Rok: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |

Region - 2011

Analýza výkonu knihoven a plnění standardů VKIS

Analýzy výkonu knihoven a plnění standardů za rok 2010 prezentovaná na poradě dne 11.5.2011 v MěK Hodonín.

 

Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí za rok 2010

Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí za rok 2010 včetně komentáře.

 

Dotazník

Modernizace vybavení knihovny

 

Koncepce rozvoje regionálních funkcí

Koncepce rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji v letech 2011-2014

 

Metodický pokyn Ministerstva kultury

Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky.

 

Porada knihovníků regionu 14.12.2011

Místo konání: Městská Knihovna Hodonín

Program porady:
1.Zahájení
2.Výkon regionálních funkcí v roce 2012
3.Granty na rok 2012
5.Koncept rozvoje regionálích funkcí v JM kraji na období 2011-2014
6.Metodický pokyn MK ČR k vymezení standardu veřejných knihoven
7.Knihovní řád a hodnocení návštev v roce 2011
8.Plán revizí v roce 2012
9.Různé

foto - Porada knihovníků regionu 14.12.2011 
foto - Porada knihovníků regionu 14.12.2011 
foto - Porada knihovníků regionu 14.12.2011 
 
 

Region - akce - 2011

Odborný seminář na téma Mediální výchova a porada knihovníků

Datum konání: 11. 05. 2011, 09:00 - 11. 05. 2011, 16:00

Místo konání: Městská knihovna Hodonín (zasedací místnost)

Zápis z porady regionu, konané dne 11.5.2011 v Městské knihovně Hodonín
 

1. Zahájení – Mgr. H. Šimonová

    Městská knihovna Hodonín bude 22.6.2011 slavit 90. výročí založení. Budou posílány 

    pozvánky s návratkou.

 

2. Hodnocení výkonu regionálních funkcí za rok 2010 – M. Švejcarová

    V roce 2010 byla poskytnuta na tuto činnost finanční částka 1 902 000,- Kč, to je o 154 000,- Kč

    méně než v roce 2009. Proto byl nižší nákup knih do výměnného fondu. Nižší počet 

    metodických návštěv byl způsoben dlouhodobou nemocí pracovnice regionálního oddělení.

    Je velký zájem o soubory VF – nárůst o 52 souborů a 2 438 svazků.

    Za prostředky obcí jsme nakupovali pro 71% knihoven – celková částka je 801 000,- Kč

    Uspořádali jsme 2 porady a 3 semináře.

 

3. Výkon regionálních funkcí v roce 2011 – M. Švejcarová

    Finanční prostředky na výkon regionálních funkcí na letošní rok jsou 1 875 000,- Kč.    

    Metodické návštěvy budou zaměřené na vedení statistického deníku, tvorbu webových

    stránek, automatizaci knihovního fondu a aktualizaci knihovních řádů.

    Srovnání roku 2009 a 2010 v automatizaci knihoven a ve statistice – prezentace.

 

4. Ocenění knihoven MZK v rámci JMK – M. Švejcarová

    Moravská zemská knihovna v Brně v rámci 1. ročníku Slavnostního setkání

    neprofesionálních knihoven Jihomoravského kraje 2011 ocenila v rámci našeho okresu

    Místní knihovnu Želetice a Obecní knihovnu Ratíškovice – prezentace.

 

5. Statistické výkazy za rok 2010 – M. Švejcarová

    Vysoký nárůst on-line služeb.  Jedná se o stále více využívanou službu čtenáři, kteří ji používají

    pro rezervaci knih, prolongaci výpůjček a ke sledování aktivit knihovny. Pro knihovny je důležité

    mít on-line katalog na webu.

 

6. Granty 2011 – M. Švejcarová

    V tomto roce si podalo žádost o VISK3 10 obcí, všechny byly úspěšné. Jsou to: město

    Dubňany, obce Tvarožná Lhota, Šardice, Blatnice pod Sv. Antonínkem, Těmice, Moravský

    Písek, Skoronice, Ratíškovice, Milotice, Lužice.

 

7. Různé – M. Švejcarová

  -  Představena nová pracovnice p. Ivana Šimková (zástup za nemoc), která se bude podílet na 

     revizích knihovního fondu a na kontrolách projektu VISK3 za rok 2009.

