Pravidla a ceník

Jak se stát čtenářem

Dospělý návštěvník a mládež potřebuje k zápisu: Děti do 15 let potřebují k zápisu: Svým podpisem na přihlášce čtenář (resp. zákonný zástupce) stvrzuje, že souhlasí s knihovním řádem a zavazuje se plnit ustanovení tohoto řádu a pokyny pracovníků knihovny. Na základě vyplněné přihlášky je čtenáři vydán čtenářský průkaz.

Pravidla pro půjčování

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ BOXU

1.BOX slouží k vracení knih vypůjčených výhradně z Městské knihovny Hodonín.
2.Knihy je třeba vkládat hřbetem tak, aby se nepoškodily.
3.Knihovna se zavazuje odepsat knihy z čtenářského konta v průběhu následujícího pracovního dne. Knihovna vyrozumění o vrácení výpůjčky neposílá.
4.Uživatel si může zkontrolovat stav čtenářského konta do 48 hodin a to elektronicky, osobně v knihovně, emailem, nebo telefonicky.
5.Pokud byly uživateli vygenerovány upomínky z důvodu překročení výpůjční lhůty, má povinnost je uhradit při příští návštěvě knihovny.
6.Nevrácené výpůjčky přesahující lhůtu 100 dní se automaticky neprodlužují.
7.Poškozené nebo neúplné knihovní jednotky knihovna ze čtenářského konta neodepíše.
8.Prostřednictvím BOXU není možno vracet:
 • dokumenty vypůjčené MVS službou
 • dokumenty z jiných knihoven
 • CD, DVD, MAPY, PERIODIKA
 • poškozené knihy a dokumenty
 • dokumenty vymáhané soudní cestou
 • nadrozměrné knihy
 • Pravidla pro přístup na Internet

  Ceník služeb

  Výpůjční služby
  Roční registrační poplatek 100 Kč
  Studenti, učni, důchodci 40 Kč
  Děti do 15 let 20 Kč
  ZTP-P 40 Kč
  Rezervace dokumentu 10 Kč
  Vystavení duplikátu čtenářského průkazu 20 Kč
  Vystavení dalších duplikátů 30 Kč
  Poškození číselného kódu 30 Kč
  Ztracený nebo poškozený obal knihy 10 Kč
  Poplatek za náklady na dopravu knihovního dokumentu spojené s MVS (do 2 knih) 50 Kč
  Poplatek za náklady na dopravu knihovního dokumentu spojené s MVS (od 3 knih)70 Kč
  Poplatek při ztrátě dokumentu 30 Kč
  Sankční poplatky - oddělení pro dospělé a mládež
  1. upomínka 10 Kč
  2. upomínka 40 Kč
  3. upomínka 60 Kč
  Upomínací dopis 80 Kč
  Sankční poplatky - oddělení pro děti
  1. upomínka 10 Kč
  2. upomínka 20 Kč
  3. upomínka 30 Kč
  Upomínací dopis rodičům 50 Kč
  Kopírování - formát A4
  Jednostranně 2,00 Kč
  Oboustranně 3,00 Kč
  Oboustranně s fotografiemi či ilustracemi 5,00 Kč
  Kopírování - formát A3
  Jednostranně 3,00 Kč
  Oboustranně 5,00 Kč
  Oboustranně s fotografiemi či ilustracemi 11,00 Kč
  Použití internetu - bezplatné zdroje
  denní časový limit pro čtenáře - 60 min, pro návštěvníky - 25 min. 0 Kč
  Tisk jedné stránky z internetu 4,- Kč