Městská knihovna Hodonín získala certifikát Handicap Friendly

Datum konání

01. 07. 2023 - 31. 12. 2023

Popis

Městská knihovna Hodonín se k 1.7.2023 stala čestným držitelem certifikátu Handicap Friendly pro osoby se zrakovým postižením. Ocenění uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) na základě posouzení přístupnosti knihovny skupinou odborníků. Cílem tohoto projektu SKIP je podpořit a zároveň ocenit snahu knihoven o zajištění rovného přístupu všech obyvatel k informacím a službám.

Na posouzení přístupnosti knihovny se podíleli členové sekce Bezbariérové knihovny spolu s odborníky na přístupnost webových stránek a s odborníky na fyzickou přístupnost, dále pak konzultanti Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR.

Městská knihovna v Hodoníně dlouhodobě spolupracuje s Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana v Praze (KTN), provozuje Zvukovou knihovnu a nabízí mj. také donáškovou službu i poradenské a konzultační služby SONS. Knihovna nabízí také řadu kompenzačních pomůcek, které pomáhají nahradit zrakové funkce, o které jedinec došel v důsledku úrazu, nemoci nebo stářím. Cílem je integrace zrakově postižených do společnosti, pracovního procesu i usnadnění vzdělávání.
V prostorách čítárny nabízí k využití (v případě přehrávačů, čteček e-knih a tabletu i k zapůjčení domů):

  • Kamerovou lupu PRISMA, která umožňuje čtení novin a knih, psaní a drobnou ruční práci.
  • Čtecí myš Bierley mouse USB - jedná se ergonomickou kamerovou lupu v provedení myši do ruky.
  • Simulační brýle, které navozují atmosféru různých zrakových vad, které ukazují, jak zrakově postižený vidí.
  • Zvukové knihy z Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana, které jsou určeny zdravotně postiženým, kterým jejich stav neumožňuje číst klasické knihy.
  • Dva typy přehrávačů USB nosičů s jednoduchým ovládáním - přehraje obsah, jako jsou zvukové knihy, hudbu nebo zvukové noviny přímo z USB klíčenky. Přehrávač disponuje velkými žlutými ovládacími tlačítky a ovládačem hlasitosti.
  • Čtečku e-knih Kindle a PocketBook Aqua 2.
  • E-Pad QUAD TS-M973G-IPS.

Proškolení pracovníci knihovny Vám pomůcky rádi ukáží a vysvětlí jejich ovládání.
Více také na: https://www.knihovnahod.cz/kompenzacni-pomucky.html
 
 
‹ zpět