Rok: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |

Region - 2022

Projekt Česká knihovna

Již byl vyhlášen projekt Česká knihovna, který je určen profesionálním knihovnám.
Na webových stránkách MZK v Brně 

https://www.mzk.cz/pro-knihovny/ceska-knihovna
najdete veškeré informace k letošnímu ročníku projektu Česká knihovna - část pro knihovny.

 

Porada 23.3.2022

PORADA KNIHOVNÍKŮ Místo konání: Městská knihovna Hodonín, zasedací místnost
Porada knihovníků základních knihoven spojená s odborným seminářem., která se koná 23.3.2022 v zasedací místnosti MěK Hodonín, začátek 8.30.

foto - Porada 23.3.2022 
foto - Porada 23.3.2022 
foto - Porada 23.3.2022 
foto - Porada 23.3.2022 
foto - Porada 23.3.2022 
 
 

Platná opatření od 17.1.2022

 

Dotační titul na vybavení knihoven

Rada Jihomoravského kraje schválila dne 12.1.2022 v rámci dotačního programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje 2022
dotační titul OBECNÍ KNIHOVNY
na podporu rozvoje a modernizace knihoven v obcích do 3 000 obyvatel.
 
Stejně jako v minulých letech je celková výše finančních nákladů na jeden projekt v rozmezí od 50 000,- do 100 000,- Kč,
maximální podíl kraje činí 50 % uznatelných výdajů,
tzn. v případě nákladů na projekt ve výši 100 000,- Kč bude poskytnutá podpora ve výši 50 000,- Kč.

Je možné žádat o náklady na
počítačové vybavení, čtečky, tiskárny, skenery, promítací zařízení, rozmnožovací stroje, softwarové vybavení, mobiliář vnitřního vybavení – nábytek, koberce, regály, drobné stavební úpravy (neinvestičního charakteru pouze v kombinaci s pořízením inventáře) V rámci jednoho projektu lze žádat o kombinaci všech výše uvedených nákladů.
V případě žádosti o dotační titul 5 - Obecní knihovny mají obce výjimku a mohou podat žádost i v jiném dotačním titulu.

Lhůta pro podávání žádostí
od 14.02.2022 od 8:00 hodin
do 28.02.2022 do 17:00 hod.