Rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |

Region - 2022

Ocenění Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2022

Místo konání: Krajský úřad 7.12.2022

V kategorii 501 - 1000 obyvatel v soutěži Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2022 byla oceněna Místní knihovna Kozojídky. Hodnotící komise byla aktivitami, které pořádá knihovna tak oslovena, že Místní knihovna Kozojídky získala i celkové prvenství, stala se TOP knihovnou Jihomoravského kraje 2022.
Poděkování za svou činnost obdržela Obecní knihovna Dolní Bojanovice, Městská knihovna Dubňany a Místní knihovna Lužice.
 


foto - Ocenění Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2022 
foto - Ocenění Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2022 
 
 

Porada knihovníků

Místo konání: MěK Hodonín, zasedací místnost


Porada knihovníků základních knihoven spojená s odborným seminářem, která se koná 14.12.2022 v zasedací místnosti MěK Hodonín, začátek 8.30 hod.
foto - Porada knihovníků 
foto - Porada knihovníků 
 
 

POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ V AUTOMATIZOVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU TRITIUS

Místo konání: Městská knihovna Hodonín, počítačová učebna

Dne 9.11.2022 proběhne školení knihovníků v automatizovaném knihovním systému Tritius.
Více informací v přiložené pozvánce.

foto - POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ V AUTOMATIZOVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU TRITIUS 
foto - POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ V AUTOMATIZOVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU TRITIUS 
 
 

Hravá knihovna

Místo konání: Městská knihovna Hodonín - výměnný fond


Nová služba pro knihovny: Albi tužka a Albi knihy (interaktivní mluvicí knihy). Možnost využití pro práci s dětmi. Neváhejte a půjčte si do své knihovny.

foto - Hravá knihovna 
 
 

Výjezdní porada knihovníků

Místo konání: Pohořelice a Havlíčkův Brod

Dne 7.9.2022 se uskuteční výjezdní porada knihovníků. Program: viz. příloha.

foto - Výjezdní porada knihovníků 
foto - Výjezdní porada knihovníků 
foto - Výjezdní porada knihovníků 
foto - Výjezdní porada knihovníků 
foto - Výjezdní porada knihovníků 
foto - Výjezdní porada knihovníků 
 
 

Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2022

Moravská zemská knihovna v Brně ocení pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha nejlepší komunitní knihovny Jihomoravského kraje.

 

Porada knihovníků

Místo konání: MěK Hodonín

PORADA KNIHOVNÍKŮ Místo konání: Městská knihovna Hodonín, zasedací místnost
Porada knihovníků základních knihoven spojená s odborným seminářem., která se koná 22.6.2022 v zasedací místnosti MěK Hodonín, začátek 8.00.

foto - Porada knihovníků 
foto - Porada knihovníků 
foto - Porada knihovníků 
 
 

NABÍDKA VYŘAZENÝCH KNIH Z VF

 

Vyšlo nové číslo časopisu Malý tvořivec – pracovní listy pro děti v knihovnách

Klub tvořivých knihovníků SKIP vydal další číslo elektronického časopisu Malý tvořivec – Léto 2022. Časopis obsahuje autorské pracovní listy různých kvízů pro předškolní děti i pro děti z nižších školních tříd a snaží se zábavnou formou podpořit jejich tvořivost. 
Nové číslo Léto 2022 naleznete ve formátu pdf na webu Klubu tvořivých knihovníků SKIP na adrese:
https://www.skipcr.cz/odborne-organy/kluby/klub-tvorivych-knihovniku/maly-tvorivec/leto-2022-cesky
Na téže stránce v boxu vlevo je odkaz na všechna dosud vyšlá čísla. V úvodním textu je i doporučení pro knihovny, jak mohou časopis využít.
Časopis vychází 2x ročně a tematicky je věnován různým ročním obdobím.
V přípravě je vydání tohoto čísla v ukrajinštině.

 

Projekt „Do říše fantazie“

Regionální oddělení Městské knihovny Hodonín již po několikáté připravilo projekt na podporu komunitních aktivit v malých knihovnách regionu, letos pod názvem „Do říše fantazie s regionálními autorkami“. Jako první proběhnou v květnu besedy Dany Šimkové na téma „Svět Harryho Pottera“ v Mikulčicích, Lužicích, Vlkoši a Nechvalíně. Na podzim bude dětem přednášet Lucie Hlavinková o svém „Sesterstvu a kouzelné kočce Fabiole“ v Miloticích, Tvarožné Lhotě, Vacenovicích a Petrově. Projekt je hrazen z dotace Jihomoravského kraje na regionální funkce.

foto - Projekt „Do říše fantazie“ 
foto - Projekt „Do říše fantazie“ 
foto - Projekt „Do říše fantazie“ 
foto - Projekt „Do říše fantazie“ 
foto - Projekt „Do říše fantazie“ 
 
 

Projekt Česká knihovna

Již byl vyhlášen projekt Česká knihovna, který je určen profesionálním knihovnám.
Na webových stránkách MZK v Brně 
https://www.mzk.cz/pro-knihovny/ceska-knihovna
najdete veškeré informace k letošnímu ročníku projektu Česká knihovna - část pro knihovny.

