Oddělení pro dospělé

Základní informace

 • kontaktní e-mail: dospele@knihovnahod.cz
 • výpůjčky dokumentů
 • katalogy
 • MVS a MMVS
 • prolongace, rezervace, novinky
 • bibliograficko-informační služba o internet, wi-fi, info-box
 • vzdělávání (UVČ, VU3V, trénování paměti) a lekce pro SŠ
 • kopírování a tisk
 • akce, komunitní činnost (Čaje o třetí, mezigenerační čtení)
 • místo pro relaxaci
 • nabídka akcí pro střední školy

Jak se stát čtenářem?

V oddělení pro dospělé registrujeme od 15 let. K zápisu potřebujete občanský průkaz (u cizích státních příslušníků cestovní pas), studijní průkaz pro uplatnění slevy a 100,- nebo 40,- Kč na úhradu registračního poplatku na 365 dnů.

Svým podpisem na přihlášce čtenář (resp. zákonný zástupce) stvrzuje, že souhlasí s knihovním řádem a zavazuje se plnit ustanovení tohoto řádu a pokyny pracovníků knihovny. Na základě vyplněné přihlášky je čtenáři vydán čtenářský průkaz.

Pravidla pro půjčování:

 • čtenář se při půjčování i vracení dokumentů vykazuje svým čtenářským průkazem
 • výpůjční lhůta činí 31 dnů
 • na žádost čtenáře lze prodloužit výpůjční lhůtu, nežádá-li o dokument jiný čtenář, na dalších 31 dnů, nejvýše však na 100 dní
 • dokumenty lze zamluvit (poplatek za rezervaci je 10 Kč)
 • dokumenty, které knihovna nemá ve svých fondech, lze zajistit pomocí meziknihovní výpůjční služby MVS. Další informace naleznete v KNIHOVNÍM ŘÁDU a CENÍKU PLACENÝCH SLUŽEB.

Pravidla internetu:

 • uživatelé musí dbát pokynů pracovníků půjčovny
 • registrovaní uživatelé mají přístup 60 min za 1 den v jednom oddělení a neregistrovaní uživatelé 25 min za 1 den v jednom oddělení
 • uživatelé neznalí práce s Internetem mají možnost požádat o asistenci
 • informace získané na Internetu lze vytisknout za poplatek
 • pro wi-fi přístup je třeba si vyžádat heslo
Provozní doba
Pondělí7:30-17:00
Úterý7:30-17:00
Středa12:00-17:00
Čtvrtek7:30-18:00
Pátek7:30-18:00


EUROKLÍČ V KNIHOVNĚ

Místo konání: VESTIBUL

Máte svůj EUROKLÍČ? 
Městská knihovna Hodonín je nově zapojena do projektu Euroklíč. 
Pokud nemáte svůj vlasntí, tak seniorům, rodičům dětí do 3 let a osobám zdravotně indisponovaným i krátkodobě je „euroklíč“ od bezbariérového WC půjčován přímo v oddělení pro dospělé a mládež v přízemí knihovny. 

foto - EUROKLÍČ V KNIHOVNĚ 
foto - EUROKLÍČ V KNIHOVNĚ 
 
 

Víčka pro Petříka

Ve vestibulu knihovny je umístěna krabička, kam mohou zájemci přinést víčka z PET obalů. Více informací o tom, jaké víčka sbírat, najdete na http://www.petvicka.cz/navod-ke-sberu. Sbírka víček pomůže Petříkovi, který se narodil Duchennovou svalovou dystrofií a tzv. lomivostí kostí. 

foto - Víčka pro Petříka