Prohlášení o přístupnosti

Městská knihovna Hodonín se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu s vnitrostátními právními předpisy (zákon o přístupnosti internetových stránek Zákon č. 99/2019 Sb), které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 (Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou prezentaci na doméně www.knihovnahod.cz .

Stav souladu

Tato webová prezentace je částečně v souladu EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1   a projektem   Blind Friendly Web, z důvodu výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:
- Videa importovaná do hlavní stránky neobsahují titulky.

Přístupnost informací prezentovaných v jiných formátech:
Na našich stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF. Doporučujeme stažení těchto souborů. K prohlížení dokumentů DOC, DOCX, XLS, XLSX je možné využít příslušné aplikace a nebo využít postupy doporučované zde a zde . K prohlížení dokumentů PDF je možno zdarma využít Adobe Acrobat Reader .

Kontaktní údaje

- Vaše připomínky k tomuto prohlášení nám můžete zasílat zde.
- Kompletní kontaktní údaje jsou k dispozici zde.

Telefonická podpora

V případě potřeby je možno využít naši telefonickou podporu na čísle +420 518 321 213.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písmeno b) směrnice přístupnosti prosím kontaktujte spackova.petra@knihovnahod.cz.

Můžete se také obrátit na Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, e-mail: pristupnost@mvcr.cz .

Audit přístupnosti

Audit přístupnosti byl proveden firmou TyfloCentrum Brno, o.p.s. dne 31.5.2021.

Závěry auditu a vývoj stránek byl realizován odbornou firmou Bystřický a spol. .

Klávesové zkratky a ovládání webu

Pro ovládání webu můžete využít postupy a klávesové zkratky dle přehledu zde.
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 27.7.2021