Hana Sar Blochová - Magisterium Karlštejna

Datum konání

03. 10. 2016  17:30-19:30

Místo konání

přednáškový sál

Popis

Přednáška s projekcí fotografií a s živou hudbou z doby Karla IV. (zpěv, psalterium, gotická harfa)

MAGISTERIUM KARLŠTEJNA
Alchymie a mystika u královského dvora Karla IV.
Karlův hrad Karlštejn patří dnes k českým hradům nejmystičtějším, a to právě díky tomu, že zde v malířské výzdobě hradu císař zanechal jasné stopy, jež se vztahují k jeho mystické cestě poznání ve spojení s alchymií, astrologií, posvátnou geometrii i magií. Nalézá se zde např. nejrozsáhlejší cyklus nástěnných maleb s námětem Apokalypsy ve střední Evropě a v kapli sv. Kříže největší kolekce středověkých deskových obrazů z dílny Magistra Theodorika, jež nese prokazatelné stopy praktického užití alchymie a posvátné geometrie. Alchymie byla za Karla IV. i jeho synů Václava IV. a Zikmunda rozšířena u všech panovnických evropských dvorů a její poznatky se začaly uplatňovat kromě malířství také v lékařství, při těžbě drahých kovů a jejich zpracování, a též v magické praxi a rituálech. I když nemáme přímé zprávy o praktikování císaře Karel IV., z rukopisů Václava IV. i z písemností z okruhu jeho druhého syna Zikmunda víme, že se o astrologii, alchymii i hermetické vědy osobně zajímali a u svého dvora alchymisty též zaměstnávali.

RNDr. et Mgr. Hana Sar Blochová
Studovala Přírodovědeckou fakultu University Karlovy v Praze (obor fyzikální chemie), Chemie a technologii restaurování uměleckých děl na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a na Filosofické fakultě UK obor Dějiny výtvarného umění se specializací na středověké umění. Pracovala jako kurátorka umění v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou, jako výzkumná pracovnice ve Státních restaurátorských atelierech Praha, kde se zabývala hlavně technologickým výzkumem středověké malby a průzkumem deskových obrazů v kapli sv. Kříže na Karlštejně. Soukromě se v odborné firmě ARTECO-B.M. s.r.o. Český Krumlov zabývala také průzkumy památkových objektů, uměleckohistorickými znaleckými posudky a restaurováním architektury. V týmu Národní galerie v Praze se podílela také na přípravě výstavy Magister Theodoricus (Anežský klášter 1998). Na základě vlastních výzkumů napsala na dané téma knihu „Mysterium Karlštejna“ (naklad. SAR 2012) a nyní pracuje na jejím 2. rozšířeném vydání.
 
foto - Hana Sar Blochová - Magisterium Karlštejna
foto - Hana Sar Blochová - Magisterium Karlštejna
foto - Hana Sar Blochová - Magisterium Karlštejna
foto - Hana Sar Blochová - Magisterium Karlštejna
 
 
‹ zpět