Pro knihovny

Kontakt
Telefon: 518 322 040, 606 694 561, 518 321 631 - REVIZE KF
Email:svejcarova.magda@knihovnahod.cz
Provozní doba:
pondělí - pátek7:00 - 15:30


Regionální funkce městské knihovny

 • Poradenská a konzultační činnost pro základní knihovny
  zde půjde o průběžné poskytování konzultací, rad a pomoci v oblasti služeb a při zavádění automatizovaných výpůjčních protokolů, o zapracování nových zaměstnanců základních knihoven v obcích, o pomoc při zpracování grantových projektů pro zavádění automatizovaných knihovních systémů, o pomoc při zpracování koncepce rozvoje základních knihoven a o podporu při zajišťování odpovídající kvality knihovnických a informačních služeb v profesionálních knihovnách regionu.
 • Vzdělávání zaměstnanců základních knihoven, pořádání seminářů a porad
  nejméně 2x ročně budou pořádány odborné semináře na vybraná témata, porady pracovníků základních knihoven s důrazem na seznámení s novými trendy v knihovnictví a na vzájemnou informovanost, koordinaci a spolupráci.
 • Tvorba, distribuce a oběh výměnných fondů pro základní knihovny provozované obcemi
  bude prováděna akvizice, katalogizace, technické zpracování a distribuce výměnného fondu.
 • Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů základních knihoven provozovaných obcemi
  revize budou zajišťovány podle zákona č.257/2001 Sb. Bude prováděna fyzická revize knihovního fondu a bude posuzována jeho aktuálnost. Pomoc při aktualizaci knihovního fondu bude zaměřena především na základní knihovny s neprofesionálními pracovníky a na základní knihovny s jedním profesionálním pracovníkem.
 • Zajištění nákupu, zpracování a distribuce knihovních fondů pořízených za prostředky obce pro základní knihovny provozované obcemi
  na základě smluv se základními knihovnami měst a obcí bude prováděna akvizice, katalogizace a distribuce knižního fondu.
 • Podpora při zpracování statistiky o činnosti základních knihoven provozovaných obcemi
  zde půjde o včasné shromažďování požadovaných úplných statistických údajů o činnosti základních knihoven. Jedná se o sběr dat, jejich kontrolu, součet, předání, analýzy a metodickou pomoc.
 • Podpora při zavádění automatizovaných výpůjčních systémů programového vybavení a internetu včetně proškolení a při zpracování grantových programů.
 • Poradenská a konzultační činnost pro základní knihovny
  zde půjde o průběžné poskytování konzultací, rad a pomoci v oblasti služeb a při zavádění automatizovaných výpůjčních protokolů, o zapracování nových zaměstnanců základních knihoven v obcích, o pomoc při zpracování grantových projektů pro připojení základních knihoven na internet, o pomoc při zpracování koncepce rozvoje základních knihoven a o podporu při zajišťování odpovídající kvality knihovnických a informačních služeb v profesionálních knihovnách regionu ...


Region - aktuality

Nabídka vyřazených knih z VF

Nabídka vyřazených knih z VF - ZDARMA - pro knihovny regionu Hodonín.
Pokud máte o některý titul zájem,pište,mailujte,telefonujte.Vybrané tituly vám budou přivezeny při rozvozu.

 

Pravidla pro půjčování výměnného fondu

 

Revize 2018 – seznam

 

Kontakty

Telefon:              518 322 040, 606 694 561, 518 321 631 - revize KF

Magda Švejcarová  - vedoucí oddělení informačních zdrojů a regionálních služeb
svejcarova.magda@knihovnahod.cz
akvizice, statistické výkazy, dotační programy, REKS, metodické návštěvy
 
Monika Výletová
vyletova.monika@knihovnahod.cz
REKS
 
Marcela Koláčková
kolackova.marcela@knihovnahod.cz
zpracování knih - výměnné fondy, aktualizace fondu, rozvozy, metodické návštěvy, AKS Clavius
 
Bc. Jitka Štípská
stipska.jitka@knihovnahod.cz
zpracování knih z finančních prostředků obcí, rozvozy, REKS, metodické návštěvy, AKS Clavius
 
Ivana Šimková
simkova.ivana@knihovnahod.cz
ekonomická agenda, revize KF,  aktualizace fondu

 

pozvánka školení-Clavius 2018

Místo konání: počítačová učebna

 Clavius  -  GDPR a výpůjční protokol
 seminář se koná ve středu  24.  října 2018 od 8. 30 do 12. 00 hodin
v Městské knihovně Hodonín, v počítačové učebně (1. patro), Národní třída 36.

foto - pozvánka školení-Clavius 2018 
foto - pozvánka školení-Clavius 2018