Nabídka programů pro MŠ a ZŠ

Mateřské školy

Tematicky zaměřené programy

- Společné čtení, povídání, ukázka knih, hry, úkoly a pohybové aktivity související s tématem, prohlížení knih dle vlastního výběru dětí. - Práce s příběhem
- Čtení příběhů a jejich ilustrace, vyprávění o příbězích, jednoduchá dramatizace, čtení s předvídáním.

Základní školy

Knížka pro prvňáčka

Celostátní projekt SKIP ČR na podporu čtenářské gramotnosti "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka".
Seznámení se s dětským oddělením knihovny, registrace zdarma, půjčování knih a časopisů, na konci školního roku slavnostní pasování na čtenáře.
Nutné přihlášení na začátku školního roku.
1. třída

Tematické lekce

a) Ilustrace, pohádky, pověsti, báje, bajky, handicapy, literární osobnosti a jejich výročí, vyprávění a práce s příběhem, bezpečný internet.
b) Tematické lekce k celoročnímu projektu knihovny.
2. - 9. třída

Knihovnicko-informační lekce

Prohlídka prostor knihovny včetně výstavních, seznámení s nabídkou služeb jednotlivých oddělení, možnosti trávení volného času v dětském oddělení, podmínky registrace, pravidla půjčování, orientace v dětském oddělení (rozdělení literatury), práce s on-line katalogem (základy vyhledávání + praktické ukázky a úkoly).
6. - 9. třída

Dílny čtení

Práce s knihou a textem zaměřená na porozumění, povídání o knihách, seznámení s nabídkou knih v dětském oddělení, jednotlivými žánry, úkoly související s četbou.
2. - 9. třída

Beseda se spisovatelem Mgr. Petrem Gruberem

Osudy českoněmeckých rodin z regionu za II. sv. války a po ní.
Ukázka knih z tvorby místního autora, autentických dobových předmětů (plakáty, přilby…), povídání o tématu.
5. - 9. třída

Všechny uvedené programy jsou přizpůsobeny věku žáků.
Probíhají zdarma v dětském oddělení, v časovém rozmezí 9.00 - 12.00, délka programu min. 45 min (po dohodě lze čas i délku upravit).
Program je nutné objednat telefonicky, osobně nebo mailem s dostatečným časovým předstihem (cca 2 měsíce předem).
Program lze připravit i na základě individuálního zadání.

Kontakt:
Mgr. Petra Hanáčková, MBA.
tel.: 518 321 213
detske@knihovnahod.cz