Čaj o třetí

Datum konání

04. 11. 2015  15:00-17:00

Místo konání

zasedací místnost

Popis

Beseda s hodonínským autorem Rudolfem Jiříčkem nad knihou Paměti národa z pohledu Masarykova kraje Hodonínska.

Kniha Paměti národa

Kniha „Paměti národa z pohledu Masarykova kraje Hodonínska“ (680 str., 110 příl.)
vznikla na popud Tomáše Bati, který se jí bohužel nedožil. Jeho přítel prof. Milan Zelený, světoznámý ekonom z Fordham University, New York, proto navázal kontakt se sponzorem
Ing.St.V.Svobodou z Beach Lake (Pennsylvania), který ji věnoval našim krajanům v USA.
Kniha byla vydána v tiskárně LV Print v Uh.Hradišti a její prodejní cena z 350 Kč se zde snižuje na 290 Kč..
V úvodu knihy je zmínka o Hodonínu jako rodišti T.G.Masaryka. První část je však věnována vzniku a vývoji naší země od pravěku dodnes. Za zmínku stojí bitva mezi Římany, vedenými M.Aureliem proti Germánům v r.171, která někde u Lanžhota skončila v obrovských plamenech, založených na vývěrech zemního plynu. Následují události kolem Sámovy říše a zejména o počátcích Velké Moravy s národními památníky v Mikulčicích u Hodonína a na Velehradě, kam přišli Cyril a Metoděj. Poté je uvedena historie Přemyslovců, přeměna knížectví na České království s centrem v Praze. Přechod na Lucemburky, Jagellonce a nakonec až na Habsburky. Konec jejich vlády za 1.sv.války (1914-18), boje našich legionářů, kteří přešli celé Rusko až do Japonska.
Druhá část knihy se zabývá vznikem Československa, s první vládou T.G.Masaryka a E.Beneše, spory kolem Sudet a 2.sv.válka. Vznik Protektorátu Čechy a Morava, odtržení Slovenska. Atentát na Hendricha a Lidice, Ležáky, popravy obyvatelstva, odvoz Židů do koncentráků. Konec války a odsun Němců. Návrat Beneše a první znárodnění majetků podle Košického vládního programu. Odstoupení Podkarpatí pro SSSR.
Třetí část je spojena s komunistickým převratem v r.1948 a druhým znárodněním. Nové žaláře a popravy za Staliniády v 50.letech. Snaha vytvořit komunismus s lidskou tváří.Invaze vojsk Varšavské smlouvy v r.1968, Husákova normalizace. Pád komunismu v r.1989.
Čtvrtá část knihy pojednává o nástupu demokratické vlády V.Havla. Odsun sovětských vojsk. Rozdělení ČSR premiéry V.Klausem a Vl.Mečiarem na ČR a SR. Počátky privatizace a zahájení korupce. Abdikace V.Klause v r.1997, prodej zlatého pokladu do Německa, střídání vlád ODS a ČSSD. Vstup do EU a NATO. Převzetí funkce prezidenta V.Klausem, pokračující rozkrádání národa politiky, izolace vládních činitelů. Prozatímní vláda J.Fischera, hledá se nový prezident. Výhled do budoucna v podobě přímé demokracie.
 
foto - Čaj o třetí
foto - Čaj o třetí
foto - Čaj o třetí
 
 
‹ zpět