Oddělení pro děti

Základní informace

 • kontaktní e-mail: detske@knihovnahod.cz
 • půjčování knih, časopisů, her, kufříků
 • katalogy
 • internet a wi-fi
 • zámluva knih a prodlužování výpůjček o spisovatelé na živo
 • představení, dílny a soutěže pro všechny
 • spisovatelé na živo
 • představení, dílny a soutěže pro všechny
 • místo na hraní a odpočívání
 • PROGRAMY pro MŠ a ZŠ
 • projekty
 • programy pro maminky s dětmi do 4 let
 • deskové hry

Jak se stát čtenářem?

V oddělení pro děti a mládež registrujeme od 0 do 15 let. Dětem do 15 let musí přihlášku podepsat zákonný zástupce.
Poplatek je 40,- Kč na 365 dnů.
Svým podpisem na přihlášce zákonný zástupce stvrzuje, že souhlasí s KNIHOVNÍM ŘÁDEM a zavazuje se plnit ustanovení tohoto řádu a pokyny pracovníků knihovny.
Na základě vyplněné přihlášky je čtenáři vydán nepřenosný čtenářský průkaz.

Pravidla půjčování:

 • čtenář se při půjčování i vracení dokumentů prokazuje svým čtenářským průkazem
 • výpůjční lhůta činí 31 dnů
 • na žádost čtenáře lze prodloužit výpůjční lhůtu, nežádá-li o dokument jiný čtenář, na dalších 31 dnů, nejvýše však na 100 dní
 • dokumenty lze zamluvit

Pravidla internetu:

 • uživatelé musí dbát pokynů pracovníků půjčovny
 • registrovaní uživatelé mají přístup 30 min za 1 den
 • uživatelé neznalí práce s Internetem mají možnost požádat o asistenci
 • informace získané na Internetu lze vytisknout za poplatek
 • pro wi-fi přístup je třeba si vyžádat heslo

Co můžu v tomto oddělení dělat?

 • číst
 • hledat a ptát se
 • učit se
 • surfovat
 • odpočívat
 • soutěžit
 • čekat
 • hrát si
 • vystavovat
Provozní doba
Pondělí13:00-17:00
Úterý13:00-17:00
Středa13:00-17:00
Čtvrtek13:00-17:00
Pátek13:00-17:00


On-line časopis Impulsy - tipy pro děti i dospělé

Nové speciální číslo knihovnického časopisu právě pro tuto nelehkou dobu. Zaručené informace, aktivity pro děti i dospělé, učení, cvičení, zvukové knihy ...
Vydává Knihovna Jiřího Mahena v Brně.
 
https://impulsy.kjm.cz/aktualni-cislo

 

Skoro školní vysílání z pokojíčku Vendy a Fráni

Rádio Junior každý všední den od 10.00 h. Zpestření a doplnění domácí výuky pro žáky 1. stupně. 
https://junior.rozhlas.cz/skoro-skolni-vysilani-z-pokojicku-vendy-frani-8164243

 

Malý tvořivec

Klub tvořivých knihovníků SKIP nabízí zábavu pro děti na doma (skládanky, doplňovačky, spojovačky ...) :
https://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvorivych-knihovniku/maly-tvorivec

 

Moje město - fotosoutěž

foto - Moje město - fotosoutěž 
 
 

Zakousněte se do knihy s Klárou a Jirkou

Místo konání: dětské oddělení + pobočka

V roce 2020 se ponoříme do knih Kláry Smolíkové a Jiřího W. Procházky a opět soutěžíme...

foto - Zakousněte se do knihy s Klárou a Jirkou 
foto - Zakousněte se do knihy s Klárou a Jirkou 
 
 

Komiksová dílna s Erikou Zychovou

Místo konání: Dětské oddělení

Jarní prázdniny v knihovně oživily komiksové hrdiny, které oblékly do orginálních kostýmů. Nechybělo ani malování na tvář. 
V rámci projektu "Akademie poznání" spolufinancovaném MK ČR - Knihovna 21. století. 

foto - Komiksová dílna s Erikou Zychovou 
foto - Komiksová dílna s Erikou Zychovou 
foto - Komiksová dílna s Erikou Zychovou 
foto - Komiksová dílna s Erikou Zychovou