Oddělení pro děti

Základní informace

 • kontaktní e-mail: detske@knihovnahod.cz
 • půjčování knih, časopisů, her, kufříků
 • katalogy
 • internet a wi-fi
 • zámluva knih a prodlužování výpůjček o spisovatelé na živo
 • představení, dílny a soutěže pro všechny
 • spisovatelé na živo
 • představení, dílny a soutěže pro všechny
 • místo na hraní a odpočívání
 • PROGRAMY pro MŠ a ZŠ
 • projekty
 • programy pro maminky s dětmi do 4 let

Jak se stát čtenářem?

V oddělení pro děti registrujeme od 0 do 15 let. Dětem do 15 let musí přihlášku podepsat zákonný zástupce.
Poplatek je 20,- Kč na 365 dnů.
Svým podpisem na přihlášce zákonný zástupce stvrzuje, že souhlasí s KNIHOVNÍM ŘÁDEM a zavazuje se plnit ustanovení tohoto řádu a pokyny pracovníků knihovny.
Na základě vyplněné přihlášky je čtenáři vydán čtenářský průkaz.

Pravidla půjčování:

 • čtenář se při půjčování i vracení dokumentů vykazuje svým čtenářským průkazem
 • výpůjční lhůta činí 40 dnů
 • na žádost čtenáře lze prodloužit výpůjční lhůtu, nežádá-li o dokument jiný čtenář, na dalších 31 dnů, nejvýše však na 100 dní
 • dokumenty lze zamluvit

Pravidla internetu:

 • uživatelé musí dbát pokynů pracovníků půjčovny
 • registrovaní uživatelé mají přístup 30 min za 1 den
 • uživatelé neznalí práce s Internetem mají možnost požádat o asistenci
 • informace získané na Internetu lze vytisknout za poplatek
 • pro wi-fi přístup je třeba si vyžádat heslo

Co můžu v tomto oddělení dělat?

 • číst
 • hledat a ptát se
 • učit se
 • surfovat
 • odpočívat
 • soutěžit
 • čekat
 • hrát si
 • vystavovat
Provozní doba
Pondělí13:00-17:00
Úterý13:00-17:00
Středa13:00-17:00
Čtvrtek13:00-17:00
Pátek13:00-17:00


Deskové hry

Místo konání: dětské oddělení, pobočka Brandlova

foto - Deskové hry 
 
 

TOP knihy v dětské literatuře

Novinky a čtivé knížky přímo od knihovnic (z Klubu dětských knihoven SKIP 08).
Tipy na knihy a portály zabývající se dětskou literaturou naleznete v přiložených materiálech.  

Pro více informací o jednotlivých titulech kontaktujte naši knihovnu.  

 

Škvrňata a batolata do knihovny na to tata

Místo konání: dětské oddělení

Jaký je ten správný balon pro medvídka z knížky a jaký pro nás? Zjistili jsme se škvrňaty a batolaty v dopoledním programu pořádaném ve spolupráci s odborem sociálních věcí a školství MěÚ Hodonín.
V rámci projektu knihovny "Návraty v čase". 

Fotogalerie
foto - Škvrňata a batolata do knihovny na to tata 
foto - Škvrňata a batolata do knihovny na to tata 
 
 

Husovy stopy

Místo konání: dětské oddělení

Vyznáváme i my v dnešní době stejné hodnoty jako Jan Hus?
Interaktivní program "Etických dílen" pod vedením lektorky Mgr. Viktórie Zemanové nabídl žákům ZŠ informace i zamyšlení
v jednom.

Fotogalerie
foto - Husovy stopy 
 
 

Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

Místo konání: sál Evropa

9. ročník vyhlášený SKIP ČR přinesl účast cca 330 prvňáčků, kteří v sále Evropa složili slavností slib a byli pasováni na čtenáře. 

Fotogalerie
foto - Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka 
foto - Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka