Vyhodnocení dotazníku z prosince 2009

Datum konání

01. 12. 2009 - 31. 12. 2009

Popis

Připomínky a odpovědi k jednotlivým k otázkám
5. Jak Vám vyhovuje provozní doba knihovny?
Velmi by mi vyhovovalo, kdyby bývala knihovna otevřená i v sobotu dopoledne.

V sobotu dopoledne se otevírací doba zatím neplánuje. Bude-li nám předáno více požadavků, o změně otevírací doby bychom uvažovali. Na den otevřených dveří (sobota – 28. 11.) byl otevřen i provoz. Také kvůli zjištění zájmu. Zájem byl velmi nízký. Proto zatím o změně neuvažujeme.
Přizpůsobil jsem návštěvu knihovny otevírací době.
Když je to do pěti je to lepší (pobočka)

Pobočka je otevřená 8 hodin denně. Při omezení provozu o hodinu jsme brali v úvahu návštěvnost ráno a odpoledne. Ráno je pobočka více navštěvovaná, proto byl omezen provoz odpoledne. Všichni registrovaní čtenáři mají možnost využívat na svou průkazku všechna oddělení. Hlavní oddělení pro dospělé má otevřeno od 7:30 do 17:00 každý den. Ve čtvrtek a v pátek dokonce do 18:00.

6. Jak hodnotíte tyto služby? (internet)
Barevná tiskárna
Barevná tiskárna, rychlejší počítače

O barevné tiskárně pouvažujeme. Během ledna a února byly na pobočce a v dětském oddělení instalovány nové počítače.

7. Jak hodnotíte nabídku knihovního fondu?
Časopisy nemohu hodnotit - této služby jsem zatím nevyužila.

To je škoda. Čítárna a studovna nabízí denní tisk a spoustu časopisů pro všechny naše čtenáře. Stačí mít platnou průkazku v kterémkoli jiném oddělení.
Označení - jednotlivé označující papírové štítky v oddělení naučné literatury jsou chaotické a neodpovídají zaměření odborného tématu. Např. v oblasti umění či literatury je několik informačních papírových štítků (např. "umění", "nauka o umění", "výtvarné umění", "umělecká kritika", "české výtvarného umění" a další a knihy v ní zařazené tomu neodpovídají). Lepší by bylo mít jen jeden lístek, nebo míň kategorií a pod tím všechnu literaturu. Číselné označení knih také není v této sekci vůbec přehledné.
Označení naučné literatury v naší knihovně odpovídá MDT (mezinárodnímu desetinnému třídění), kterým se řídí všechny knihovny v republice a český překlad vydává Národní knihovna v Praze. Pro neknihovníky může být nepřehledné. Promyslíme, jak to vylepšit a „polidštit“
Krásnou literaturu nepůjčuji.
Opět škoda. Některá je opravdu krásná. :-)
Málo fantasy.
Myslím, že knihovna má širokou nabídku, co se týče fantasy literatury. Problémem je špatná “výrobní“ kvalita knih. Většinou jsou v měkké vazbě a brzo se rozpadají. Při znovu objednání již třeba nejsou starší tituly dostupné a poté ve fondu chybí.

8. Jste spokojeni s dostupností knihovny? (vzdálenost, dopravní spojení, parkování, bezbariérový přístup)
Parkovací místo pro invalidy by mělo být u knihovny.
Chybí parkování - často dlouho kroužím kolem knihovny a nemůžu zaparkovat, jinak super umístění v centru města.

Problém s parkováním je obecně v celém Hodoníně. Městská knihovna má vyhrazeno jen jedno místo pro služební účely. Zaměstnanci, kteří jedou do práce autem krouží stejně jako čtenáři. Parkování pro invalidy budeme řešit.

9. Umožňují Vám internetové stránky knihovny bez problémů nalézat informace o knihovních fondech a službách knihovny?
Nepoužívám je.

