Čítárna a studovna

Základní informace

 • kontaktní e-mail: citarna@knihovnahod.cz
 • Pc učebna
 • prezenční výpůjčky - denní tisk, časopisy, obecní zpravodaje
 • sbírka zákonů od r. 1970
 • příruční literatura - slovníky, encyklopedie
 • regionální literatura
 • databáze regionálních osobností a databáze regionálních článků
 • internet, WIFI, tisk, kopírování
 • ZVUKOVÁ KNIHOVNA
 • AUDIOKNIHY pro všechny
 • ZVUKOVÉ KNIHY pro nevidomé a slabozraké
 • studijní a poslechové místo
 • rešerše
 • čtečka a tablet
 • čtecí lupy

Pravidla půjčování

 • čtenář se při prezenčním i absenčním půjčování a vracení dokumentů vykazuje svým čtenářským průkazem
 • výpůjční lhůta činí 31 dnů
 • na žádost čtenáře lze prodloužit výpůjční lhůtu, nežádá-li o dokument jiný čtenář, na dalších 31 dnů, nejvýše však na 100 dní
 • dokumenty lze rezervovat (poplatek za rezervaci je 10 Kč)

Pravidla internetu:

 • uživatelé musí dbát pokynů pracovníků půjčovny
 • registrovaní uživatelé mají přístup 60 min za 1 den v jednom oddělení a neregistrovaní uživatelé 25 min za 1 den v jednom oddělení
 • uživatelé neznalí práce s Internetem mají možnost požádat o asistenci
 • informace získané na Internetu lze vytisknout za poplatek viz CENÍK
 • pro wi-fi přístup je třeba si vyžádat heslo
Provozní doba
Pondělí8:30-17:00
Úterý8:30-17:00
Středa12:00-17:00
Čtvrtek8:30-17:00
Pátek8:30-17:00


Zvukové knihy

Od března 2015 nabízí knihovna zvukové knihy z Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana. Tyto zvukové knihy jsou určeny výhradně pro nevidomé a zrakově postiženým občanům a lidem, kterým zdravotní stav brání číst klasické tištěné dokumenty. 
Fond zvukových knih obsahuje nahrávky děl různých literárních žánrů v nezkrácené podobě, načtené známými herci, které ve formátu mp3 půjčujeme na CD nebo je nahrajeme na flash disk. 
Zvukové knihy z KTM jsou v katalogu označeny signaturou ZKM.
Zvukové knihy jsou umístěny v čítárně knihovny na Národní třídě 36.
Podmínky půjčování:
 - platná průkazka knihovny (poplatek 40 Kč na 12 měsíců)
 - doporučení od lékaře nebo průkaz ZTP, ZTP/P
 - vlastní půjčování knih je bezplatné
Více informací: tel. 518 321 213, citarna@knihovnahod.cz

 

Nové audioknihy

foto - Nové audioknihy 
foto - Nové audioknihy 
foto - Nové audioknihy 
foto - Nové audioknihy 
 
 

Nové knihy v příručním a regionálním fondu

Legenární módní návrháři - Maria Luisa Tagariello - Versace. Dior. Saint Laurent. Tato legendární jména dnes již mytických postav světa módy jsou oslavena ve sbírce portrétů. V knize je sledujeme na přehlídkovém molu: nadčasovou klasiku Chanela, Schiaparelliho aristokratického, avšak inovativního ducha, glamour Toma Forda nebo vizionářskou tvorbu Alexandera McQueena. Odborníci na poli kultury odívání vás vezmou do zákulisí a představí slovem i obrazem životy, osobnosti a nesmrtelné výtvory těchto slavných legend.
 
Klobúček: tož vitejte na Kyjovském Slovácku - DVD je živou kronikou tradic udržovaných na venkově Kyjovského Slovácka během celého roku. Vydalo Kyjovské Slovácko v pohybu v roce 2015. 
 
Koně pro krále - Kniha „Koně pro krále“ je velká celobarevná fotografická publikace autorů Dalibora Gregora a Josefa Iše s tematikou jízdy králů, ve které čtenář nahlédne na samotnou podstatu této výjimečné tradice, tohoto lidového obyčeje a prostřednictvím odborných textů a fotografií se seznámí s jízdou králů, která patří mezi nejkrásnější, dynamické a blízké spojení člověka s naší bohatou kulturou.
 
