Bez bariér

Knihovna neustále rozšiřuje nabídku svých služeb tak, aby mohla poskytovat veřejné knihovnické a informační služby rovným způsobem všem občanům. Knihovna je otevřena návštěvníkům bez ohledu na svůj věk a své znevýhodnění a hlavní budova na Národní třídě je plně bezbariérová. Hendikepovaní návštěvníci se mohou samostatně pohybovat po budově, komunikovat a využívat služeb půjčoven.

Zaměstnanci knihovny jsou pravidelně školeni, jak komunikovat se znevýhodněnými návštěvníky a učí se, jak být dobrými asistenty těm, kdo potřebují specifický přístup.

Osoby ZTP a ZTP-P se do knihovny registrují zdarma. Informace, jak se stát čtenářem.

Také webové stránky, další důležitý informační zdroj knihovny, byly renovovány v souladu s metodikou Blind Friendly Web.

Přívětivé služby nabízíme:


Výběr odborných knihna téma postižení, inkluze, sociální péče, speciální poradenství, psychika, psychologie, specifické nemoci a další.

Poskytované služby: Absenční a prezenční půjčování dokumentů, 2 online katalogy, meziknihovní výpůjční službu, bibliografické a informační služby, odborný knihovní fond, zápůjčku e-čtečky Kindle a tabletu domů, půjčování notebooků na místě v čítárně, vzdělávací a kulturní akce.- Alexandra Stušková, knihovník asistent
- kontakt citarna@knihovnahod.cz , +420 518 321 213
- provozní doba čítárny po, út, čt, pá 8:30-17:00, st. 12:00 - 17:00

Kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky pomáhají nahradit zrakové funkce, o které jedinec přišel v důsledku úrazu, nemoci nebo stáří. Cílem je integrace zrakově postižených osob do společnosti, pracovního procesu i usnadnění vzdělávání.

Městská knihovna nabízí k využití v prostorách čítárny nebo i jen k vyzkoušení:


Kamerovou lupu PRISMA

– umožňuje čtení novin a knih, psaní a drobnou ruční práci (vyplnit formulář, podepsat se, luštit křížovku, kreslit).

Čtecí lupa Bierley mouse USB

– jedná se o ergonomickou kamerovou lupu v provedení myši do ruky. Je vhodná pro čtení novin a knih nebo prohlížení časopisů.

Simulační brýle

– sada brýlí navozující atmosféru různých zrakových vad. Brýle pomáhají pochopit, jak zrakově postižený vidí. Mohou pomoci definovat obtíže, kterým jsou lidé s postižením vystaveni.

Zvukové knihy z Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana

– jsou určeny zdravotně postiženým, kterým jejich stav neumožňuje číst klasické knihy. Pro půjčování je potřeba předložit doporučení očního nebo jiného speciálního lékaře.

Brýle dioptrické

– pro ty čtenáře, kteří si zapomněli doma brýle, máme k zapůjčení několik typů brýlí s různými dioptriemi.

Pomůcky byly zakoupeny z dotačního programu MK ČR VISK 3 v rámci projektu „Jsme tu pro všechny bez rozdílu“.


NABÍDKA

ZRAKOVĚ ZNEVÝHODNĚNÍ

V orientaci po budově knihovny pomůže orientační hlasový majáček, vodící podlahové lišty, popisky v Braillově písmu.

V čítárně se nachází zvuková knihovna. Tituly z Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana jsou určeny nejen zrakově znevýhodněným zájemcům, ale také čtenářům dlouhodobě nemobilním nebo těžce nemocným, jimž zdravotní stav neumožní číst klasické knihy.
Informace o zvukové knihovně podá pracovník čítárny, email: citarna@knihovnahod.cz.

- zvukové knihy jsou označeny signaturou ZKN

- Přihláška čtenáře do zvukové knihovny ke stažení (PDF).

- Přihláška čtenáře do zvukové knihovny (DOCX)

Pro zrakově znevýhodněné děti nabízí dětské oddělení hry, deskové hry a dotykové či zvukové knihy.


- Alexandra Stušková, knihovník asistent
- kontakt citarna@knihovnahod.cz , +420 518 321 213
- provozní doba čítárny po, út, čt, pá 8:30-17:00, st. 12:00 - 17:00

MENTÁLNĚ A DUŠEVNĚ ZNEVÝHODNĚNÍ

Hrátky s pamětí s lektorkou M. Češkovou. Kurz trénování paměti probíhá v knihovně 2x měsíčně, email: prosenior@knihovnahod.cz.

Knihovna nabízí široký výběr odborných knih na téma postižení, inkluze, sociální péče, speciální poradenství, psychika, psychologie, specifické nemoci a další.

Registrovaným čtenářům nabízíme k zapůjčení tituly z edice Už vím! – snadné čtení pro čtenáře s mentálním postižením. Tituly si mohou číst zde i neregistrovaní zájemci, knihy jsou zdarma ke stažení v PDF formátu.


TĚLESNĚ ZNEVÝHODNĚNÍ

Donášková služba je určena dlouhodobě nemobilním nebo těžce nemocným, jimž zdravotní stav neumožní osobní návštěvu knihovny.
K využívání donáškové služby je potřeba být registrovaným čtenářem knihovny.
Knihy lze objednat e.mailem: dospele@knihovnahod.cz, přes knihovní katalog Tritius: https://hodonin.tritius.cz/
nebo telefonicky na č.: 518 321 213 nebo +420 724 055 952. Po telefonické domluvě budou knihy předány donáškovou službou.

Euroklíč v knihovně slouží tělesně znevýhodněným a rodičům do 3 let věku dítěte. Bezbariérové WC s Eurozámkem se nachází v přízemí knihovny vpravo od vstupu do vestibulu. Jak získat Euroklíč?


SLUCHOVĚ ZNEVÝHODNĚNÍ

Nabízíme speciální fond odborné literatury, např.: znaková řeč