Bezkontaktní půjčování knih a platby

Datum konání

19. 02. 2021

Popis

BEZKONTAKTNÍ PŮJČOVÁNÍ KNIH
Městská knihovna Hodonín umožňuje svým čtenářům bezkontaktní půjčování předem objednaných knih.

ZPŮSOB OBJEDNÁVKY
e.mailem: dospele@knihovnahod.cz
přes knihovní katalog Tritius: https://hodonin.tritius.cz/
telefonicky na č.: 518 321 213 nebo +420 724 055 952

VYZVEDNUTÍ OBJEDNANÝCH KNIH
Ve vstupním prostoru Městské knihovny v čase od 8.00 do 15.30
Vstupujte jednotlivě.
Knihy jsou už načteny do vašeho čtenářského konta.
Balíčky knih jsou seřazeny abecedně podle vašeho příjmení.

POBOČKA BRANDLOVA
Využijte služby výdejního okénka.

ZPŮSOB OBJEDNÁVKY
e.mailem: pobocka@knihovnahod.cz
přes knihovní katalog Tritius: https://hodonin.tritius.cz/
telefonicky na č.: 518 321 212
Mobil: +420 725 965 653

VÝDEJ A VRACENÍ
Na přistaveném vozíku, uvnitř budovy, před samotným vstupem do knihovny.
Od 8.00 – 11.00 a od 11.30 – 15.30

Vaši knihovníci.

K dispozici VIDEO-REPORTÁŽ
https://www.facebook.com/knihovnahodonin/videos/2969482023335233

Pravidla pro platby v Městské knihovně Hodonín.
V současné situaci nepřijímáme žádné hotovostní platby. Knihy je možné bezkontaktně půjčovat pro zaregistrované čtenáře i bez platného registračního poplatku, který se na telefonickou nebo písemnou žádost (emailem) čtenáře automaticky prodlužuje. Nezaregistrovaní čtenáři nemohou být bezkontaktně obslouženi.
Upomínky mohou čtenáři uhradit na pokladně městského úřadu v úředních hodinách.
Přehled druhů plateb, které se v knihovně hradí a způsoby jejich úhrady.

Platby

Systém Tritius
Registrační poplatky a sankční
- hotovostně v Měk a na pobočce
- bezhotovostně kartou v MěK
- platba na účet 3390227/0100, VS číslo čtenářské průkazky

Ztráty knih
- hotovostně nebo bezhotovostně kartou
- platba na účet 3390227/0100, VS číslo čtenářské průkazky

DPH
Kopírování
- hotovostně v Měk na zjednodušený daňový doklad (ZDD)

Nájem
- hotovostně v MěK na ZDD
- bezhotovostně na pokladně MÚ
- na účet uvedený ve smlouvě o nájmu

Kurzovné
- hotovostně v Měk na ZDD
- bezhotovostně na pokladně MÚ
- úhrada fakturou (vystaví MÚ po námi předloženém formuláři – podklad pro fakturaci)
 
foto - Bezkontaktní půjčování knih a platby
 
 
‹ zpět