Čítárna a studovna

Základní informace

 • kontaktní e-mail: citarna@knihovnahod.cz
 • Pc učebna
 • prezenční výpůjčky - denní tisk, časopisy, obecní zpravodaje
 • sbírka zákonů od r. 1970
 • příruční literatura - slovníky, encyklopedie
 • regionální literatura
 • databáze regionálních osobností a databáze regionálních článků
 • internet, WIFI, tisk, kopírování
 • ZVUKOVÁ KNIHOVNA
 • AUDIOKNIHY pro všechny
 • ZVUKOVÉ KNIHY pro nevidomé a slabozraké
 • studijní a poslechové místo
 • rešerše
 • čtečka a tablet
 • čtecí lupy

Pravidla půjčování

 • čtenář se při prezenčním i absenčním půjčování a vracení dokumentů vykazuje svým čtenářským průkazem
 • výpůjční lhůta činí 31 dnů, časopisy a e-zařízení se půjčují na 14 dní
 • na žádost čtenáře lze prodloužit výpůjční lhůtu, nežádá-li o dokument jiný čtenář, na dalších 31 dnů, nejvýše však na 100 dní
 • dokumenty lze rezervovat (poplatek za rezervaci je 10 Kč)

Pravidla internetu:

 • uživatelé musí dbát pokynů pracovníků půjčovny
 • registrovaní uživatelé mají přístup 60 min za 1 den v jednom oddělení a neregistrovaní uživatelé 25 min za 1 den v jednom oddělení
 • uživatelé neznalí práce s Internetem mají možnost požádat o asistenci
 • informace získané na Internetu lze vytisknout za poplatek viz CENÍK
 • pro wi-fi přístup je třeba si vyžádat heslo
Provozní doba
Pondělí8:30-17:00
Úterý8:30-17:00
Středa12:00-17:00
Čtvrtek8:30-17:00
Pátek8:30-17:00


Nový knihovní řád s účinností od 1. 10. 2018

 

Nové audioknihy

foto - Nové audioknihy 
foto - Nové audioknihy 
foto - Nové audioknihy 
foto - Nové audioknihy 
 
 

Nové knihy v příručním a regionálním fondu

Knihovní zákon - Tereza Danielisová
Účelem zákona je zejména stanovení minimálního rozsahu knihovnických a informačních služeb, které mají být poskytovány zdarma (tak, aby byl stanoven rovný přístup veřejnosti k informacím, znalostem a kulturnímu bohatství) a nastavení pravidel práce s knihovním fondem (aby mohly knihovny plnit i funkci uchovatele kulturního bohatství pro budoucnost).
Autorka komentáře knihovního zákona se pečlivě věnuje všem ustanovením zákona a vysvětluje tak čtenáři informace o systému knihoven, rozdělení knihoven, jejich povinnosti, podpora, informace ke knihovnímu fondu, úloze Národní knihovny, postavení krajských knihoven, nebo třeba ustanovení o přestupcích. Zároveň čtenáři přibližuje i předchozí právní úpravu a zároveň úpravu evropskou, která ovlivňuje i náš zákon.

Skalice
Kniha přináší doposud nejširší koncipovaný pohled na vývoj města Skalica od nejstarších dob až po současnost. Obsahuje velké množství dosud nepublikovaných informací a zajímavých obrazových dokumentů. 

Tehdy=Vtady: paměti (ne)obyčejných lidí z Kútů (SK) a Tvarožné Lhoty
Publikace vznikla v rámci stejnojmenného projektu, jehož cílem bylo zachytit příběhy a život (ne)obyčejných lidí pocházejících z Tvarožné Lhoty a ze slovenských Kútů. Rozhovory v textové zachovávají autentičnost nářečí. Kniha obsahuje vybrané části rozhovorů a fotografií sedmi obyvatel Kútů a devíti obyvatel Tvarožné Lhoty. 

40 let výstav ratíškovických houbařů
Almanach Kroužku ratíškovických mykologů vznikl na základě mnoha originálních textů a fotografií, houbařské kroniky i dalších zajímavých dokladových materiálů, který mapuje čtyřicetiletou historii znamenitých výstav hub a koštu sviňúrek v Ratíškovicích. 
 
