Rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |

Region - 2011

Porada knihovníků regionu 14.12.2011

Místo konání: Městská Knihovna Hodonín

Program porady:
1.Zahájení
2.Výkon regionálních funkcí v roce 2012
3.Granty na rok 2012
5.Koncept rozvoje regionálích funkcí v JM kraji na období 2011-2014
6.Metodický pokyn MK ČR k vymezení standardu veřejných knihoven
7.Knihovní řád a hodnocení návštev v roce 2011
8.Plán revizí v roce 2012
9.Různé

foto - Porada knihovníků regionu 14.12.2011 
foto - Porada knihovníků regionu 14.12.2011 
foto - Porada knihovníků regionu 14.12.2011 
 
 

Metodický pokyn Ministerstva kultury

Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky.

 

Koncepce rozvoje regionálních funkcí

Koncepce rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji v letech 2011-2014

 

Dotazník

Modernizace vybavení knihovny

 

Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí za rok 2010

Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí za rok 2010 včetně komentáře.

 

Analýza výkonu knihoven a plnění standardů VKIS

Analýzy výkonu knihoven a plnění standardů za rok 2010 prezentovaná na poradě dne 11.5.2011 v MěK Hodonín.

 

Region - akce - 2011

Jmenná katalogizace v programu CLAVIUS

Datum konání: 23. 11. 2011, 01:00 - 23. 11. 2011, 01:00

Místo konání: Městská knihovna Hodonín

Školení knihovníků, kteří mají automatizovaný knihovní systém CLAVIUS - jmenná katalogizace, výpůjční protokol.
foto - Jmenná katalogizace v programu CLAVIUS 
foto - Jmenná katalogizace v programu CLAVIUS 
foto - Jmenná katalogizace v programu CLAVIUS 
 
 

Výjezdní porada knihovníků regionu

Datum konání: 21. 08. 2011, 08:00 - 22. 09. 2011

Místo konání: Obecní knihovna Ratíškovice a Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Dne 21.9. 2011 se uskuteční výjezdní porada knihovníků.
Přihláška viz níže.

foto - Výjezdní porada knihovníků regionu 
foto - Výjezdní porada knihovníků regionu 
foto - Výjezdní porada knihovníků regionu 
foto - Výjezdní porada knihovníků regionu 
 
 

Odborný seminář na téma Mediální výchova a porada knihovníků

Datum konání: 11. 05. 2011, 09:00 - 11. 05. 2011, 16:00

Místo konání: Městská knihovna Hodonín (zasedací místnost)

Zápis z porady regionu, konané dne 11.5.2011 v Městské knihovně Hodonín
 

1. Zahájení – Mgr. H. Šimonová

    Městská knihovna Hodonín bude 22.6.2011 slavit 90. výročí založení. Budou posílány 

    pozvánky s návratkou.

 

2. Hodnocení výkonu regionálních funkcí za rok 2010 – M. Švejcarová

    V roce 2010 byla poskytnuta na tuto činnost finanční částka 1 902 000,- Kč, to je o 154 000,- Kč

    méně než v roce 2009. Proto byl nižší nákup knih do výměnného fondu. Nižší počet 

    metodických návštěv byl způsoben dlouhodobou nemocí pracovnice regionálního oddělení.

    Je velký zájem o soubory VF – nárůst o 52 souborů a 2 438 svazků.

    Za prostředky obcí jsme nakupovali pro 71% knihoven – celková částka je 801 000,- Kč

    Uspořádali jsme 2 porady a 3 semináře.

 

3. Výkon regionálních funkcí v roce 2011 – M. Švejcarová

    Finanční prostředky na výkon regionálních funkcí na letošní rok jsou 1 875 000,- Kč.    

    Metodické návštěvy budou zaměřené na vedení statistického deníku, tvorbu webových

    stránek, automatizaci knihovního fondu a aktualizaci knihovních řádů.

    Srovnání roku 2009 a 2010 v automatizaci knihoven a ve statistice – prezentace.

