Čítárna a studovna

Základní informace

 • kontaktní e-mail: citarna@knihovnahod.cz
 • Pc učebna
 • prezenční výpůjčky - denní tisk, časopisy, obecní zpravodaje
 • sbírka zákonů od r. 1970
 • příruční literatura - slovníky, encyklopedie
 • regionální literatura
 • databáze regionálních osobností a databáze regionálních článků
 • internet, WIFI, tisk, kopírování
 • ZVUKOVÁ KNIHOVNA
 • AUDIOKNIHY pro všechny
 • ZVUKOVÉ KNIHY pro nevidomé a slabozraké
 • studijní a poslechové místo
 • rešerše
 • čtečka a tablet
 • čtecí lupy

Pravidla půjčování

 • čtenář se při prezenčním i absenčním půjčování a vracení dokumentů vykazuje svým čtenářským průkazem
 • výpůjční lhůta činí 31 dnů
 • na žádost čtenáře lze prodloužit výpůjční lhůtu, nežádá-li o dokument jiný čtenář, na dalších 31 dnů, nejvýše však na 100 dní
 • dokumenty lze rezervovat (poplatek za rezervaci je 10 Kč)

Pravidla internetu:

 • uživatelé musí dbát pokynů pracovníků půjčovny
 • registrovaní uživatelé mají přístup 60 min za 1 den v jednom oddělení a neregistrovaní uživatelé 25 min za 1 den v jednom oddělení
 • uživatelé neznalí práce s Internetem mají možnost požádat o asistenci
 • informace získané na Internetu lze vytisknout za poplatek viz CENÍK
 • pro wi-fi přístup je třeba si vyžádat heslo
Provozní doba
Pondělí8:30-17:00
Úterý8:30-17:00
Středa12:00-17:00
Čtvrtek8:30-17:00
Pátek8:30-17:00


Zvukové knihy

Od března 2015 nabízí knihovna zvukové knihy z Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana. Tyto zvukové knihy jsou určeny výhradně pro nevidomé a zrakově postiženým občanům a lidem, kterým zdravotní stav brání číst klasické tištěné dokumenty. 
Fond zvukových knih obsahuje nahrávky děl různých literárních žánrů v nezkrácené podobě, načtené známými herci, které ve formátu mp3 půjčujeme na CD nebo je nahrajeme na flash disk. 
Zvukové knihy z KTM jsou v katalogu označeny signaturou ZKM.
Zvukové knihy jsou umístěny v čítárně knihovny na Národní třídě 36.
Podmínky půjčování:
 - platná průkazka knihovny (poplatek 40 Kč na 12 měsíců)
 - doporučení od lékaře nebo průkaz ZTP, ZTP/P
 - vlastní půjčování knih je bezplatné
Více informací: tel. 518 321 213, citarna@knihovnahod.cz

 

Nové audioknihy

foto - Nové audioknihy 
foto - Nové audioknihy 
foto - Nové audioknihy 
foto - Nové audioknihy 
 
 

Nové knihy v příručním a regionálním fondu

Za velkou louži - Markéta Křížová 
Matěj Poláček, truhlář ze Strážovic u Kyjova, pracoval mezi lety 1901 a 1946 pro německou firmu Grűn & Bilfinger nejprve jako dělník, poté ve funkci stavbyvedoucího. Podílel se na rozmanitých dopravních a technických stavbách v různých částech Evropy, ale také v jihozápadní Africe a Jižní Americe. Mnoho z nich dosud slouží, a činí tak z Poláčka bez nadsázky „Čecha, který zanechal své stopy“ daleko za hranicemi rodné země. Ke stáru sepsal paměti, dokument pozoruhodný jak jazykem a podáním, tak sociálním postavením autora, prostředím, v němž se pohyboval, a velkou vnímavostí k tomu, co prožíval.

foto - Nové knihy v příručním a regionálním fondu