Oddělení pro děti

dětské dospělí 1
dětské dospělí 2
dětské dospělí 3

Základní informace

 • kontaktní e-mail: detske@knihovnahod.cz
 • půjčování knih, časopisů, her
 • katalog Tritius
 • internet a wi-fi
 • zámluva knih a prodlužování výpůjček
 • představení, dílny a soutěže pro všechny
 • spisovatelé na živo
 • představení, dílny a soutěže pro všechny
 • místo na hraní a odpočívání
 • PROGRAMY pro MŠ a ZŠ
 • projekty
 • programy pro maminky s dětmi do 4 let
 • deskové hry

Jak se stát čtenářem?

V oddělení pro děti a mládež registrujeme od 0 do 15 let. Dětem do 15 let musí přihlášku podepsat zákonný zástupce.
Poplatek je 40,- Kč na 365 dnů.
Svým podpisem na přihlášce zákonný zástupce stvrzuje, že souhlasí s KNIHOVNÍM ŘÁDEM a zavazuje se plnit ustanovení tohoto řádu a pokyny pracovníků knihovny.
Na základě vyplněné přihlášky je čtenáři vydán nepřenosný čtenářský průkaz.

Pravidla půjčování:

 • čtenář se při půjčování i vracení dokumentů prokazuje svým čtenářským průkazem
 • výpůjční lhůta činí 31 dnů
 • na žádost čtenáře lze prodloužit výpůjční lhůtu, nežádá-li o dokument jiný čtenář, na dalších 31 dnů, nejvýše však na 100 dní
 • dokumenty lze zamluvit

Pravidla internetu:

 • uživatelé musí dbát pokynů pracovníků půjčovny
 • registrovaní uživatelé mají přístup 30 min za 1 den
 • uživatelé neznalí práce s Internetem mají možnost požádat o asistenci
 • informace získané na Internetu lze vytisknout za poplatek
 • pro wi-fi přístup je třeba si vyžádat heslo

Co můžu v tomto oddělení dělat?

 • číst
 • hledat a ptát se
 • učit se
 • surfovat
 • odpočívat
 • soutěžit
 • čekat
 • hrát si
 • vystavovat


Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

Místo konání: dětské oddělení

Pravidelné červnové pasování prvňáčků na čtenáře letos po třídách "v malém" přímo v knihovně. 
V rámci 13. ročníku projektu SKIP ČR "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka". 

foto - Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka 
foto - Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka 
foto - Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka 
foto - Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka