Pravidla a ceník

Jak se stát čtenářem

Dospělý návštěvník a mládež potřebuje k zápisu: Děti do 15 let potřebují k zápisu: Svým podpisem na přihlášce čtenář (resp. zákonný zástupce) stvrzuje, že souhlasí s knihovním řádem a zavazuje se plnit ustanovení tohoto řádu a pokyny pracovníků knihovny. Na základě vyplněné přihlášky je čtenáři vydán čtenářský průkaz.

Pravidla pro půjčování

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ BOXU

1.BOX slouží k vracení knih vypůjčených výhradně z Městské knihovny Hodonín.
2.Knihy je třeba vkládat hřbetem tak, aby se nepoškodily.
3.Knihovna se zavazuje odepsat knihy z čtenářského konta v průběhu následujícího pracovního dne. Knihovna vyrozumění o vrácení výpůjčky neposílá.
4.Uživatel si může zkontrolovat stav čtenářského konta do 48 hodin a to elektronicky, osobně v knihovně, emailem, nebo telefonicky.
5.Pokud byly uživateli vygenerovány upomínky z důvodu překročení výpůjční lhůty, má povinnost je uhradit při příští návštěvě knihovny.
6.Nevrácené výpůjčky přesahující lhůtu 100 dní se automaticky neprodlužují.
7.Poškozené nebo neúplné knihovní jednotky knihovna ze čtenářského konta neodepíše.
8.Prostřednictvím BOXU není možno vracet:

Pravidla pro přístup na Internet

Ceník placených služeb a poplatků

Výpůjční služby
SlužbaCena
Roční registrační poplatek pro fyzické osoby do 70 let 150 Kč
Rodinný průkaz 250 Kč
Právnické osoby 200 Kč
Studenti do 26 let, důchodci od 70 let 70 Kč
Držitelé Senior pasu 55-70 let z JM Kraje 120 Kč
Děti do 15 let 40 Kč
Držitelé průkazu ZTP, ZTP-P Zdarma
Poplatek za náklady na dopravu knihovního dokumentu spojené s MVS (1 kniha) 70 Kč
Poplatek za náklady na dopravu knihovního dokumentu spojené s MVS (za každou další knihu)30 Kč
Poplatek při ztrátě dokumentu 30 Kč
Jednorázová prezenční výpůjčka 1 dokumentu pro neregistrované čtenáře 10 Kč
Rešerše z dostupných zdrojů(za hodinu práce bez tisku 150 Kč
Doplňkové služby
SlužbaCena
Laminace dokumentu A6 10 Kč
Laminace dokumentu A5 15 Kč
Laminace dokumentu A4 20 Kč
Kroužková vazba (folie + hřbet) 15 Kč
Svázání 10-100 50 Kč
Svázání 100-200 počet listů děleno 2
Obalování knih A4 30 Kč
Obalování knih A3 40 Kč
Přístup do databází Dle aktuálně platného ceníku
Sankční poplatky
SlužbaCena
Upomínky pro všechna oddělení služeb
1. upomínka (32. den) neposílá se korespondenčně, posílá se emailem 10 Kč
2. upomínka (63.den) 60 Kč
3. upomínka (94.den) 80 Kč
Upomínací dopis 100 Kč
Upomínky se sčítají
Upomínky za e-zařízení za každý započatý den 10 Kč
Upomínka po termínu stanoveného vrácení MVS knihy Dle ceníku žádané knihovny
Náhrady ztrát a škod
SlužbaCena
Vystavení duplikátz čtenářského průkazu 30 Kč
Poškození číselného kodu 30 Kč
Ztracený nebo poškozený obal knihy30 Kč
Za úkony spojené s likvidací ztraceného nebo úplně zničeného dokumentu
- jedna knihovní jednotky50 Kč
- časopis30 Kč
Ztracený nebo úplně zničený dokument od roku 1990Pořizovací cena
Ztracený nebo úplně zničený dokument do roku 19903-násobek pořizovací ceny Kč
Dílčí poškození knihovní jednotky podle míry poškození,které odborně hodnotí knihovník
- dokumenty vydané do 199050 Kč
- dokumenty vydané po 199050% z pořizovací ceny
Ztrátu či poškození číselného žetonu ze šatny, šatní skříňky20 Kč
Reprografické služby
SlužbaCena
Jednostranně A4 2 Kč
Oboustranně A4 3 Kč
Jednostranně A3 3 Kč
Oboustranně A3 5 Kč
Tisk jedné stránky z internetu 2 Kč
Tisk černobílý z internetu oboustranně 3 Kč
Použití internetu - bezplatné zdroje
SlužbaCena
denní časový limit pro čtenáře - 60 min, pro návštěvníky - 25 min. 0 Kč