Škoda, protože se stránky snažíme doplňovat informacemi, novými knihami a neustále zlepšovat. Letos je v plánu zavedení diskuze, komentářů, anket atd. v souladu s webem 2.0.
11. Jste spokojen/a s rozsahem a kvalitou prostor knihovny?
Chtělo by to nové vybavení.
Každý rok se něco nově vybaví a vybuduje, dle rozpočtu organizace. Předloni dospělé oddělení (nové pulty, nábytek atd.). Loni se nově vybavila šatna. Letos je v plánu bezbariérový přístup do prvního patra.
V létě je v knihovně moc horko.
Dobrá zpráva! Na přelomu roku jsme zbudovali klimatizaci a v létě už nám horko nebude. Nebo alespoň ne tolik :-)

12. Jste spokojen/a se sociálním zázemím knihovny? (oddechové prostory, WC, šatna)
Nelíbí se mi vaše nařízení při odkládání svršků v šatně. I když jdu půjčit knihy na půl hodiny je přece horko mě a ne vám a vaše odůvodnění kvůli krádežím je neopodstatněné.

Jedná se o zlepšení nabídky služeb stejně jako v divadle a jiných kulturních institucí. Do některých knihoven Vás oblečené a se zavazadlem nepustí vůbec. Využijte služeb šatny, zpříjemní Vám to pobyt v knihovně.
Nevyužívám oddechové prostory a WC, tedy nemohu posoudit.
Mohl by být vytvořen koutek pro děti, aby si rodiče mohli vybrat knihy.

Dobrý nápad, promyslíme to. Prozatím kočárky pohlídá paní šatnářka a větší děti mohou využít služeb dětského oddělení, kde se určitě zabaví s nějakou pěknou knihou.
Schody.
Tohle je problém dlouhodobý - víme o něm. Ale je to na dobré cestě. Letos bude instalována plošina, která zpřístupní 1. patro všem čtenářům.

13. Považujete technické vybavení určené pro přístup k informacím za dostatečné? (počítače, kopírky apod.)
Počítače často nefungují.

O tom víme a problémy průběžně řešíme s externím technikem. Souvisí to i s technickým vybavením, které dle možností modernizujeme.
Kopírku nepoužívám, ale s počítači spokojenost.

14. Jsou k Vám pracovníci knihovny vstřícní?
Maximální spokojenost, ochotní, vstřícní, milí.
Všechny velmi ochotné a příjemné!!!
Vždy, pokaždé a všichni - děkuji a chválím
Máme nejlepší knihovnici (pobočka)
Jsou vynikající.

Děkujeme! Jsme rádi, za vaše pozitivní reakce a těšíme se na další návštěvy.

15. Mají podle Vás pracovníci knihovny dostatečnou úroveň odborných znalostí, aby mohli odpovídat na Vaše dotazy?
Máme nejchytřejší knihovnici?

Kolegyně na pobočce bude za pochvalu ráda.

Obecné připomínky, náměty a odpovědi

Je potřeba dát do pořádku počítače, neboť připojení na internet denně selhává.

Naší snahou je, aby vše fungovalo. Řešení problému hledáme i s externím technikem a problémy řešíme průběžně.

Postrádám půjčovnu - hudební oddělení, podobné jako v Břeclavi.
Dosud jsme neměli požadavek na jeho zřízení. Je to dobrý podnět na doplnění služeb. Je nutné splnit řadu právních aspektů (autorský zákon apod.), což je dnes problematičtější než dříve.

Nahoře chybí velké zrcadlo, na záchod se musí chodit dolů. (dětské oddělení)
O zrcadle pouvažujeme. Veřejné záchody jsou tam pro ženy. Promyslíme to.
Více počítačů a více knih o upírech. (dětské oddělení)
V roce 2009 knihovna nakoupila 14 nových titulů o upírech. :-) Počítače viz výše.

Myslím, že tato knihovna je na velmi dobré úrovni a je radost sem chodit
Děkujeme za pochvalu.

Je zde málo oddechových koutů na pohodlné posezení.
Snažíme se řešit prostředí knihovny, aby bylo uživatelům příjemné. Oddechové kouty jsou v řešení.

Myslím si, že ve studovně by mohl být nějaký odborný časopis (týdeník, měsíčník) nebo noviny (např. literární) na literaturu.
Od nového roku jsou v čítárně Literární noviny. Uvítáme i další vaše návrhy na noviny a časopisy.