     V srpnu a září navštíví v rámci těchto kontrol obce a knihovny ve Velké nad Veličkou,         

     Vnorovech, Starém Poddvorově a Ratíškovicích.

  -  Pokud některá knihovna půjčuje zvukové knihy, musí to mít ošetřené v knihovním řádu a

      postupovat podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

-    Na obce bylo zasláno oznámení o konání revizí dle zákona č. 257/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky

     č. 88/2002 Sb.                                                                                                                                                          

  -  Do soutěže Vesnice roku se přihlásilo 5 obcí: Hýsly, Želetice, Násedlovice, Ždánice,

      Petrov. Při hodnocení je kladen důraz i na činnost knihovny.

  -  Při nákupu knih za finanční prostředky obcí některé knihovny žádají konkrétní tituly, které

     nejsou na trhu (např. povinná četba), ale v antikvariátu je mají. Všichni zúčastnění knihovníci

     souhlasili, že pokud knihy budou zachovalé, mohou být zakoupeny i  z antikvariátu.

    

 

  -  TÚK (Technické ústředí knihoven) končí svou činnost k 31.12.2011. Pokud potřebujete

      nějaké knihovnické pomůcky, můžete si je ještě teď objednat. Fólii (normální i

      samolepící) bude možné si objednávat u firmy CEIBA – www.ceiba.cz, e-mail: 

      info@ceiba.cz

 -   Výjezdní porada se uskuteční 21.9.2011– exkurze do Obecní knihovny Ratíškovice a do

      Masarykovy veřejné knihovny Vsetín – pozvánky s návratkou budou včas rozeslány.

 -   Standardy – je připravena novelizace, přibudou nové ukazatele, u stávajících standardů se 

      některé výše hodnot změní (provozní doba, tvorba knihovního fondu, umístění knihovny 

      v obci, plocha knihovny, studijní místa, přístup k internetu, webová prezentace, 

      elektronický katalog na internetu, vzdělávání knihovníků, měření spokojenosti uživatelů 

      knihovny).

 -   U vlastního nákupu knih zvážit, které knihy nechat zapsat, které se budou opravdu číst.

 -   Aktualizace knihovního fondu – nutno provádět dle zákona č. 257/2001 § 16 . Knihovna 

      se nemůže stát archívem, musí být živou knihovnou s aktuálním fondem.

 

8. Mediální výchova – praktická ukázka přípravy lekce – Mgr. B.  Křepinská

 

 

 

 

 

V Hodoníně 13.5.2011

 

 

 

 

Zapsala: Marcela Koláčková                                                               Mgr. Hana Šimonová

                                                                                                                ředitelka MěK Hodonín

                                                                                                                            

                                                                                                                

foto - Odborný seminář na téma Mediální výchova a porada knihovníků 
foto - Odborný seminář na téma Mediální výchova a porada knihovníků 
foto - Odborný seminář na téma Mediální výchova a porada knihovníků 
foto - Odborný seminář na téma Mediální výchova a porada knihovníků 
 
 

Výjezdní porada knihovníků regionu

Datum konání: 21. 08. 2011, 08:00 - 22. 09. 2011

Místo konání: Obecní knihovna Ratíškovice a Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Dne 21.9. 2011 se uskuteční výjezdní porada knihovníků.
Přihláška viz níže.

foto - Výjezdní porada knihovníků regionu 
foto - Výjezdní porada knihovníků regionu 
foto - Výjezdní porada knihovníků regionu 
foto - Výjezdní porada knihovníků regionu 
 
 

Jmenná katalogizace v programu CLAVIUS

Datum konání: 23. 11. 2011, 01:00 - 23. 11. 2011, 01:00

Místo konání: Městská knihovna Hodonín

Školení knihovníků, kteří mají automatizovaný knihovní systém CLAVIUS - jmenná katalogizace, výpůjční protokol.
foto - Jmenná katalogizace v programu CLAVIUS 
foto - Jmenná katalogizace v programu CLAVIUS 
foto - Jmenná katalogizace v programu CLAVIUS