Nabídka lekcí digitální gramotnosti


Lekce digitální gramotnosti pro ZŠ jsou součástí rozvoje informačních technologií u dětí. Cílem lekcí je, aby se děti naučily základy IT zábavnou formou.

Lekce jsou rozděleny do tří bloků:
robotika
programování
grafika a videa

Podle potřeb nebo zaujetí je na úpravě těchto bloků možná domluva.

Robotika

Lekce zahrnuje práci s robůtky Ozobot, Sphero Mini, Mboty, Lego jednoduché stroje a programovatelné Lego stavebnice.

Programování

Programování bude obsahovat práci ve Scratchi.

Grafika a Videa

Spojení tvorby a úpravy v Canvě se sociálními sítěmi Instagram, Youtube a Facebook.

Nabídka lekcí video
Středa9:00 - 10:30