Židovská mystika kabala: Staro-nová moudrost s hebraistkou, kulturoložkou a astroterapeutkou Terezií Dubinovou

Datum konání

15. 04. 2024  17:30-19:00

Místo konání

Přednáškový sál

Popis

Téma nás přenese do Starověké mystiky, která umí pracovat s moderními tématy Celistvosti, role člověka a "Vyšší Moudrosti", dobra a zla, spolutvorby našeho osudu skrze tělo, meditace, imaginace. Hledá propojení i rovnováhu mezi polaritami našeho světa, viditelným a neviditelným, božským a lidským, Světlem a Tmou. Více na: www.oheladom.cz
 
 
‹ zpět