Prolongace on-line

Městská knihovna Hodonín nabízí pro své čtenáře možnost prolongace (prodloužení výpůjční lhůty) prostřednictvím elektronické pošty. Žadatel o prolongaci může vyplnit a odeslat na tento formulář ».

Žádost musí obsahovat:

Na žádosti, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebo budou zaslány již po uplynutí výpůjční lhůty, nebude brán zřetel.
Následující pracovní den po přijetí žádostí bude na zpáteční elektronickou adresu odeslána zpráva o provedení prolongace, případně o důvodu zamítnutí žádosti.
Uživatel má možnost zkontrolovat, zda je žádost evidována v systému knihovny.

Knihovna nenese odpovědnost za překročení výpůjční lhůty žadatele o prolongaci:

Informace v půjčovně pro dospělé čtenáře.