Kurz první pomoci

Datum konání

07. 06. 2017  15:00-17:00

Místo konání

Zasedací místnost

Popis

Teoretická část kurzu
Cíl: Získání teoretických vědomostí potřebných k poskytování první pomoci (PP)
A. Záchranný řetězec
. Volání 155, jak si efektivně přivolat pomoc, použití mobilní aplikace Záchranka
• Spolupráce s operátorem tísňové linky při poskytování PP
• Bezpečnost při poskytování laické PP
• Organizace neodkladné péče v České republice (kdo přijede na pomoc, kam odvezou
nemocného, kde dostanu informace apod.)

B. Selhávání základních životních funkcí a oživování
. Zástava dechu, zástava srdečního oběhu, jak poznám, co dělat do příjezdu Záchranné
služby u dospělých i dětí
• Život zachraňující výkony
- obnovení průchodnosti dýchacích cest
- PP při bezvědomí
- oživování –nepřímá srdeční masáž a dýchání z úst do úst u dospělých a dětí
- oživování s použitím automatického externího defibrilátoru (AED)

C. Poskytování PPi při vybraných úrazových a neúrazových náhlých stavech ohrožujících
člověka na zdraví a životě.
• Zástava krvácení
• Úrazy od jednodušších (podvrtnutí, zlomeniny jednoduché, řezné rány, tržné rány), přes zlomeniny otevřené, amputace, úrazy hlavy – otřes mozku, úrazy páteře
• Postup při dopravní nehodě
• Úraz elektrickým proudem a popáleniny
• Cizí těleso v dýchacích cestách – Gordonův a Heimlichův manévr
• Nejzávažnější projevy civilizačních chorob – infarkt myokardu, cévní mozková
příhoda
• Mdloby, epileptický záchvat, alergická reakce
• Otravy, poleptání

Praktická část kurzu
Cíl: Získání a upevnění zručností při poskytování PP
• Nácvik oživování na figuríně dospělého napojené na počítač s možností vyhodnocení
• Nácvik použití AED
• Nácvik oživování na figurínách dětského věku se zpětnou vazbou
• Nácvik manévrů používaných při poskytování PP:, Heimlichův manévr, Gordonův manévr
( k dispozici speciální figurína na nácvik vypuzení cizího tělesa z dýchacích cest)
• Nácvik PP při bezvědomí – zotavovací poloha
• Diskuse k jednotlivým tématům poskytování PP

Cena:
600 Kč za účastníka bez DPH. V ceně je zajištění výukových pomůcek viz. níže, potvrzení pro účastníky, výukový materiál o poskytování první pomoci v rozsahu 52 stran pro každého účastníka.
Více informací: Mgr. Miroslava Kršňáková, tel. 733 642 295, e-mail: krsnakova@rzpcz.cz, www.rzpcz.cz
 
foto - Kurz první pomoci
 
 
‹ zpět