Čítárna a studovna

Fotografie čítárny a studovny
Fotografie čítárny a studovny
Fotografie čítárny a studovny

Základní informace

Pravidla půjčování

  • čtenář se při prezenčním i absenčním půjčování a vracení dokumentů vykazuje svým čtenářským průkazem
  • výpůjční lhůta činí 31 dnů, časopisy a e-zařízení se půjčují na 14 dní
  • na žádost čtenáře lze prodloužit výpůjční lhůtu, nežádá-li o dokument jiný čtenář, na dalších 31 dnů, nejvýše však na 100 dní
  • dokumenty lze rezervovat (poplatek za rezervaci je 10 Kč)

Pravidla internetu:

  • uživatelé musí dbát pokynů pracovníků půjčovny
  • registrovaní uživatelé mají přístup 60 min za 1 den v jednom oddělení a neregistrovaní uživatelé 25 min za 1 den v jednom oddělení
  • uživatelé neznalí práce s Internetem mají možnost požádat o asistenci
  • informace získané na Internetu lze vytisknout za poplatek viz CENÍK
  • pro wi-fi přístup je třeba si vyžádat heslo