Uvítal bych osobní účet na internetu, kde bych si mohl najít svoje lhůty odevzdání knih, samozřejmě pokud je to ve vašich silách. Lístek obvykle ztratím a pak nevím, kdy mám knihu odevzdat. Ale jinak jsem spokojen.
Tato možnost existuje. Na našich stránkách v online katalogu je možnost se přihlásit do čtenářského konta. Tam stačí zadat číslo průkazky a PIN, který tvoří Vaše datum narození (RRMMDD).

Velmi mě mrzí, když kniha není v knihovně k nalezení (je zastrčená někde, kam nepatří, ...) - toto se mi stalo už mnohokrát.
Občas se to bohužel stane. Pokud kniha není tam kde má být, tak ji vždycky zařadil čtenář někam jinam. Fond se průběžně řadí, ale při jeho velikosti chvíli potrvá, než se seřadí, a když se seřadí, může se začínat opět od začátku. Tímto prosím všechny čtenáře, aby nám vracely knihy přesně tam, odkud si je vezmou k prohlédnutí. Knihovnice dohledávají zatoulané knihy průběžně, není však v našich možnostech najít všechno hned. Je to i zodpovědnosti našich čtenářů.

Zlepšovat vybavení k využívání veřejného internetu: Nové počítače s lepšími programy, síť atd. Inovovat vybavení.
Knihovna poskytuje přístup na internet. Programové vybavení zaleží na tom, co nám umožní finanční prostředky.

Nechávám si preventivně posílat předupomínku mailem o ukončení výpůjční doby. Nestává se mi často, že bych knihovnu nenavštívil v termínu, protože čtu opravdu hodně, ale už se mi vlivem jiných okolností (nemoc) stalo, že jsem knihy nevrátil v termínu, a proto jsem si tu předupomínku nechal posílat. Půjčuji si knihy jak pro sebe, tak pro manželku a u ní to bohužel nesleduji, až má přečteno tak vezmu knihu a vrátím. Bohužel se mi ale stalo, že její knihy jsem měl doma víc jak 100 dnů, a tím pádem jsem si nemohl nic vypůjčit. Nemohlo by to předupozornění obsahovat také nějakou informaci v tomto smyslu? Něco jako že když určité knihy nevrátím do termínu, tak si nebudu moct nic dalšího půjčit? Vím, že bych si to měl hlídat já a je to jenom moje chyba, ale přesto si myslím, že kdyby to bylo možné bylo by to zase určité plus. Děkuji a nashledanou.
Doporučujeme založit průkaz i manželce :-) Zjistíme, jestli to náš program umí a pokusíme se to případně nastavit.

Upravit internetový rezervační systém tak, aby do doby návštěvy rezervoval i knihu, která je v době rezervace dostupná. Zatím tomu tak není.
Lze rezervovat i momentálně dostupné knihy. Někteří čtenáři to i využívají a nechají si tak knihy “nachystat“ a vyzvednou si je později. Jen upozorním, že za každou rezervaci (knihu) je poplatek 10 Kč a rezervace držíme pro čtenáře 14 dnů, pak se vrací zpět do fondu.

Otvírací doba dětského oddělení je až odpoledne - což naprosto chápu. Uvítala bych možnost vrátit dětské knihy v dospělém oddělení v dopolední době, abych nemusela do knihovny 2 x.
V dopoledních hodinách je možné dětské knihy vrátit v půjčovně pro dospělé.


Zlepšit vyhledávač Clavius - nejsou zde pokyny jak vyhledávat.
Drobný návod je přímo v katalogu, pod vyhledávacím formulářem. Můžete využít osobní asistence zaměstnanců a pak Vám, půjde vše snadněji. Katalog je pro nás koupený software, do kterého nemůžeme zasahovat.

Postrádám snad jediné jmenovky na oděvu pracovníků knihovny - to by se mi líbilo, takto jsou pro mě příliš anonymní, i když znám jejich křestní jména.
Promyslíme to.

Jsem spokojena moc se všemi službami. Myslím, že není potřeba nic měnit. S pozdravem krásného dne Jana Pupiková
Děkujeme.

