lektor: Mgr. Marie Blahová
Místo: ZŠ U Červených domků, Hodonín
Datum zahájení: 1. 2. 2010 v 15. 00 hod.
Seznámení s PC, práce s myší, s klávesnicí, vytváření jednoduchých dokumentů v programu MS Word, ukládání obrázků, seznamy vzhled dokumentů, seznámení s internetem, vyhledávání na internetu, e – mailová pošta …

Počítačový kurz pro pokročilé – senioři
Lektor: Mgr. Alice Flodrová
Místo: ZŠ Vančurova, Hodonín
Datum zahájení:
Prohloubení náplně kurzu pro začátečníky, práce s internetem (praktická orientace, vyhledávání, uložení adresy, kopírování, nastavení kontroly pravopisu …), a další témata dle zájmu posluchačů.

První kroky s počítačem a internetem – mladší veřejnost
Lektor: RNDr. Marie Růžicová
Místo:ZŠ Očovská, Hodonín
Datum zahájení:1. 2. 2010 v 16 hodin
Základní pojmy, hardware a software PC, základy Windows XP, psaní textů, vytváření dokumentů a jejich úprava, vzhled, tisk dokumentů, základy Wordu, ukládání obrázků, tabulky, seznamy, seznámení s internetem a jeho praktické použití, e – mailová pošta…

Počítačový kurz pro pokročilé – mladší veřejnost
Lektor: RNDr. Marie Růžicová
Místo: ZŠ Očovská, Hodonín
Datum zahájení: 3. 2. 2010 v 16 hodin
Opakování a prohloubení znalostí z prvního kurzu, případně náplň dle dohody s posluchači, práce s internetem, vyhledávání stránek, e – mailová pošta, vytváření složitějších dokumentů …

Ostatní kurzy:

Úvod do antické filosofické terminologie
Lektor: Mgr. Bohdana Křepinská
Místo: Městská knihovna Hodonín
Datum zahájení: 10. 2. 2010 v 17. 30 hodin
Výroky, myšlenky a termíny antických filosofů, které nejvíce ovlivnily vývoj evropského filozofického myšlení.
Malá exkurze do starořeckého a latinského jazyka

Průřez historie české země
Lektor: PhDr. Marek Vařeka, Ph.D.
Místo: Městská knihovna Hodonín
Datum zahájení: 5. 2. 2010 v 16 hodin
Vývoj historie českých zemí od Velké Moravy po dnešní dobu v kontextu regionu jižní Moravy. Praktická ukázka numizmatiky, faleristiky a genealogie.

Jednoduché vazby v domácím interiéru
Lektor: Přemysl Michal
Místo: Městská knihovna Hodonín
Datum zahájení: 1. 2. 2010 v 16 hodin
Základy aranžování, dekorace ze živých i sušených květin, jarní aranžmá, předpokládá se kromě kurzovného i příplatek na spotřebu materiálu.

Tvořivá textilní dílna
Lektor: Iva Novotná
Místo: Městská knihovna Hodonín
Datum zahájení: 2. 2. 2010 v 16 hodin
Základy ručních prací a seznámení s textilními technikami, které pomalu upadají (patchwork, tkaní, paličkování a jiné), předpokládá se kromě kurzovného příplatek na materiál po dohodě s lektorem.

Cvičení pro zdraví
Lektor: Bc. Marie Blahová
Místo: ZŠ Očovská, Hodonín
Datum zahájení: 3. 2. 2010 v 17. 30 hodin
Zdravotní tělocvik s prvky pilates, kalanetiky, jógy, cvičení s overbally, tělocvik pro ženy všech věkových kategorií, 1x týdně 60 min..

Relaxační kurz
Lektor: Mgr. Vlasta Salášková
Místo: Městská knihovna Hodonín
Datum zahájení: 4. 2. 2010 v 17 hodin
Relaxační kurz zaměřený na předcházení stresu, regeneraci očí, relaxaci (i při tibetských mísách).

Ceny kurzů jsou stanoveny:
Senioři nad 70 let – nepočítačový kurz (rozsah 16 hodin) 300Kč počítačový kurz (rozsah 20 hodin) 500Kč
Ostatní veřejnost – nepočítačový kurz (rozsah 16 hodin) 350Kč
počítačový kurz (rozsah 20 hodin) 650Kč

Získat podrobnější informace, vyplnit přihlášku a uhradit částku za zvolený kurz můžete v termínu 7. – 27. 1. 2010 v půjčovně pro dospělé u paní Rechové v budově Městské knihovny Hodonín, Národní třída 36, informace také na tel. 518321213, na internetových stránkách www.knihovna-hod.cz


MĚSTO HODONÍN, Městská knihovna Hodonín, Národní třída 36, Hodonín

UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU
Přihláška – zimní semestr 2009

Název kurzu:
......................................................................................................................................................

Účastník – jméno a příjmení, titul
......................................................................................................................................................
Bydliště
......................................................................................................................................................
Datum narození
......................................................................................................................................................
Telefon
......................................................................................................................................................
e–mail
......................................................................................................................................................

Mám – nemám možnost doma pracovat na počítači. Mám – nemám doma připojení na internet.

V Hodoníně, dne
......................................................................................................................................................

................................................................................................
podpis

 
 
‹ zpět