Oddělení pro děti

Základní informace

 • kontaktní e-mail: detske@knihovnahod.cz
 • půjčování knih, časopisů, her, kufříků
 • katalogy
 • internet a wi-fi
 • zámluva knih a prodlužování výpůjček o spisovatelé na živo
 • představení, dílny a soutěže pro všechny
 • spisovatelé na živo
 • představení, dílny a soutěže pro všechny
 • místo na hraní a odpočívání
 • PROGRAMY pro MŠ a ZŠ
 • projekty
 • programy pro maminky s dětmi do 4 let
 • deskové hry

Jak se stát čtenářem?

V oddělení pro děti a mládež registrujeme od 0 do 15 let. Dětem do 15 let musí přihlášku podepsat zákonný zástupce.
Poplatek je 40,- Kč na 365 dnů.
Svým podpisem na přihlášce zákonný zástupce stvrzuje, že souhlasí s KNIHOVNÍM ŘÁDEM a zavazuje se plnit ustanovení tohoto řádu a pokyny pracovníků knihovny.
Na základě vyplněné přihlášky je čtenáři vydán nepřenosný čtenářský průkaz.

Pravidla půjčování:

 • čtenář se při půjčování i vracení dokumentů prokazuje svým čtenářským průkazem
 • výpůjční lhůta činí 31 dnů
 • na žádost čtenáře lze prodloužit výpůjční lhůtu, nežádá-li o dokument jiný čtenář, na dalších 31 dnů, nejvýše však na 100 dní
 • dokumenty lze zamluvit

Pravidla internetu:

 • uživatelé musí dbát pokynů pracovníků půjčovny
 • registrovaní uživatelé mají přístup 30 min za 1 den
 • uživatelé neznalí práce s Internetem mají možnost požádat o asistenci
 • informace získané na Internetu lze vytisknout za poplatek
 • pro wi-fi přístup je třeba si vyžádat heslo

Co můžu v tomto oddělení dělat?

 • číst
 • hledat a ptát se
 • učit se
 • surfovat
 • odpočívat
 • soutěžit
 • čekat
 • hrát si
 • vystavovat
Provozní doba
Pondělí13:00-17:00
Úterý13:00-17:00
Středa13:00-17:00
Čtvrtek13:00-17:00
Pátek13:00-17:00


Nový knihovní řád s účinností od 1. 10. 2018

 

Tajemné příběhy

Místo konání: dětské oddělení

Chcete potkat strašidla? Vydejte se do knihovny! Hejkal, Bílá paní, Škrpálník obuvnický a asi 200 dalších na vás čekají ve výstavním sále a na Plácku. 
Za všechny krásné literární i výtvarné práce moc děkujeme!
Velký dík patří také paní spisovatelce Daniele Krolupperové, jejímiž knihami jsme se inspirovali, za skvělou spolupráci během celého projektu. 
V rámci projektu Stoletým příběhem spojeni spolufinancovaném MK ČR - Knihovna 21. století. 

foto - Tajemné příběhy 
foto - Tajemné příběhy 
foto - Tajemné příběhy 
foto - Tajemné příběhy 
foto - Tajemné příběhy 
 
 

Beseda se spisovatelem a záhadologem Arnoštem Vašíčkem pro ZŠ

Místo konání: dětské oddělení

Záhady české i světové v podání Arnošta Vašíčka byly k poslechu i zhlédnutí 5.10.2018 v dětském oddělení knihovny. Zúčasnily se jich 8. a 9. ročníky ZŠ Očovská, ZŠ Červené domky, ZŠ Mikulčice a ZŠ Mutěnice. 

 

Besedy byly realizovány v rámci projektu „Místní akční plán vzdělávání v ORP Hodonín II“ (MAP II), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008626, realizovaného z OP VVV Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

foto - Beseda se spisovatelem a záhadologem Arnoštem Vašíčkem pro ZŠ 
foto - Beseda se spisovatelem a záhadologem Arnoštem Vašíčkem pro ZŠ 
foto - Beseda se spisovatelem a záhadologem Arnoštem Vašíčkem pro ZŠ 
foto - Beseda se spisovatelem a záhadologem Arnoštem Vašíčkem pro ZŠ 
 
 

Vyhlášení soutěže Jižní Morava čte

Místo konání: dětské oddělení

Čteme a povídáme si nejen o Hodoníně. Vyhlašujeme soutěž Jižní Morava čte na téma Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let“.
 
Spolufinancováno Jihomoravským krajem.
Více informací v knihovně nebo na http://www.jiznimoravacte.cz/

foto - Vyhlášení soutěže Jižní Morava čte 
foto - Vyhlášení soutěže Jižní Morava čte 
foto - Vyhlášení soutěže Jižní Morava čte 
foto - Vyhlášení soutěže Jižní Morava čte 
 
 

Beseda se spisovatelem Jiřím Šanderou

Místo konání: dětské oddělení

Veselý a zábavný Jiří Šandera besedoval se žáky 4. a 5. ročníku ZŠ Červené domky a ZŠ Očovská. O životě, o škole, o knihách... Četlo se z knihy "Naše třídní je mimozemšťan", ale i básničky z leporel pro nejmenší. 

V rámci projektu Jižní Morava čte. 

Spolufinancováno Jihomoravským krajem. 

foto - Beseda se spisovatelem Jiřím Šanderou 
foto - Beseda se spisovatelem Jiřím Šanderou 
foto - Beseda se spisovatelem Jiřím Šanderou 
foto - Beseda se spisovatelem Jiřím Šanderou 
foto - Beseda se spisovatelem Jiřím Šanderou 
foto - Beseda se spisovatelem Jiřím Šanderou 
 
 

Škvrňata a batolata do knihovny natotata

Místo konání: dětské oddělení

Brambora, závora a projíždějící vlak nejen v leporelu Dariny Krygiel. S maminkami a nejmenšími dětmi si říkáme básničky, hýbeme se, malujeme a prohlížíme knížky. 

V rámci mezinárodního projektu S knížkou do života (Bookstart). 

foto - Škvrňata a batolata do knihovny natotata 
foto - Škvrňata a batolata do knihovny natotata 
foto - Škvrňata a batolata do knihovny natotata 
foto - Škvrňata a batolata do knihovny natotata 
foto - Škvrňata a batolata do knihovny natotata 
foto - Škvrňata a batolata do knihovny natotata 
foto - Škvrňata a batolata do knihovny natotata