Nabídka lekcí 2016

Datum konání

01. 09. 2016

Popis

Popis
Nabídka platí celoročně od 1.9.2016

NÁVRH AKCÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Knihovnické lekce
Exkurze po knihovně, seznámení s knihovnou, jejím uspořádáním a činnostmi.

Informační lekce
Práce s informačními zdroji - internet, knihy, katalogy a jejich propojení s vyučovanými předměty.

Literární okruhy
Tematický zaměřené literární besedy. Cestopisná literatura, humor v literatuře, druhá světová válka, detektivky a horory, science fiction.

Literární dílny
Literární lekce zaměřené na doporučenou a povinnou školní četbu. Je možné, zadat si vlastní téma s dostatečným předstihem na zpracování.
1. Antická literatura
2. Řecké báje
3. Jan Amos Komenský "učitel národů" (2015 – 345. výročí úmrtí)
4. Karel Čapek - život a dílo (2015 – 125. výročí narození)
5. Osvobozené divadlo
6. Jiří Trnka (přednáška k cyklu Veselým krokem Trnkovým rokem, možné využít i pro žáky 8. a 9. třídy)
7. Bohumil Hrabal (2014 – 100. výročí narození)
8. Eduard Petiška (přednáška k cyklu Putování za bohy Slovanů a starých Řeků)
9. Božena Němcová (2015 – 195. výročí narození)
10. Josef Škvorecký
11. Jan Neruda (2016 – 125. výročí smrti)
12. Jiří Wolker
13. Jaroslav Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka
14. Ota Pavel
15. William Shakespeare (2016 – 400. výročí smrti)
16. Spisovatelé na Slovácku (připomeňme si známé i málo známé autory)
17. Třídění odpadů
18. Lidová kultura
19. Etiketa
20. Tradice a zvyky Velké Británie a Severního Irska

Cílem lekcí je seznámit studenty s knihovnou jako kulturní institucí, která vytváří široké zázemí pro vlastní sebevzdělání, nabízí možnost kvalitního využití volného času a poskytuje rozsáhlé informace. Délka trvání lekcí je 45 minut (po domluvě lze přizpůsobit). Vzdělávací lekce jsou zdarma, nezbytná je domluva termínu osobně nebo telefonicky minimálně dva týdny dopředu. Případné podněty na doplnění změn lekcí a dílen jsou srdečně vítány. Dané podněty doručte na níže uvedený kontakt.

Kontakty: Bc. Lenka Maňáková, oddělení služeb čtenářům – oddělení pro dospělé
manakova.lenka@knihovnahod.cz
tel.: 518 321 213
www.facebook.com/knihovnahodonin
http://ctemeradi.webnode.cz />
 
‹ zpět