Tereza Dubinová - Máří Magdalena: vzkaz k současnému dění

Datum konání

26. 09. 2019  17:30-19:30

Místo konání

přednáškový sál

Popis

O vodě ze studánky Máří Magdaleny v Jeruzalémě. Síla stvoření, pátý element - voda budoucnost skrze vize a sny.

Terezie Dubinová, PhD.
Vystudovala jsem kulturologii a hebraistiku na FF UK Praha, absolvovala jsem kurs moderní hebrejštiny na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. V Izraeli jsem mnohokrát pobývala, nejdéle půl roku, zatím naposledy v roce 2018. V roce 1997-98 jsem vyučovala biblickou hebrejštinu na Husitské teologické fakultě UK v Praze. V letech 1991-1997 jsem pracovala v občanském sdružení Centrum humanitární pomoci krajanům, které pomáhalo ukrajinským občanům českého původu v oblasti postižené černobylskou jadernou katastrofou. Po jejich přestěhování do Čech jsem v letních měsících pracovala v české evangelické vesnici Bohemka u Oděsy jako učitelka českého jazyka a kultury.
V letech 2002 – 2009 jsem jako spoluzakladatelka pracovala v o.s. (dnes o.p.s.) Baševi Jičín, pečujícím o synagogu a židovský hřbitov v Jičíně. S Baševi stále úzce spolupracuji, připravuji kulturní program a akce pro školy. V roce 2007 jsem obhájila disertaci na téma „Ženský prvek v interpretaci hebrejských biblických a pobiblických komentářů“, ve které jsem studovala a srovnávala tradiční starověké a středověké rabínské komentáře a současné feministické komentáře biblických příběhů ženských hrdinek. Knižní podobu disertace vydalo pod názvem „Ženy v Bibli, ženy dnes“ Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze (2008).
V letech 2008-2011 jsem pracovala jako správkyně synagogy Turnov. Po jejím rozkvětu už pouze spolupracuji na jejím kulturním programu. S kolegou historikem a archivářem Pavlem Jakubcem jsme napsali knihu „Židé na Turnovsku“ (2010). O rok později jsem připravila on-line knihu „Jak učit o holokaustu“ pro pedagogy, studenty i veřejnost (2011). Od ledna 2012 jsem na „volné noze“, nabízím přednášky a semináře z oblastí židovství (hebraistika, judaistika, Izrael, židovský feminismus) a ženské spirituality. Od ledna 2013 nabízím také astroterapii v centru Duhová medicína v Jičíně (www.duhovamedicina.cz) a po domluvě i na jiných místech Čech a Moravy, případně přes mail a skype. V roce 2013 mi vyšla kniha „Kořeny ženské spirituality: Návrat a transformace starověké moudrosti“, beznadějně vyprodaná kniha vyšla ve druhém vydání v nakladatelství Zlatý květ roku 2018. V roce 2016 mi vyšla kniha rozhovorů s kolegou a přítelem, signatářem Charty 77, bývalým vězeňským kaplanem a římskokatolickým farářem „Kniha, která může být: Svoboda jít s Bohem. Rozhovory s Josefem Kordíkem“. S rodinou žiji v Jičíně.
Více informací na http://www.oheladom.cz. />
 
foto - Tereza Dubinová - Máří Magdalena: vzkaz k současnému dění
foto - Tereza Dubinová - Máří Magdalena: vzkaz k současnému dění
foto - Tereza Dubinová - Máří Magdalena: vzkaz k současnému dění
foto - Tereza Dubinová - Máří Magdalena: vzkaz k současnému dění
 
 
‹ zpět