Vlastivěda moravská: země a lid, Morava na cestě k občanské společnosti - Jiří Malíř
Závěrečný svazek edice Dějiny Moravy zachycuje období let 1740-1918, v němž revoluční rok 1848 člení tuto historickou etapu do dvou částí. První část zachycuje svět pozdního feudalismu za osvícenství, druhá část období od poloviny 19. století. Bohatě ilustrovaná monografie zachytila události v době, v níž se prosazovala státní moc na úkor dřívější patrimoniální správy a kdy se otvíral prostor pro svobodné podnikání, působení politických stran a spolkový život.

Za Boha, císaře a vlast - Irena Bařinová
Kniha mapuje průběh 1. světové války a jejich hmotných a morálních důsledků na život jednotlivých rodin v Ratíškovicích. Publikace obsahuje velké množství rodinných fotografií z válečných let 1914-1918, které svou autenticitou přibližují vojenské osudy jednotlivců i osudy jejich rodin. 

Hodonín nostalgický...2 - Antonín Kučera
Po čtyřech letech vychází druhý díl knihy s historickými i současnými snímky města Hodonín nostalgický. Publikace obsahuje ve zhruba sto kapitolách na osm set fotografií známých i méně známých míst a dokumentuje proměny města v čase. 

Baťův kanál: od myšlenky k nápadu 
Kniha vyšla k 80. výročí založení Baťova kanálu. Publikace detailně mapuje celou historii této unikátní vodní cesty, a to nejen slověm, ale především téměř tří stouvkou fotografií. 

Chřibské pověsti o loupežníku Pečinkovi - Pavel Adler
Mnohá místa v Chřibských lesích okolo hradů Cimburku a Buchlova nesou Pečinkovo jméno. Již po generace rodiče a prarodiče vyprávějí příběhy o Pečinkovi, nechvalně známém loupežníku, a jeho komplici Andělovi. Pavel Adler jako první sepsal všechny tyto historky. Ve spolupráci Jiřím J. K. Nebeským ověřil dobové reálie. Každou z pověstí o Pečinkovi v knize ilustrovala svými akvarely Stanislava Prymusová.

Hanácký rok 
 Zajímavé čtení o Hané z pohledu významných událostí společensko-kulturního života nejen příslušného roku.
Poutavé texty o historii, tradicích, folkloru, současném životě hanáckého venkova, mikroregionů, cestopisy. Představujeme významné rodáky, osobnosti Hané a nezapomínáme ani na krásu hanáckého jazyka, jehož zachování pro další generace považujeme za důležité. Svůj prostor mají i zájmové organizace, spolky, podniky a další, které svou činností přispívají také k propagaci regionu. Nelze opomenout ani gastronomii, zemědělství, potravinářství, řemesla, lidové umění, architekturu, náboženství či pověsti.

Pomníky T.G.Masaryka v rodném kraji - Hana Sýkorová
Publikace Masarykova muzea v Hodoníně, která vznikla ke stému výročí republiky představuje sochy, pomníky a busty prezidenta T. G. Masaryka v obcích okresu Hodonín. 
 
Srdečně zdravím a vřele líbám: rodáci a občané okresu Hodonín ve Velké válce
Kniha věnovaná památce padlým vojákům a československým legionářům 1. světové války z okresu Hodonín. Obsahuje seznamy padlých vojáků rakousko-uherské armády okresu Hodonín a medailony a vzpomínky vojáků. Publikace je obohace je doplněna o bohatý obrazový materiál. 
 
Jižní Morava 2018
Vlastivědný časopis. 

Kyjovsko z nebe - Milan Paprčka
Kniha leteckých fotografií zachycuje obce na Kyjovsku. Publikace je součástí edice knih Česko z nebe. 

Lípy republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Aleš Rudl 
Publikace vydaná u příležitosti 100.výročí vzniku ČSR představuje téma jubilejních lip republiky a přináší příklady významných lip celé naší vlasti. Dále pojednává o lípě jako národním stromu a dává doporučení pro vysazování a označování nových pamětních stromů.


foto - Nové knihy v příručním a regionálním fondu 
foto - Nové knihy v příručním a regionálním fondu 
foto - Nové knihy v příručním a regionálním fondu 
foto - Nové knihy v příručním a regionálním fondu 
foto - Nové knihy v příručním a regionálním fondu