Setkání u Kulatého stolu

Datum konání

03. 04. 2014  09:30-11:30

Místo konání

přednáškový sál

Popis

Téma: Uplatnění mladých, kteří jsou nezaměstnaní nebo jim nezaměstnanost hrozí.
Cílem tohoto setkání je získání podnětů a zpětné vazby od cílové skupiny (mladí lidé do 30-ti let, kteří jsou evidování na úřadu práce nebo studenti před ukončením školy, pro které může být hledání zaměstnání a případná nezaměstnanost reálné) ve věci možností a kvality získání informací o možnostech při hledání zaměstnání nebo aktivní činnosti k překonání doby do uzavření pracovního poměru.
Vzhledem k připravené metodice ( viz příloha ) jsme se rozhodli oslovit odborníky z dotčených oblastí, tedy ÚP Hodonín, ISŠ Hodonín, KB a.s. Hodonín, živnostenský úřad, projekt Pracujte na dálku, Centrum vzdělávání všem p.o.,Oblastní charitu Hodonín.
Kulatým stolem provází facilitátor Petr Panaš ze Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER.
Pořádá MěÚ Hodonín, odbor rozvoje města, Projekt Zdravé město a MA21 ve spolupráci s odborem školství a mládeže.
 
foto - Setkání u Kulatého stolu
foto - Setkání u Kulatého stolu
foto - Setkání u Kulatého stolu
foto - Setkání u Kulatého stolu
foto - Setkání u Kulatého stolu
foto - Setkání u Kulatého stolu
foto - Setkání u Kulatého stolu
 
 
‹ zpět