Oddělení pro dospělé

Fotografie: Oddělení pro dospělé
Fotografie: Oddělení pro dospělé
Fotografie: Oddělení pro dospělé

Základní informace

Pravidla internetu:

Jak se stát čtenářem?

V oddělení pro dospělé registrujeme od 15 let. K zápisu potřebujete občanský průkaz (u cizích státních příslušníků cestovní pas), studijní průkaz nebo Senior pas pro uplatnění slevy a 150,-, 120,- nebo 70,- Kč na úhradu registračního poplatku na 365 dnů. Občané ZTP a ZTP-P se registrují zdarma.

Svým podpisem na přihlášce čtenář (resp. zákonný zástupce) stvrzuje, že souhlasí s knihovním řádem a zavazuje se plnit ustanovení tohoto řádu a pokyny pracovníků knihovny. Na základě vyplněné přihlášky je čtenáři vydán nepřenosný čtenářský průkaz.

Pravidla pro půjčování:

 • čtenář se při půjčování i vracení dokumentů vykazuje svým čtenářským průkazem
 • základní výpůjční lhůta činí 31 dnů, TOP knihy 14 dní
 • na žádost čtenáře lze prodloužit výpůjční lhůtu, nežádá-li o dokument jiný čtenář, na dalších 31 dnů, nejvýše však na 100 dní
 • dokumenty lze zamluvit (poplatek za rezervaci je 10 Kč)
 • dokumenty, které knihovna nemá ve svých fondech, lze zajistit pomocí meziknihovní výpůjční služby MVS. Další informace naleznete v KNIHOVNÍM ŘÁDU a CENÍKU PLACENÝCH SLUŽEB.
 • výpůjční lhůta E-knih je 31 dnů a lze číst až tři tituly najednou bez nutnosti připojení k internetu. 32. den se e-kniha sama vymaže z aplikace. Více informací

Pravidla internetu:

 • uživatelé musí dbát pokynů pracovníků půjčovny
 • registrovaní uživatelé mají přístup 60 min za 1 den v jednom oddělení a neregistrovaní uživatelé 25 min za 1 den v jednom oddělení
 • uživatelé neznalí práce s Internetem mají možnost požádat o asistenci
 • informace získané na Internetu lze vytisknout za poplatek
 • pro wi-fi přístup je třeba si vyžádat heslo