Alena Vlková - Syndrom vyhoření - projevy, léčba, příčiny

Datum konání

12. 04. 2017  17:30-19:30

Místo konání

přednáškový sál

Popis

• Co rozumíme syndromem vyhoření?
• Příčiny syndromu vyhoření
• Obvyklé projevy syndromu vyhoření
• Jak mohu předejít syndromu vyhoření?
• Tipy a rady , které mohou pomoci
• Muzikoterapie a syndrom vyhoření
• Celostní přístup a syndrom vyhoření

Mgr. Alena Vlková
Autorka absolvovala obor učitelství pro 1. st. základních škol na PdF MU v Brně (1992 – 1996), šestisemestrové studium specializace „speciální pedagogika“ na Fakultě speciální pedagogiky MU v Brně (1993 – 1996). V r. 1997 vykonala státní zkoušku z logopedie, somatopedie a vývojových poruch učení, v r. 1998 státní zkoušku ze surdopedie. Absolvovala studium celostní muzikoterapie I. a II.na FF UP v Olomouci a v současné době dokončuje muzikoterapeutický výcvik. Zajímá ji celostní přístup ke klientovi, proto tyto principy aplikuje ve své praxi speciálního pedagoga, profesionálního lektora a celostního terapeuty ( praktikuje tradiční čínskou medicínu, kterou vystudovala v Brně
Pracuje jako speciální pedagog amuzikoterapeut v PPP Hodonín (18let pedagogické praxe). Pracuje s běžnými smíšenými třídami v MŠ, s běžnými i také problémovými třídami na ZŠ a SŠ. V soukromé praxi -soukromá poradna celostní medicíny Duhový had- se zaměřuje na celostní muzikoterapii a tradiční čínskou medicínu u dětí i dospělých.
Pravidelně vede muzikoterapeutické programy pro rodiče a děti od 4 měsíců do 15 let v mateřských centrech a mateřských školkách ( Akademie pro batolata) a v Pedagogicko-psychologické poradně v Hodoníně (Klub dětí , Klub rváčů). Aktivně se věnuje také dospělým (Kluby M pro učitele a rodiče) , pořádá odborné workshopy a přednáší pedagogům v rámci DVPP po celé České republice. O prázdninách organizuje letní školu pro učitele a ojedinělý příměstský tábor pro děti s muzikoterapeutickým programem „Léto se šamanem“. Nadšeně se věnuje vytváření, ověřování a zavádění inovativních přístupů do praxe pedagogů a speciálních pedagogů. Je členkou CZMTA – Muzikoterapeutické asociace České republiky a Sinobiologické společnosti.
 
foto - Alena Vlková - Syndrom vyhoření - projevy, léčba, příčiny
 
 
‹ zpět