Oddělení pro děti

Základní informace

 • kontaktní e-mail: detske@knihovnahod.cz
 • půjčování knih, časopisů, her, kufříků
 • katalogy
 • internet a wi-fi
 • zámluva knih a prodlužování výpůjček o spisovatelé na živo
 • představení, dílny a soutěže pro všechny
 • spisovatelé na živo
 • představení, dílny a soutěže pro všechny
 • místo na hraní a odpočívání
 • PROGRAMY pro MŠ a ZŠ
 • projekty
 • programy pro maminky s dětmi do 4 let
 • deskové hry

Jak se stát čtenářem?

V oddělení pro děti a mládež registrujeme od 0 do 15 let. Dětem do 15 let musí přihlášku podepsat zákonný zástupce.
Poplatek je 40,- Kč na 365 dnů.
Svým podpisem na přihlášce zákonný zástupce stvrzuje, že souhlasí s KNIHOVNÍM ŘÁDEM a zavazuje se plnit ustanovení tohoto řádu a pokyny pracovníků knihovny.
Na základě vyplněné přihlášky je čtenáři vydán nepřenosný čtenářský průkaz.

Pravidla půjčování:

 • čtenář se při půjčování i vracení dokumentů prokazuje svým čtenářským průkazem
 • výpůjční lhůta činí 31 dnů
 • na žádost čtenáře lze prodloužit výpůjční lhůtu, nežádá-li o dokument jiný čtenář, na dalších 31 dnů, nejvýše však na 100 dní
 • dokumenty lze zamluvit

Pravidla internetu:

 • uživatelé musí dbát pokynů pracovníků půjčovny
 • registrovaní uživatelé mají přístup 30 min za 1 den
 • uživatelé neznalí práce s Internetem mají možnost požádat o asistenci
 • informace získané na Internetu lze vytisknout za poplatek
 • pro wi-fi přístup je třeba si vyžádat heslo

Co můžu v tomto oddělení dělat?

 • číst
 • hledat a ptát se
 • učit se
 • surfovat
 • odpočívat
 • soutěžit
 • čekat
 • hrát si
 • vystavovat
Provozní doba
Pondělí13:00-17:00
Úterý13:00-17:00
Středa13:00-17:00
Čtvrtek13:00-17:00
Pátek13:00-17:00


Tajemné příběhy

Místo konání: dětské oddělení, pobočka Brandlova

Tajemné příběhy, strašidla, záhady, kouzla ... v nové litrární a výtvarné soutěži knihovny.

V rámci projektu Stoletým příběhem spojeni spolufinancovaném MK ČR - Knihovna 21. století. 

 

Herní dopoledne s promítáním filmu na plátně

Místo konání: dětské oddělení

Promítání filmu s knihovnickou tematikou, zpracování vlastních fotografií do krátkého filmu. Prázdninová dílna pro děti ve věku 8 - 13 let.

Promítání se nám líbilo a doma jsme se pochlubili krátkým vlastnoručně vyrobeným filmem.

Fotogalerie
foto - Herní dopoledne s promítáním filmu na plátně 
foto - Herní dopoledne s promítáním filmu na plátně 
 
 

Noc s Andersenem

Místo konání: dětské oddělení

Kromě 32 spáčů ve věku 6 - 14 let byla knihovna plná tajemných bytostí. 
Ušopleska, Esaplamukana, Kentaria, Měťupku a Odpapkáče děti stvořily brzy večer, pozdě v noci pak oživily strašidla z Atlasu strašidel paní spisovatelky Daniely Krolupperové - Lijáčníka, Alenku, Fujsemetlu, Láskokaze a Lucifera . 
Spolufinancováno MK ČR v rámci dotace Tajemné příběhy /Stoletým příběhem spojeni/ - Knihovna 21. století.

Fotogalerie
foto - Noc s Andersenem 
foto - Noc s Andersenem 
 
 

Listování - Můj příběh: 9.58 Usain Bolt

Místo konání: dětské oddělení

Scénické čtení v podání herců Lukáše Hejlíka a Alana Novotného pro ZŠ. 
Spolufinancováno MK ČR v rámci dotace Tajemné příběhy /Stoletým příběhem spojeni/ - Knihovna 21. století.

Fotogalerie
foto - Listování - Můj příběh: 9.58 Usain Bolt 
foto - Listování - Můj příběh: 9.58 Usain Bolt