Knihovnické a informační lekce pro střední školy na rok 2012

Datum konání

10. 01. 2012

Popis

Nabídka platí celoročně od 1. března 2012.

NÁVRH AKCÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Knihovnické lekce
Exkurze po knihovně, seznámení s knihovnou, jejím uspořádáním a činnostmi.

Informační lekce
Práce s informačními zdroji - internet, knihy, katalogy a jejich propojení
s vyučovanými předměty.

Literární okruhy
Tematický zaměřené literární besedy. Cestopisná literatura, humor v literatuře,
druhá světová válka, detektivky a horory, science fiction.

Literární dílny
Literární lekce zaměřená na doporučenou a povinnou školní četbu. Je možné, zadat si vlastní téma s dostatečným předstihem na zpracování.
1. Antická literatura
2. Jan Amos Komenská "učitel národů"
3. Karel Čapek - život a dílo
4. Osvobozené divadlo
5. Jiří Trnka (přednáška k cyklu Veselým krokem Trnkovým rokem, možné využít i pro žáky 8. a 9. třídy)
6. Spisovatelé na Slovácku (připomeneme si známe i málo známé autory)

Cílem lekcí je seznámit studenty s knihovnou jako kulturní institucí, která vytváří široké zázemí pro vlastní sebevzdělání, nabízí možnost kvalitního využití volného času a poskytuje rozsáhlé informace. Délka trvání lekcí je 45 minut (po domluvě lze přizpůsobit). Vzdělávací lekce jsou zdarma, nezbytná je domluva termínu osobně nebo telefonicky minimálně dva týdny dopředu. Případné podněty na doplnění změn lekcí a dílen jsou srdečně vítány. Dané podněty doručte na níže uvedený kontakt.

Kontakty: Bc. Lenka Maňáková, oddělení služeb čtenářům – oddělení pro dospělé
manakova.lenka@knihovnahod.cz
tel.: 518 321 213
www.facebook.com/knihovnahodonin
http://ctemeradi.webnode.cz />
 
‹ zpět