Tato knihovna podporuje cíle udržitelného rozvoje

Více informací o udržitelnosti v knihovnách »

Mezinárodní online konference Udržitelnost v knihovnách »