Pravidla a ceník

Jak se stát čtenářem

Dospělý návštěvník a mládež potřebuje k zápisu: Děti do 15 let potřebují k zápisu: Svým podpisem na přihlášce čtenář (resp. zákonný zástupce) stvrzuje, že souhlasí s knihovním řádem a zavazuje se plnit ustanovení tohoto řádu a pokyny pracovníků knihovny. Na základě vyplněné přihlášky je čtenáři vydán čtenářský průkaz.

Pravidla pro půjčování

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ BOXU

1.BOX slouží k vracení knih vypůjčených výhradně z Městské knihovny Hodonín.
2.Knihy je třeba vkládat hřbetem tak, aby se nepoškodily.
3.Knihovna se zavazuje odepsat knihy z čtenářského konta v průběhu následujícího pracovního dne. Knihovna vyrozumění o vrácení výpůjčky neposílá.
4.Uživatel si může zkontrolovat stav čtenářského konta do 48 hodin a to elektronicky, osobně v knihovně, emailem, nebo telefonicky.
5.Pokud byly uživateli vygenerovány upomínky z důvodu překročení výpůjční lhůty, má povinnost je uhradit při příští návštěvě knihovny.
6.Nevrácené výpůjčky přesahující lhůtu 100 dní se automaticky neprodlužují.
7.Poškozené nebo neúplné knihovní jednotky knihovna ze čtenářského konta neodepíše.
8.Prostřednictvím BOXU není možno vracet:
 • dokumenty vypůjčené MVS službou
 • dokumenty z jiných knihoven
 • CD, DVD, MAPY, PERIODIKA
 • poškozené knihy a dokumenty
 • dokumenty vymáhané soudní cestou
 • nadrozměrné knihy
 • Pravidla pro přístup na Internet

  Ceník placených služeb a poplatků

  Výpůjční služby
  Roční registrační poplatek pro fyzické osoby do 70 let 150,- Kč
  Rodinný průkaz 250,- Kč
  Právnické osoby 200,- Kč
  Studenti do 26 let, důchodci od 70 let 70,- Kč
  Držitelé Senior pasu 55-70 let z JM Kraje 120,- Kč
  Děti do 15 let 40,- Kč
  Držitelé průkazu ZTP, ZTP-P Zdarma
  Poplatek za náklady na dopravu knihovního dokumentu spojené s MVS (1 kniha) 70,- Kč
  Poplatek za náklady na dopravu knihovního dokumentu spojené s MVS (za každou další knihu)30,- Kč
  Poplatek při ztrátě dokumentu 30,- Kč
  Jednorázová prezenční výpůjčka 1 dokumentu pro neregistrované čtenáře 10,- Kč
  Rešerše z dostupných zdrojů(za hodinu práce bez tisku 150,- Kč
  Doplňkové služby
  Laminace dokumentu A6 10,- Kč
  Laminace dokumentu A5 15,- Kč
  Laminace dokumentu A4 20,- Kč
  Kroužková vazba (folie + hřbet) 15,- Kč
  Svázání 10-100 50,- Kč
  Svázání 100-200 počet listů děleno 2
  Obalování knih A4 30,- Kč
  Obalování knih A3 40,- Kč
  Přístup do databází Dle aktuálně platného ceníku
  Sankční poplatky
  Upomínky pro všechna oddělení služeb
  1. upomínka 10,- Kč
  2. upomínka 60,- Kč
  3. upomínka 80,- Kč
  Upomínací dopis 100,- Kč
  Upomínky se sčítají
  Upomínky za e-zařízení za každý započatý den 10,- Kč
  Upomínka po termínu stanoveného vrácení MVS knihy Dle ceníku žádané knihovny
  Náhrady ztrát a škod
  Vystavení duplikátz čtenářského průkazu 30,- Kč
  Poškození číselného kodu 30,- Kč
  Ztracený nebo poškozený obal knihy30,- Kč
  Za úkony spojené s likvidací ztraceného nebo úplně zničeného dokumentu
  - jedna knihovní jednotky50,- Kč
  - časopis30,- Kč
  Ztracený nebo úplně zničený dokument od roku 1990Pořizovací cena
  Ztracený nebo úplně zničený dokument do roku 19903-násobek pořizovací ceny Kč
  Dílčí poškození knihovní jednotky podle míry poškození,které odborně hodnotí knihovník
  - dokumenty vydané do 199050,- Kč
  - dokumenty vydané po 199050% z pořizovací ceny
  Ztrátu či poškození číselného žetonu ze šatny, šatní skříňky20,- Kč
  Reprografické služby
  Jednostranně A4 2,- Kč
  Oboustranně A4 3,- Kč
  Jednostranně A3 3,- Kč
  Oboustranně A3 5,- Kč
  Tisk jedné stránky z internetu 2,- Kč
  Tisk černobílý z internetu oboustranně 3,- Kč
  Použití internetu - bezplatné zdroje
  denní časový limit pro čtenáře - 60 min, pro návštěvníky - 25 min. 0,- Kč