Meziknihovní výpujční služba


Dokument, který nemáme v našem knižním fondu, vám půjčíme z jiné knihovny prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby (MVS). Poplatek za službu je dle platného ceníku Městské knihovny Hodonín.

Službu si objednáte osobně vyplněním žádanky v půjčovně pro dospělé a mládež.

Pověřená knihovnice vás bude informovat o dostupnosti knihy /telefonem, emailem/, lhůta doručení dokumentu je dána její dostupností v žádané knihovně a doručení poštou.

Výpůjční dobu požadovaného dokumentu určuje půjčující knihovna / většinou 25 kalendářních dnů/. O prodloužení můžete požádat týden před uplynutím výpůjční doby, rozhodnutí musíme konzultovat s půjčující knihovnou.

Upomínky za nedodržení výpůjční doby jsou stanoveny dle platného ceníku, půjčující knihovny.

Lze si objednat dokument i z jiných zemí, a to prostřednictvím Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS).

Poplatek za službu je od 250,- Kč za zásilku. Cenu i délku výpůjční doby si stanoví půjčující knihovna.