Knihy: přehledné dějiny od klínového písma po elektronické čtečky - Doba elektronických knih přivedla „knihu" ke zlomovému bodu, ve skutečnosti však bylo setřásání starých a přejímání nových technologií součástí dějin knihy již od egyptských časů. Současnost je pro knihy, jak je známe, zcela kritická a tato publikace vypráví jejich příběh od úplného začátku. Knihy mapují 5000 let lidské snahy o předávání myšlenek a vědomostí, v čemž jí napomáhá více než 300 ilustračních fotografií některých z nejvíce ceněných artefaktů ve světových historických sbírkách.
 
Osobnosti českých dějin - Jedinečná publikace prostřednictvím biografií významných osobností politického, kulturního a hospodářského života vypráví o našich dějinách od prvních Přemyslovců po konec 20. století. Texty fundovaných odborníků a bohatý obrazový doprovod seznamují čtenáře se státníky, církevními hodnostáři, spisovateli, kronikáři, malíři, stavebníky, hudebními skladateli, světci, cestovateli, buřiči a jinými mimořádnými lidmi našich dějin a přitažlivým, moderním způsobem líčí jejich osudy a záslužné činy. Osobnosti českých dějin jsou neocenitelnou příručkou pro celou rodinu, od studentů přes zájemce o historii všeho věku po každého, kdo chce o osobnostech své země a národa vědět víc. 
 
Fotografie: velké obrazové dějiny - Rozsáhlá encyklopedie mapuje dějiny fotografie od jejích počátků ve 20. letech 19. století po digitální technologie 21. století. Jako jediná kniha svého druhu zevrubně líčí technický vývoj tohoto umění, osudy osobností, které se na něm podíleli, a rozebírá význačné snímky, které utvářely dějiny fotografie. 
 
Dějiny hradů a tvrzí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Hrady patří k nejvýmluvnějším svědkům naší minulosti a tvoří nepřehlédnutelnou součást české krajiny. Některé jsou oblíbenými cíly zástupů turistů, jiné slouží hospodářským účelům, další se již stovky let rozpadají v malebné zříceniny. Výpravná publikace je podrobnou encyklopedií našich hradů, která sleduje jejich vývoj od románských staveb po romantické pseudohrady 19. století. 
 
Dějiny zámků v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Zámky patří k nejpůvabnějším stavebním památkám naší vlasti. Některé jsou oblíbenými cíli zástupů turistů, jiné slouží nejrůznějším praktickým účelům, další jsou domovem svých majitelů či čekají na svou záchranu. Výpravná publikace je podrobnou encyklopedií našich zámků, která sleduje jejich vývoj od renesančních paláců po romantická historizující sídla 19. století. 
 
Louka ve staletích - Dějiny horňácké obce od prvních písemných zmínek až po současnost. Kniha nabízí informace o obci – především historický vývoj od nejstarších archeologických dokladů až po současnost - součástí komplexního pohledu je i popis přírodních poměrů, kapitoly o spolkovém a společenském životě, kapitola o folklorním dění a seznam význačných osobností. Součástí knihy je i velký počet fotografií, map, dokumentů a barevná příloha.
 
Kyjovské proměny - publikace přináší fotografie, které dokumentují proměnu města od doby, kdy byl vynalezen fotografický aparát. Tehdejším fotografům můžeme dnes poděkovat za pohledy na dnes již zmizelé budovy i části Kyjova: Sonevendovy domy v Komenského ulici, židovské město, šištót… Nechejte se vtáhnout do atmosféry malého města na konci 19. stol., sledujte čilý stavební rozvoj ve 30. letech 20. stol. i smutná 60. léta 20. stol., kdy i ty poslední zbytky těch kdysi krásných fasád zmizely po nánosy tehdy moderního brizolitu.
 
Kyjov: procházka staletími: 1126-2016 - publikace zachycuje historii a genius loci města Kyjova. Bulletin byl vydán k oslavám 890 let od první písemné zprávy o městě Kyjově.
 
