Nabídka akcí pro střední školy

Knihovnické lekce

Exkurze po knihovně, seznámení s knihovnou, jejím uspořádáním a činnostmi.

Informační lekce

Práce s informačními zdroji - internet, knihy, katalogy a jejich propojení s vyučovanými předměty.

Literární okruhy

Tematický zaměřené literární besedy. Cestopisná literatura, humor v literatuře, druhá světová válka, detektivky a horory, science fiction.

Literární dílny

Literární lekce zaměřené na doporučenou a povinnou školní četbu. Je možné, zadat si vlastní téma s dostatečným předstihem na zpracování.
 1. Antická literatura
 2. Řecké báje
 3. Jan Amos Komenský "učitel národů" (2015 – 345. výročí úmrtí)
 4. Karel Čapek - život a dílo (2015 – 125. výročí narození)
 5. Osvobozené divadlo
 6. Jiří Trnka (přednáška k cyklu Veselým krokem Trnkovým rokem, možné využít i pro žáky 8. a 9. třídy)
 7. Bohumil Hrabal (2014 – 100. výročí narození)
 8. Eduard Petiška (přednáška k cyklu Putování za bohy Slovanů a starých Řeků)
 9. Božena Němcová (2015 – 195. výročí narození)
 10. Josef Škvorecký
 11. Jan Neruda (2016 – 125. výročí smrti)
 12. Jiří Wolker
 13. Jaroslav Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka
 14. Ota Pavel
 15. William Shakespeare (2016 – 400. výročí smrti)
 16. Spisovatelé na Slovácku (připomeňme si známé i málo známé autory)
 17. Třídění odpadů
 18. Lidová kultura
 19. Etiketa
 20. Tradice a zvyky Velké Británie a Severního Irska

Cílem lekcí je seznámit studenty s knihovnou jako kulturní institucí, která vytváří široké zázemí pro vlastní sebevzdělání, nabízí možnost kvalitního využití volného času a poskytuje rozsáhlé informace. Délka trvání lekcí je 45 minut (po domluvě lze přizpůsobit). Vzdělávací lekce jsou zdarma, nezbytná je domluva termínu osobně nebo telefonicky minimálně dva týdny dopředu. Případné podněty na doplnění změn lekcí a dílen jsou srdečně vítány. Dané podněty doručte na níže uvedený kontakt.

Kontakty: Michal Veselý, oddělení pro dospělé a mládež, vzdělávání SŠ, PR
vesely.michal@knihovnahod.cz
tel.: 518 321 213
www.facebook.com/knihovnahodonin
http://ctemeradi.webnode.cz
„Naučme se citovat“

Lekce informačního vzdělávání

Časová dotace: 45 -60 min, jedna třída
Vhodné pro všechny naučné předměty na SŠ

Anotace: Formální stránka knihy a bibliografický záznam. Zvýšení povědomí o problematice autorství a plagiátorství. Vhodné zejména pro tvorbu referátů, ročníkových prací. Seznámení s citačním managerem – softwarem pro tvorbu citací.
Požadavky: Znalost práce na PC.
Lektor: Mgr. Bohdana Kuzmová Křepinská, Mgr. Zuzana Teplíková
Realizace: Od ledna 2017 je možné rezervovat termíny, lekce se koná v PC učebně Městské knihovny Hodonín. Lekce je založena na krátké teorii a praktických ukázkách a samostatné práci studentů.

Lekce je založena na krátké teorii a praktických ukázkách a samostatné práci studentů.