Rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |

Region - 2021

Porada knihovníků

Místo konání: Porada knihovníků on-line dne 1.12.2021 v 9.00

Záznam z online porady knihovníků regionu 1.12.2021
 

Komunitní činnost knihoven okresu Hodonín

Místo konání: Neprofesionální knihovny

Dne 11.10. byla zahájena série přednášek spisovatelky Mgr. Lucie Hlavinkové v rámci projektu Regionální autoři dětem – Zvířátka kolem nás, které jsou zaměřeny na podporu komunitních aktivit a jsou hrazeny z dotace Jihomoravského kraje na regionální funkce. 

 

Pravidla pro provoz knihoven a dalších zařízení a aktivit od 1. 9. 2021

 

Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí regionu Hodonín za 1. pololetí roku 2021.

 

Prezentace ze semináře k tvorbě webových stránek – přednášející Jan Skůpa

 

Provoz knihoven je uvolněn od 12.4. je nutné se řídit opatřením MZ ČR a doporučením MK ČR.

 

Vyhlášení vítězů v projektu SenSen (Senzační Senior

Krásné 3. místo v projektu Senzační senior získala paní Jindřiška Faiglová, dlouholetá knihovnice z Místní knihovny ve Svatobořicích-Mistříně. Do tohoto projektu paní Faiglovou navrhla Městská knihovna Hodonín. Blahopřejeme!
Cílem projektu SenSen (Senzační Senior), který vznikl v Nadaci Charty 77, je inspirovat seniory v jejich vlastním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Patronkou Ceny Senior roku je od jejího počátku herečka Simona Stašová.


 

Pozvánka na poradu vedoucích pracovníků profesionálních knihoven ONLINE

Porada se koná dne 14.4.21 v 9:00 
Přihlášení bude aktivní od 8.45 hod

Záznam z online porady profesionálních knihovníků 14.4.2021 v rámci regionu
 

MALÉ PROJEKTY SKIP VELKÁ MORAVA

Byly vyhlášeny Malé projekty SKIP Velká Morava, které jsou určeny pro knihovny s úvazkem do 1,0. Z projektu lze hradit honoráře autorům, lze to i v případě, že akce probíhá online.

 

STANOVISKO K ONLINE ČTENÍ V KNIHOVNÁCH Z NÁRODNÍ KNIHOVNY

 

Tritius - návod na katalog

 

NABÍDKA VYŘAZENÝCH KNIH Z VF

 

STATISTICKÉ VÝKAZY ZA ROK 2020 A METODICKÝ POKYN K VYPLNĚNÍ

 

Region - akce - 2021

Pozvánka na poradu profesionálních knihovníků

Datum konání: 22. 09. 2021, 01:00 - 31. 12. 2021

Místo konání: Místní knihovna Svatobořice-Mistřín

 

Pozvánka na poradu knihovníků a prezentace firmy ALBI

Datum konání: 16. 08. 2021, 01:00 - 19. 12. 2021

Místo konání: Městská knihovna Hodonín, zasedací místnost

foto - Pozvánka na poradu knihovníků a prezentace firmy ALBI 
foto - Pozvánka na poradu knihovníků a prezentace firmy ALBI 
foto - Pozvánka na poradu knihovníků a prezentace firmy ALBI 
 
 

POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ SYSTÉMU TRITIUS

Datum konání: 30. 07. 2021, 01:00 - 01. 12. 2021

Místo konání: Městská knihovna Hodonín, počítačová učebna

Dne 18.8.2021 proběhne školení knihovníků v automatizovaném knihovním systému Tritius.
Více informací v přiložené pozvánce.

foto - POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ SYSTÉMU TRITIUS 
foto - POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ SYSTÉMU TRITIUS 
foto - POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ SYSTÉMU TRITIUS 
foto - POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ SYSTÉMU TRITIUS 
 
 

Provoz knihoven od 26.6.2021

Datum konání: 01. 12. 2021, 01:00 - 01. 12. 2021

Od 26.6.2021 dochází k mírnému rozvolnění pro aktivity knihoven.