Pravidla a ceník

Jak se stát čtenářem

Dospělý návštěvník a mládež potřebuje k zápisu: Děti do 15 let potřebují k zápisu: Svým podpisem na přihlášce čtenář (resp. zákonný zástupce) stvrzuje, že souhlasí s knihovním řádem a zavazuje se plnit ustanovení tohoto řádu a pokyny pracovníků knihovny. Na základě vyplněné přihlášky je čtenáři vydán čtenářský průkaz.

Pravidla pro půjčování

Pravidla pro přístup na Internet

Ceník služeb

Výpůjční služby
Roční registrační poplatek 100 Kč
Studenti, učni, důchodci 40 Kč
Děti do 15 let 20 Kč
ZTP-P 40 Kč
Rezervace dokumentu 10 Kč
Vystavení duplikátu čtenářského průkazu 20 Kč
Vystavení dalších duplikátů 30 Kč
Poškození číselného kódu 30 Kč
Ztracený nebo poškozený obal knihy 10 Kč
Poplatek za náklady na dopravu knihovního dokumentu spojené s MVS (do 2 knih) 50 Kč
Poplatek za náklady na dopravu knihovního dokumentu spojené s MVS (od 3 knih)70 Kč
Poplatek při ztrátě dokumentu 30 Kč
Sankční poplatky - oddělení pro dospělé a mládež
1. upomínka 10 Kč
2. upomínka 40 Kč
3. upomínka 60 Kč
Upomínací dopis 80 Kč
Sankční poplatky - oddělení pro děti
1. upomínka 10 Kč
2. upomínka 20 Kč
3. upomínka 30 Kč
Upomínací dopis rodičům 50 Kč
Kopírování - formát A4
Jednostranně 2,00 Kč
Oboustranně 3,00 Kč
Oboustranně s fotografiemi či ilustracemi 5,00 Kč
Kopírování - formát A3
Jednostranně 3,00 Kč
Oboustranně 5,00 Kč
Oboustranně s fotografiemi či ilustracemi 11,00 Kč
Použití internetu - bezplatné zdroje
denní časový limit pro čtenáře - 60 min, pro návštěvníky - 25 min. 0 Kč
Tisk jedné stránky z internetu 4,- Kč