Oddělení pro děti

Fotografie: Oddělení pro děti
Fotografie: Oddělení pro děti
Fotografie: Oddělení pro děti

Základní informace

Jak se stát čtenářem?

V oddělení pro děti a mládež registrujeme od 0 do 15 let. Dětem do 15 let musí přihlášku podepsat zákonný zástupce.
Poplatek je 40,- Kč na 365 dnů.
Svým podpisem na přihlášce zákonný zástupce stvrzuje, že souhlasí s KNIHOVNÍM ŘÁDEM a zavazuje se plnit ustanovení tohoto řádu a pokyny pracovníků knihovny.
Na základě vyplněné přihlášky je čtenáři vydán nepřenosný čtenářský průkaz.

Pravidla půjčování:

  • čtenář se při půjčování i vracení dokumentů prokazuje svým čtenářským průkazem
  • výpůjční lhůta činí 31 dnů
  • na žádost čtenáře lze prodloužit výpůjční lhůtu, nežádá-li o dokument jiný čtenář, na dalších 31 dnů, nejvýše však na 100 dní
  • dokumenty lze zamluvit

Pravidla internetu:

  • uživatelé musí dbát pokynů pracovníků půjčovny
  • registrovaní uživatelé mají přístup 30 min za 1 den
  • uživatelé neznalí práce s Internetem mají možnost požádat o asistenci
  • informace získané na Internetu lze vytisknout za poplatek
  • pro wi-fi přístup je třeba si vyžádat heslo