 

Knihovny Ukrajině

Sdílená platforma materiálů pro práci s ukrajinskými dětmi
foto - Knihovny Ukrajině 
 
 

Malé projekty SKIP

MALÉ REGIONÁLNÍ PROJEKTY, které každoročně vyhlašuje SKIP Velká Morava:
https://www.knihkm.cz/skip-velka-morava/aktivity.html
Pod odkazem je zveřejněn formulář žádosti a propozice výzvy.
 
O podporu ve výši až 5.000,- Kč mohou žádat knihovny na aktivity kulturního, komunitního, vzdělávacího charakteru, doporučuje se jejich směrování k celostátním aktivitám SKIP (Týden knihoven, Den pro dětskou knihu apod.).
Podpora je určena knihovnám do 1,0 úvazku, které jsou institucionálními členy SKIP Velká Morava. 
V případě, že se knihovna rozhodne stát se členem SKIP, je třeba, aby měla členský poplatek uhrazený do termínu schvalování projektů, tj. do 3.6.2022.
 
Přehled termínů:
PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ: do 6. 5. 2022
SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTÍ: do 3. 6. 2022
ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ: do 17. 6. 2022
VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU: do 9. 12. 2022

 

Předávání ocenění knihovnám

Místo konání: MěK Hodonín

V rámci akce Březen – měsíc čtenářů, byla oceněna Místní knihovna v Kozojídkách a Městská knihovna Ždánice, obě knihovny byly oceněny za pořádání aktivit na podporu čtenářství. Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo 24.3. v Městské knihovně Hodonín.
Blahopřejeme.

foto - Předávání ocenění knihovnám 
foto - Předávání ocenění knihovnám 
foto - Předávání ocenění knihovnám 
 
 

Porada 23.3.2022

PORADA KNIHOVNÍKŮ Místo konání: Městská knihovna Hodonín, zasedací místnost
Porada knihovníků základních knihoven spojená s odborným seminářem., která se koná 23.3.2022 v zasedací místnosti MěK Hodonín, začátek 8.30.

foto - Porada 23.3.2022 
foto - Porada 23.3.2022 
foto - Porada 23.3.2022 
foto - Porada 23.3.2022 
foto - Porada 23.3.2022 
 
 

Platná opatření od 17.1.2022

 

Plán porad na rok 2022 - 1. pololetí

 
23.3.2022
Porada knihovníků + seminář „Český komiks včera a dnes“ – přednášející Ing. arch. Tomáš Prokůpek 
22.6.2022
Porada knihovníků + seminář na téma „Britská detektivka“ – přednášející Michal Sýkora

 

Dotační titul na vybavení knihoven

Rada Jihomoravského kraje schválila dne 12.1.2022 v rámci dotačního programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje 2022
dotační titul OBECNÍ KNIHOVNY
na podporu rozvoje a modernizace knihoven v obcích do 3 000 obyvatel.
 
Stejně jako v minulých letech je celková výše finančních nákladů na jeden projekt v rozmezí od 50 000,- do 100 000,- Kč,
maximální podíl kraje činí 50 % uznatelných výdajů,
tzn. v případě nákladů na projekt ve výši 100 000,- Kč bude poskytnutá podpora ve výši 50 000,- Kč.

Je možné žádat o náklady na
počítačové vybavení, čtečky, tiskárny, skenery, promítací zařízení, rozmnožovací stroje, softwarové vybavení, mobiliář vnitřního vybavení – nábytek, koberce, regály, drobné stavební úpravy (neinvestičního charakteru pouze v kombinaci s pořízením inventáře) V rámci jednoho projektu lze žádat o kombinaci všech výše uvedených nákladů.
V případě žádosti o dotační titul 5 - Obecní knihovny mají obce výjimku a mohou podat žádost i v jiném dotačním titulu.

Lhůta pro podávání žádostí
od 14.02.2022 od 8:00 hodin
do 28.02.2022 do 17:00 hod.