Oddělení pro dospělé

Základní informace

 • kontaktní e-mail: dospele@knihovnahod.cz
 • výpůjčky dokumentů
 • katalogy
 • MVS a MMVS
 • prolongace, rezervace, novinky
 • bibliograficko-informační služba o internet, wi-fi, info-box
 • vzdělávání (UVČ, VU3V, trénování paměti) a lekce pro SŠ
 • kopírování a tisk
 • akce, komunitní činnost (Čaje o třetí, mezigenerační čtení)
 • místo pro relaxaci
 • nabídka akcí pro střední školy

Jak se stát čtenářem?

V oddělení pro dospělé registrujeme od 15 let. K zápisu potřebujete občanský průkaz (u cizích státních příslušníků cestovní pas), studijní průkaz nebo Senior pas pro uplatnění slevy a 150,-, 120,- nebo 70,- Kč na úhradu registračního poplatku na 365 dnů. Občané ZTP a ZTP-P se registrují zdarma.

Svým podpisem na přihlášce čtenář (resp. zákonný zástupce) stvrzuje, že souhlasí s knihovním řádem a zavazuje se plnit ustanovení tohoto řádu a pokyny pracovníků knihovny. Na základě vyplněné přihlášky je čtenáři vydán nepřenosný čtenářský průkaz.

Pravidla pro půjčování:

 • čtenář se při půjčování i vracení dokumentů vykazuje svým čtenářským průkazem
 • základní výpůjční lhůta činí 31 dnů, TOP knihy 14 dní
 • na žádost čtenáře lze prodloužit výpůjční lhůtu, nežádá-li o dokument jiný čtenář, na dalších 31 dnů, nejvýše však na 100 dní
 • dokumenty lze zamluvit (poplatek za rezervaci je 10 Kč)
 • dokumenty, které knihovna nemá ve svých fondech, lze zajistit pomocí meziknihovní výpůjční služby MVS. Další informace naleznete v KNIHOVNÍM ŘÁDU a CENÍKU PLACENÝCH SLUŽEB.

Pravidla internetu:

 • uživatelé musí dbát pokynů pracovníků půjčovny
 • registrovaní uživatelé mají přístup 60 min za 1 den v jednom oddělení a neregistrovaní uživatelé 25 min za 1 den v jednom oddělení
 • uživatelé neznalí práce s Internetem mají možnost požádat o asistenci
 • informace získané na Internetu lze vytisknout za poplatek
 • pro wi-fi přístup je třeba si vyžádat heslo
Provozní doba
Pondělí7:30-17:00
Úterý7:30-17:00
Středa12:00-17:00
Čtvrtek7:30-18:00
Pátek7:30-18:00


Snadno srozumitelné texty

Místo konání: Dospělé oddělení

Také lidé s mentálním postižením mají právo získat informace, které jsou snadno čitelné a srozumitelné. Proto nabízí naše knihovna brožury, které byly vydány Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v souladu s pravidly projektu Easy to read.
Tyto brožury jsou k zapůjčení absenčně pro registrované návštěvníky knihovny, pro neregistrované prezenčně v půjčovně a jsou označeny modrým logem.
Brožury jsou též volně přístupné na stránkách společnosti www.spmpcr.cz.
Ke stažení v PDF formátu také zde na webu knihovny.
http://easy-to-read.eu/cs/

foto - Snadno srozumitelné texty 
 
 

BOX na vracení knih

Novinkou mezi službami knihovny je BOX na vracení knih zapůjčených v Městské knihovně Hodonín. BOX je umístěn vedle hlavního vchodu do budovy knihovny a je otevřen 24 hodin denně. Vracení knih do BOXu má svá pravidla, se kterými se seznámíte v níže přiloženém dokumentu. Vhozené knihy budou z konta čtenáře odepisovány následující pracovní den. BOX není určen pro dokumnety jiného tipu, než zapůjčených knih, mohlo by dojít k jejich poškození a knihovna v tomto případě neručí za jejich znehodnocení. Věříme, že Vám BOX bude sloužit zejména v době, kdy je knihovna uzavřena.

 

Nový knihovní řád s účinností od 1. 10. 2018