Obrazy Lenky Neuhauserové

Datum konání

03. 02. 2018 - 03. 03. 2018

Místo konání

Galerie Vednevnoci

Popis

Výstava obrazů členky Sdružení břeclavských výtvarníků, jejíž hlavním tématem jsou figurální motivy.

Výtvarnice Lenka Neuhauserová přišla na svět 12. 9. 1964 v Hodoníně. Dětství prožila v Poštorné, kde žije se svou rodinou dodnes. Na břeclavském gymnáziu prošla výukou u profesora Otakara Kudlíka a poté si své profesní vzdělání rozšířila na Pedagogické fakultě Masarykovy university v Brně. Dnes se souběžně se svojí pedagogickou činností soustředěně a dlouhodobě věnuje malbě a kresbě - výrazně se přiklání k figurálním tématům. . V průběhu let si vytvořila charakteristický rukopis i osobitou barevnou paletu. Ve svých komorních, výtvarně stylizovaných obrazech se systematicky věnuje tématu ženství. Žena v jejích bohatých proměnách. Žena milenka, žena v neuzavřeném cyklu mateřství a rodičovství, Ženy jako výrazné osobnosti se svými specifickými příběhy. A nesmíme ani zapomenout na obsedantní téma koček. Obě bytosti mají v sobě mnoho společného. Jsou nevyzpytatelné, náladové. A nesou v sobě tajemství. Toto dominantní téma pojednává Neuhauserová v barevně teplých tónech a v kompozičně pevně ukotvených obrysech. Jistým protipólem narativně sdělných prací jsou její lyricky abstraktní obrazy, ve kterých je emoční napětí ukryto v barevných akordech. Jemné barevné plochy narušuje vrypy a dalšími zásahy do plochy obrazu. Nosnými podněty jsou nálady krajiny. Dlouhodobě se pohybuje mezi realistickými studiemi květin, v plenéru hledá malebná krajinná zákoutí. Nasbírané okouzlení vezdejším světem pak transformuje ve své volné tvorbě. Využívá možnosti kombinace kresby s akvarelem nebo pastelem. Nevyhýbá se ani osobitě využité techniky frotáže a kresebným monotypům. Dlouhodobý pobyt ve výrazně folklórním prostředí Poštorné také ovlivnil a rozšířil její tematické okruhy. Je třeba uvést, že výrazná kresebná linka rytá do podkladové plochy sololitu je nosným prvkem výstavby jejích obrazů. Lenka Neuhauserová je dlouholetou členkou Sdružení břeclavských výtvarníků. Má za sebou bohatou výstavní činnost jak na výstavách autorských i kolektivních. Její práce jsou zastoupeny v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Text: Karel Křivánek
 

Minigalerie z výstavy

foto - Obrazy Lenky Neuhauserové
foto - Obrazy Lenky Neuhauserové
foto - Obrazy Lenky Neuhauserové
foto - Obrazy Lenky Neuhauserové
foto - Obrazy Lenky Neuhauserové
 
 
‹ zpět