BOX NA VRACENÍ KNIH

Datum konání

01. 01. 2021

Popis

Pravidla vracení
1.Box slouží k vracení knih vypůjčených výhradně z Městské knihovny Hodonín.

2.Knihy je třeba vkládat hřbetem tak, aby se nepoškodily.

3.Knihovna se zavazuje odepsat knihy z čtenářského konta v průběhu následujícího pracovního dne. Knihovna vyrozumění o vrácení výpůjčky neposílá.

4.Uživatel si může zkontrolovat stav čtenářského konta do 48 hodin a to elektronicky, osobně, emailem nebo telefonicky.

5.Pokud byly čtenáři vygenerovány upomínky z důvodu překročení výpůjční doby, má povinnost je uhradit při příští návštěvě knihovny.

6.Nevrácené výpůjčky přesahující 100 dní se automaticky neprodlužují.

7.Poškozené nebo neúplné knihovní jednotky knihovna z čtenářského konta neodepíše.

8.Prostřednictvím BOXU není možno vracet:
a) dokumenty vypůjčené MVS službou
b) dokumenty z jiných knihoven
c) CD, DVD, mapy, časopisy
d) poškozené knihy a dokumenty
e) dokumenty vymáhané soudní cestou
f) nadrozměrné knihy
Tyto dokumenty vracejte přes výdejní okénko.

9.BOX není určen pro knihy, které chce uživatel věnovat.

10.V případě plného BOXU knihy nevhazujte.
 
 
‹ zpět