Knihovnické a informační lekce pro střední školy

Datum konání

08. 12. 2011

Popis

Nabídka platí celoročně od 1. března 2011.

NÁVRH AKCÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

1. Knihovnické lekce
Exkurze po knihovně, seznámení s knihovnou, jejím uspořádáním a činnostmi.

2. Informační lekce
Práce s informačními zdroji - internet, knihy, katalogy a jejich propojení
s vyučovanými předměty - dějepis, zeměpis aj.

3. Literární okruhy
Tematický zaměřené literární besedy. Cestopisná literatura, humor v literatuře,
druhá světová válka, detektivky a horory, science fiction.

4. Literární dílny
Literární lekce zaměřená na doporučenou a povinnou školní četbu.
Výběr spisovatelů a literárních děl:
Světová a česká literatura do konce 18. století
Světová poezie a próza 19. století
Česká poezie a próza 19. století
Světová a česká dramatická tvorba 19. - 21. století
Světová a česká poezie 20. - 21. století.
Světová a česká próza 20. a 21. století
T. G. Masaryk – 160. výročí narození

Cílem lekcí je seznámit mládež s knihovnou jako kulturní institucí, která vytváří široké zázemí pro vlastní sebevzdělání, nabízí možnost kvalitního využití volného času a poskytuje rozsáhlé informace. Délka trvání lekcí je 45 minut (po domluvě lze přizpůsobit). Vzdělávací lekce jsou zdarma, nezbytná je domluva termínu osobně nebo telefonicky minimálně 14 dní předem. Případné podněty na doplnění změn lekcí a dílen doručte na níže uvedený kontakt.

Kontakty: Bc. Lenka Maňáková, oddělení služeb čtenářům – oddělení pro dospělé
knihovna.mk@muhodonin.cz
tel.: 518 321 213


VZOR KNIHOVNICKÉ LEKCE

- historie knihovny
- orientace v knihovně, oddělení knihovny a jejich služby
(dospělé oddělení, oddělení pro děti a mládež, čítárna a studovna, výstavní sál)
- výpůjční řád (registrace čtenáře, poplatky, výpůjční doba, prolongace)
- výpůjční služby (rezervace knih, meziknihovní výpůjční služba)
- rozdělení literatury (naučná literatura – MDT, beletrie, tematická literatura)
- elektronický katalog knihovny (práce s katalogem, vyhledávání knih, katalogizační záznam)
- internetové stránky knihovny
- kulturní a vzdělávací akce knihovny
- úkol pro studenty (vyhledání 3 knih podle zadaného autora, názvu knihy, tématu s využitím katalogu)
 
 
‹ zpět