Pravidla a ceník

Jak se stát čtenářem

Dospělý návštěvník a mládež potřebuje k zápisu: Děti do 15 let potřebují k zápisu: Svým podpisem na přihlášce čtenář (resp. zákonný zástupce) stvrzuje, že souhlasí s knihovním řádem a zavazuje se plnit ustanovení tohoto řádu a pokyny pracovníků knihovny. Na základě vyplněné přihlášky je čtenáři vydán čtenářský průkaz.

Pravidla pro půjčování

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ BOXU

1.BOX slouží k vracení knih vypůjčených výhradně z Městské knihovny Hodonín.
2.Knihy je třeba vkládat hřbetem tak, aby se nepoškodily.
3.Knihovna se zavazuje odepsat knihy z čtenářského konta v průběhu následujícího pracovního dne. Knihovna vyrozumění o vrácení výpůjčky neposílá.
4.Uživatel si může zkontrolovat stav čtenářského konta do 48 hodin a to elektronicky, osobně v knihovně, emailem, nebo telefonicky.
5.Pokud byly uživateli vygenerovány upomínky z důvodu překročení výpůjční lhůty, má povinnost je uhradit při příští návštěvě knihovny.
6.Nevrácené výpůjčky přesahující lhůtu 100 dní se automaticky neprodlužují.
7.Poškozené nebo neúplné knihovní jednotky knihovna ze čtenářského konta neodepíše.
8.Prostřednictvím BOXU není možno vracet:

Pravidla pro přístup na Internet

Ceník placených služeb a poplatků