„Už jsem čtenář – kniha pro prvňáčka“

Datum konání

19. 06. 2009  09:00-

Popis

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ KNÍŽKY PRO MALÉ ČTENÁŘE ZE ZŠ OČOVSKÁ A VANČUROVA SE USKUTEČNILO 19.6.2009 V 9:00 HODIN.
DRUŽINA VODNÍHO KRÁLOSTVÍ HODONÍN PŘEDALA KNÍŽKU 130 DĚTEM. O HUDEBNÍ DOPROVOD SE POSTARALY ŽÁKYNĚ HUDEBNÍ ŠKOLY YAMAHA.

Akce je určena pro první třídy základních škol.
Cílem projektu je podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i pozdější uplatnění v životě.
Projekt chce podchytit zájem nejmenších žáků o četbu tím, že jim dospělí, kteří jim četbu ve výuce zprostředkují tzn. učitelé a knihovníci dají najevo, že úspěšným zvládnutím čtení dosáhli něčeho opravdu mimořádného, za co si zaslouží uznání i odměnu nejen ve formě jedničky na vysvědčení.

Takovou odměnou je Knížka pro prvňáčka, kniha renomované/ného autorky/ra speciálně pro prvňáčky určitého školního roku a kterou nelze získat volně v knihkupectvích, to znamená, že knihu budou mít výlučně absolventi prvních ročníků ZŠ v příslušném prvním roce. Ve školním roce 2008/2009 dostaly děti přihlášené do projektu knížku Ivony Březinové Okno do komína, s ilustracemi Vlasty Baránkové.

Řešitelem prvního ročníku projektu je Ústav pro informace ve vzdělávání – Národní pedagogická knihovna Komenského. Věříme, že projekt bude pokračovat i v následujících letech.

Více informací o možnostech zapojení poskytne knihovnice dětského oddělení.
 
foto - „Už jsem čtenář – kniha pro prvňáčka“
foto - „Už jsem čtenář – kniha pro prvňáčka“
foto - „Už jsem čtenář – kniha pro prvňáčka“
foto - „Už jsem čtenář – kniha pro prvňáčka“
foto - „Už jsem čtenář – kniha pro prvňáčka“
foto - „Už jsem čtenář – kniha pro prvňáčka“
foto - „Už jsem čtenář – kniha pro prvňáčka“
foto - „Už jsem čtenář – kniha pro prvňáčka“
foto - „Už jsem čtenář – kniha pro prvňáčka“
 
 
‹ zpět