Duševní onemocnění v rodině

Datum konání

18. 11. 2013  17:30-19:30

Místo konání

přednáškový sál

Popis

Přednášky odborníků pro širokou veřejnost,prostor pro individuální rozhovory s odborníky na oblast duševního onemocnění.
Téma: DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ V RODINĚ aneb:
…… jak rozpoznat duševní onemocnění (př. alzheimerova demence, schizofrenie) a jaký to dopad na rodinu?
Přednášející MUDr. Jaroslav Kliment
– psychiatr, ředitel Sociálně psychoterapeutického centra FÉNIX, o.p.s., Kyjov
... jak může rodina či pečující osoba pomoci duševně nemocnému?
Přednášející PhDr. Jan Králík
– psycholog, ředitel Psychocentra Domeček Hodonín
.. jak lze pomoci a podpořit pečovateli nebo rodině?
Přednášející výčet služeb - Mgr. Lenka Vališová
– vedoucí sociálního úseku v Domově na Jarošce, Hodonín
….. právní otázky/opatrovnictví u duševního onemocnění?
Možnost konzultace s pracovnicí MěÚ Hodonín Bc. Magdalénou Pelikánovou
 
foto - Duševní onemocnění v rodině
foto - Duševní onemocnění v rodině
 
 
‹ zpět