Petr Koluch - Moravská architektura

Datum konání

15. 11. 2013  17:30-19:30

Místo konání

přednáškový sál

Popis

Přednáška se zabývá fenoménem moravské zemské identity přelomu 19. a 20. století a jejího vyjádřením v umění a architektuře. Koncepce přednášek je založena na komparativní metodě tvorby moravských architektů vycházejících z vídeňských vzorů pozdního historismu, secese a moderny, stejně jako z anglických uměleckých proudů. Cílem přednášek je seznámit širší veřejnost s uměleckou produkcí pozdního Rakouska-Uherska i zaobírání se otázkou nacionalismu a jeho nejrůznějšími projevy v architektuře.

Přednáší vídeňský průvodce specializující se na habsburskou monarchii a umění 19. stol., Petr Koluch, student oborů dějiny umění a historie na FFUK v Praze, nositel ocenění České učené společnosti při Akademii věd České republiky.

Pořádá Studentská iniciativa.
Další přednáška:
22. 11. - Galerie výtvarného umění
 
foto - Petr Koluch - Moravská architektura
foto - Petr Koluch - Moravská architektura
foto - Petr Koluch - Moravská architektura
 
 
‹ zpět