 

4. Ocenění knihoven MZK v rámci JMK – M. Švejcarová

    Moravská zemská knihovna v Brně v rámci 1. ročníku Slavnostního setkání

    neprofesionálních knihoven Jihomoravského kraje 2011 ocenila v rámci našeho okresu

    Místní knihovnu Želetice a Obecní knihovnu Ratíškovice – prezentace.

 

5. Statistické výkazy za rok 2010 – M. Švejcarová

    Vysoký nárůst on-line služeb.  Jedná se o stále více využívanou službu čtenáři, kteří ji používají

    pro rezervaci knih, prolongaci výpůjček a ke sledování aktivit knihovny. Pro knihovny je důležité

    mít on-line katalog na webu.

 

6. Granty 2011 – M. Švejcarová

    V tomto roce si podalo žádost o VISK3 10 obcí, všechny byly úspěšné. Jsou to: město

    Dubňany, obce Tvarožná Lhota, Šardice, Blatnice pod Sv. Antonínkem, Těmice, Moravský

    Písek, Skoronice, Ratíškovice, Milotice, Lužice.

 

7. Různé – M. Švejcarová

  -  Představena nová pracovnice p. Ivana Šimková (zástup za nemoc), která se bude podílet na 

     revizích knihovního fondu a na kontrolách projektu VISK3 za rok 2009.

     V srpnu a září navštíví v rámci těchto kontrol obce a knihovny ve Velké nad Veličkou,         

     Vnorovech, Starém Poddvorově a Ratíškovicích.

  -  Pokud některá knihovna půjčuje zvukové knihy, musí to mít ošetřené v knihovním řádu a

      postupovat podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

-    Na obce bylo zasláno oznámení o konání revizí dle zákona č. 257/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky

     č. 88/2002 Sb.                                                                                                                                                          

  -  Do soutěže Vesnice roku se přihlásilo 5 obcí: Hýsly, Želetice, Násedlovice, Ždánice,

      Petrov. Při hodnocení je kladen důraz i na činnost knihovny.

  -  Při nákupu knih za finanční prostředky obcí některé knihovny žádají konkrétní tituly, které

     nejsou na trhu (např. povinná četba), ale v antikvariátu je mají. Všichni zúčastnění knihovníci

     souhlasili, že pokud knihy budou zachovalé, mohou být zakoupeny i  z antikvariátu.

    

 

  -  TÚK (Technické ústředí knihoven) končí svou činnost k 31.12.2011. Pokud potřebujete

      nějaké knihovnické pomůcky, můžete si je ještě teď objednat. Fólii (normální i

      samolepící) bude možné si objednávat u firmy CEIBA – www.ceiba.cz, e-mail: 

      info@ceiba.cz

 -   Výjezdní porada se uskuteční 21.9.2011– exkurze do Obecní knihovny Ratíškovice a do

      Masarykovy veřejné knihovny Vsetín – pozvánky s návratkou budou včas rozeslány.

 -   Standardy – je připravena novelizace, přibudou nové ukazatele, u stávajících standardů se 

      některé výše hodnot změní (provozní doba, tvorba knihovního fondu, umístění knihovny 

      v obci, plocha knihovny, studijní místa, přístup k internetu, webová prezentace, 

      elektronický katalog na internetu, vzdělávání knihovníků, měření spokojenosti uživatelů 

      knihovny).

 -   U vlastního nákupu knih zvážit, které knihy nechat zapsat, které se budou opravdu číst.

 -   Aktualizace knihovního fondu – nutno provádět dle zákona č. 257/2001 § 16 . Knihovna 

      se nemůže stát archívem, musí být živou knihovnou s aktuálním fondem.

 

8. Mediální výchova – praktická ukázka přípravy lekce – Mgr. B.  Křepinská

 

 

 

 

 

V Hodoníně 13.5.2011

 

 

 

 

Zapsala: Marcela Koláčková                                                               Mgr. Hana Šimonová

                                                                                                                ředitelka MěK Hodonín

                                                                                                                            

                                                                                                                

foto - Odborný seminář na téma Mediální výchova a porada knihovníků 
foto - Odborný seminář na téma Mediální výchova a porada knihovníků 
foto - Odborný seminář na téma Mediální výchova a porada knihovníků 
foto - Odborný seminář na téma Mediální výchova a porada knihovníků