Neobyčejní lidé Nenkovic - brožura o významných rodácích a osobnostech obce Nenkovice. 
 
Šardice 730 let obce - publikace mapuje život v obci v letech 2006-2015.
 
Templáři v zemích Koruny české ve světle našich archivních pramenů - Pojednání o templářích v Českých zemích a archivních památkách po nich je separátem z periodika Heraldika a genealogie r.XXXVI, č.1-2, Praha 2003.
 
Řemesla regionu Kyjovského Slovácka - brožura věnující se tradičním řemeslům Kyjovského Slovácka vydáná v roce 2015.
 
Tradice řezbářství - V dnešní uspěchané technické době již velmi málo lidí provozuje tradiční řemeslo, na které je třeba čas, trpělivost a určitá vášeň a nelze přitom očekávat žádný závratný zisk. Jedním z takových řemesel je řezbářství. Brožura popisuje práci a řezbáře Kyjovského Slovácka a obce Rájecká lesná. 
 
Venkovská muzea Kyjovského Slovácka - Venkovská muzea Kyjovského Slovácka je pracovní sešit, plný pracovních listů vytvořených na základě expozic místních muzeí pro děti základních škol.
 
Regionální výchova - učebnice pro žáky 6. ročníku ZŠ Ratíškovice obsahuje celkem 40 kapitol, které jsou rozdělny do osmi samostatných tematických celků, týkající se regionální historie, přírodních poměrů, kultury, tradic, společenství, správy a sportu. 
 
Škola rodičům a rodiče dětem - publikace poukazuje na aktuální a podstatné témata výchovy a vzdělávání a poskytnuje vodítko, jak řešit běžné i složité problémy našich dětí, vede k zamyšlení, zda přístup k dětem je adekvátní - zejména ze strany rodičů, ale i pedagogů.

Česko-ratíškovicko-slovensko-záhorácký slovník - ilustrovaný slovník, který vznikl v rámci přeshraniční spolupráce. Přináší celkem 100 slov, která jsou co do výslovnosti a pravopisu velmi rozdílná a je možné je najít ve spisovné češtině i slovenštině, zejména pak v nářečí ratíškovickém a záhoráckém. 
 
Putování za památkami a příběhy tří regionů - sbírka příběhů, které se pojí s drobnými památkami tří regionů - Kyjovského Slovácka, Českého západu a Frýdlantska.
 
Hudba Hodonín - Trvďoch, Ivan - publikace pojednává o hudebním životě v Hodoníně v letech 1945-2015. Autor zmapoval působení osmdesáti kapel nejrůznějších žánrů, od klasických tanečních orchestrů přes bigbítové, rockové a folkové, až po metalové skupiny. 

 Kyjov a okolí - učební a metodické materiály pro základní školy, které poskytují základní informace o jednotlivých obcích na Kyjovsku. Publikace je děla na jednotlivá témata: regionální historie, kultura, sport, životní prostředí, zvyky a tradice, významné osobnosti, přírodní a kulturní památky a další. 

 Urbář hodonínského panství z roku 1600 -  Vařeka, Marek (ed.) - publikace poskytuje informace o tom, jak vypadalo hodonínské panství před třicetiletou válkou, dále přináší důležité informace o naších předcích, které mají zcela zásadní význam pro občanskou genealogii tohoto regionu. 
Lidové ornamenty ve Svatobořicích-Mistříně - Marada, Rostislav - publikace zaznamenává malbu lidových ornamentů, které se nejméně jedno století používali v obci. Dále zde najdete informace o historickém vývoji ornamentů, postup práce při nástěné malbě, uplatňování ornamentální malby, vzpomínky na místní malérečky a postupy při malbě ornamentů na dekorativní předměty. 
Věteřov: z historie obec - Kostiha, Luděk - publikace o dějinách obce, která vznikla u příležitosti 880. výročí  od první písemné zmínky o obci. 

foto - Nové knihy v příručním a regionálním fondu 
foto - Nové knihy v příručním a regionálním fondu 
foto - Nové knihy v příručním a regionálním fondu