Oddělení pro děti

Základní informace

 • kontaktní e-mail: detske@knihovnahod.cz
 • půjčování knih, časopisů, her, kufříků
 • katalogy
 • internet a wi-fi
 • zámluva knih a prodlužování výpůjček o spisovatelé na živo
 • představení, dílny a soutěže pro všechny
 • spisovatelé na živo
 • představení, dílny a soutěže pro všechny
 • místo na hraní a odpočívání
 • PROGRAMY pro MŠ a ZŠ
 • projekty
 • programy pro maminky s dětmi do 4 let

Jak se stát čtenářem?

V oddělení pro děti registrujeme od 0 do 15 let. Dětem do 15 let musí přihlášku podepsat zákonný zástupce.
Poplatek je 20,- Kč na 365 dnů.
Svým podpisem na přihlášce zákonný zástupce stvrzuje, že souhlasí s KNIHOVNÍM ŘÁDEM a zavazuje se plnit ustanovení tohoto řádu a pokyny pracovníků knihovny.
Na základě vyplněné přihlášky je čtenáři vydán čtenářský průkaz.

Pravidla půjčování:

 • čtenář se při půjčování i vracení dokumentů vykazuje svým čtenářským průkazem
 • výpůjční lhůta činí 40 dnů
 • na žádost čtenáře lze prodloužit výpůjční lhůtu, nežádá-li o dokument jiný čtenář, na dalších 31 dnů, nejvýše však na 100 dní
 • dokumenty lze zamluvit

Pravidla internetu:

 • uživatelé musí dbát pokynů pracovníků půjčovny
 • registrovaní uživatelé mají přístup 30 min za 1 den
 • uživatelé neznalí práce s Internetem mají možnost požádat o asistenci
 • informace získané na Internetu lze vytisknout za poplatek
 • pro wi-fi přístup je třeba si vyžádat heslo

Co můžu v tomto oddělení dělat?

 • číst
 • hledat a ptát se
 • učit se
 • surfovat
 • odpočívat
 • soutěžit
 • čekat
 • hrát si
 • vystavovat
Provozní doba
Pondělí13:00-17:00
Úterý13:00-17:00
Středa13:00-17:00
Čtvrtek13:00-17:00
Pátek13:00-17:00


TOP knihy v dětské literatuře

Novinky a čtivé knížky přímo od knihovnic (z Klubu dětských knihoven SKIP 08).
Tipy na knihy a portály zabývající se dětskou literaturou naleznete v přiložených materiálech.  

Pro více informací o jednotlivých titulech kontaktujte naši knihovnu.  

 

Dobré ráno pane Sušile aneb velikonoční prázdniny v knihovně

Místo konání: dětské oddělení

Kdo byl pan Sušil, Rodin, Blažek ... ? Skvělá parta dětí ve věku 6 - 13 let vyzbrojena deštníky a správnou pátrací náladou putovala ulicemi Hodonína, plnila úkoly, vytvořila mapu a hlavně si užila velikonoční prázdniny v knihovně. 
V rámci projektu Jižní Morava čte spolufinancovaném Jihomoravským krajem. 

Fotogalerie
foto - Dobré ráno pane Sušile aneb velikonoční prázdniny v knihovně 
foto - Dobré ráno pane Sušile aneb velikonoční prázdniny v knihovně 
foto - Dobré ráno pane Sušile aneb velikonoční prázdniny v knihovně 
foto - Dobré ráno pane Sušile aneb velikonoční prázdniny v knihovně 
 
 

Městem Hodonínem s babičkou a dědečkem

Místo konání: dětské oddělení

Kapacita zaplněna - již nepřihlašujeme!

foto - Městem Hodonínem s babičkou a dědečkem