Městská knihovna Hodonín

Městská knihovna vznikla v roce 1921 na základě prvního knihovního zákona z roku 1919. Od roku 1986 sídlí v centru města na Národní třídě. V letech 2012 až 2016 prošly prostory celkovou rekonstrukcí.

Jednotlivá oddělení knihovny nabízí půjčování knih, periodik, map, audioknih a deskových her. Je zde zdarma přístup na internet a wifi připojení i pro neregistrované návštěvníky.

Pro slabozraké a zrakově postižené návštěvníky nabízí čítárna půjčování zvukových knih z knihovny a tiskárny pro nevidomé Karla Emanuela Macana, a e-knihy do čtečky nebo tabletu. Dále je možné v čítárně číst dokumenty, knihy, časopisy i noviny pomocí zvětšovací kamerové lupy a čtecí myši.

V čítárně je umístěn jeden počítač vybavený programem FriendlyVox, který přečte webové stránky internetu.

Knihovna pořádá vzdělávací a kulturní akce, exkurze, výstavy a vernisáže.Podmínky registrace

K registraci je potřeba občanský průkaz. Cizí státní příslušníci předloží cestovní pas. Děti do patnácti let zapisují rodiče. Svým podpisem na přihlášce čtenář nebo zákonný zástupce stvrzuje, že souhlasí s knihovním řádem a zavazuje se plnit ustanovení tohoto řádu a pokyny pracovníků knihovny.

Studijní průkaz nebo SeniorPas se používá pro uplatnění slevy. Držitelé ZTP a ZTP průkazu se registrují zdarma po jeho předložení. Po uhrazení registračního poplatku jsou služby knihovny na rok zdarma. Registrační průkaz čtenáře je nepřenosný.

Zpoplatněny jsou tyto služby

 • Meziknihovní výpůjční služba
 • Kopírování a tisk
 • Vzdělávací lekce Univerzity volného času a Virtuální univerzity třetího věku

Kde nás najdete

Hlavní budova knihovny se nachází na Národní třídě 36 a je bezbariérová. Vnitřní prostory jsou označeny orientačním systémem. Štítky v Braillově písmu je označena výtahová plošina a její ovládání, dále WC a čítárna. Cesta z vestibulu do čítárny je vyznačena podlahovými vodícími lištami. Hlavní vstup do budovy je označen orientačním hlasovým majáčkem.

V přízemí se nachází oddělení pro dospělé, galerie Amatér a bezbariérové WC.

První patro je přístupné z vestibulu pomocí výtahové plošiny. Je zde umístěna čítárna, jejíž součástí je fond zvukové knihovny. Dále se zde nachází oddělení pro děti a mládež, Výstavní sál, galerie Plácek, Přednáškový sál, počítačová učebna, zasedací místnost, klub pro mladé Zašívárna, místnost ProSenior,ředitelna, oddělení informačních zdrojů a regionálních funkcí, a kanceláře pracovníků knihovny.

Cesta do knihovny

Knihovna je dostupná autobusem MHD, zastávka Rodinova, číslo linky 901 je přímo u knihovny. Ke knihovně lze přijet autem. Parkování na placeném parkovišti je z boku budovy, na ulici Rodinova. Je zde vyhrazeno místo pro invalidy. Další možnost placeného parkování je naproti budovy knihovny, na Národní třídě.

Otevírací doba

 • Knihovna je otevřena v pondělí a úterý od 7.30 do 17.00
 • Ve středu od 12.00 do 17.00
 • Ve čtvrtek a pátek od 7.30 do 18.00
 • Oddělení pro děti a mládež je otevřeno každý všední den od 13.00 do 17.00
 • Telefonický kontakt: +420 518 321 213, mobil: +420 724 055 952, e-mail: dospele@knihovnahod.cz
 • www.knihovnahod.cz

Pobočka Brandlova

Pobočka sídlí na adrese Brandlova 81 a je umístěna v 1. patře. Nabízí registrovaným čtenářům půjčování knih pro dospělé, děti a mládež, periodika, deskové hry a tematické kufříky. Je zde přístup na internet a wifi připojení i pro neregistrované návštěvníky.

Zpoplatněny jsou zde tyto služby

 • Meziknihovní výpůjční služba
 • Kopírování a tisk
 • Pobočka knihovny na sídlišti Větrná Hůrka je dostupná autobusem MHD, zastávka Rudolfa Filipa – sídliště, linka č. 901 je 200 m od knihovny.
 • Otevírací doba pobočky od 7.30 do 16.00
 • Ve středu je otevřena od 12.00 do 16.00
 • Telefonický kontakt: +420 518 321 212, mobil: +420 725 965 653, e-mail: pobocka@knihovnahod.cz