Proč knihovna pořizuje publikace, které si nikdo nepůjčuje?
Prohledal jsem loňské statistiky a zjistil, že jsme měli přesně 4 045 nakoupených nových knih. Z toho nebyl půjčen jen zlomek. Většinou jde o knihy, které byly koupeny v prosinci. Čtenáři si je ještě půjčit nestačili nebo o naučné knihy, které by ve fondu být měly, ale čtenáři si je půjčí až je potřebují ke studiu.

Bez knihovny si nedokážu představit život, i když knihovna nenabízí to nejlepší, co ve světě knih je.
Všechny knihy bohužel mít nemůžeme. Například v roce 2008 vyšlo v České republice kolem 18 tisíc titulů, knihovna nakoupila asi 4 tisíce knih a z toho mnohé dvakrát (i vícekrát) Z toho vyplývá, že máme v knihovně jen zlomek vycházejících knih. Uvítáme vaše návrhy (všech našich čtenářů) na doplnění fondu.

Čas od času nefunguje na stránkách knihovny čtenářské konto, což mě velmi mrzí. Jinak jsem zcela spokojen.
Tento problém jsme už několikrát řešili, vše jsme prověřovali. Pokud by to nefungovalo většině, opět prověříme a pokusíme se opravit. Každý uživatel má jinak nastavený počítač a je pak problém to všem přizpůsobit. Někdy je na vině příliš “přísný“ antivirus, někdy aktualizace Windows nebo prohlížeče.

Chodím do knihovny rád a přeji všem pracovnicím knihovny vše nejlepší do nového roku. Ing. Otakar Dorda.
Děkujeme.

Mohly by být lepší a rychlejší PC.
Něco je zodpovězeno již výše. Technické i programové vybavení vylepšujeme dle našich finančních možností. Ještě dodám, že během března bude nově možnost připojit se v knihovně na internet prostřednictvím WIFI.

Více knih Stmívání
Ve fondu jich máme momentálně šest (5 v dospělém a 1 na pobočce), což je dvojnásobný počet oproti běžným úspěšným knihám. Můžete využít rezervaci titulu a knihu si nechat odložit.

Rychlejší pc, barevná tiskárna, pohodlné židle, lepší stoly, lepší regály, vymalovat, nový záchod, kuchyňka (Dotaz z pobočky)
Nedávno byla vyměněna plastová okna, udělána nová podlaha a nový výpůjční pult. Na pobočce jsme v nájmu a technické věci řešíme po dohodě s majitelem objektu.

80 let chodím do knihovny od šesti let.
To nás těší, jsme rádi a přejeme Vám hodně zdraví a radosti z knih i do dalších let. Těšíme se na další setkávání.

Nemám žádné připomínky.
Nemáme žádný komentář :-) Popřemýšlejte, nám vaše připomínky pomáhají.

Vylepšit možnost výpůjčky z jiné knihovny. Když sháním nějakou knihu nebo časopis, který není dostupný v naší knihovně. Případně možnost sehnat cizojazyčnou publikaci.
Dle nás funguje dobře. Všichni registrovaní čtenáři si mají možnost objednat díky meziknihovní výpůjční službě jakoukoli knihu v České republice i ze zahraničí (pokud ji má některá z knihoven a půjčuje ji). Cizojazyčnou publikací myslíte knihu ze zahraničí? Pokud ano, můžete využít mezinárodní meziknihovní výpůjční službu. Je nutno počítat s vyššími náklady na poštovné a delším časovým intervalem. Zahraniční publikace objednáváme prostřednictvím Moravské zemské knihovny v Brně.

Všem děkujeme za názory a připomínky. Pokud máte další návrhy, můžete nám je kdykoli posílat na naše
e-mailové adresy. Těšíme se na vaše další nápady.


Za knihovnu odpovídali
Mgr. Hana Šimonová, ředitelka Městské knihovny simonova.hana.mk@muhodonin.cz
a Jiří Škrobák, vedoucí oddělení služeb čtenářům skrobak.mk@muhodonin.cz
 
 
‹ zpět