Nabídka lekcí pro MŠ a ZŠ

Knihovnické lekce probíhají po telefonické domluvě denně v době v době od 8,00 do 11,00.
Lekce pro ZŠ jsou součástí čtenářských dílen dle jednotlivých ročníků, cílem lekce je, aby každé dítě odcházelo domů s knihou, kterou si samo vybere na dané téma a následně s ní pracuje. Čtenářské dílny jsou tematicky zaměřené na jednotlivé druhy literatury. Pravidelné akce jsou např. besedy s autory, roční projekty, Čtení pomáhá, Knížka pro prvňáčka.

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Lekce pro MŠ jsou zpracovány na základě požadavků MŠ.
Rodina, Ekologie, Pejsek a kočička, Roční období, Moje město…

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

1. ročník

Poprvé v knihovně
- Seznámení s knihovnou, prohlídka prostor, pohádkové postavy, čtení úryvků z pohádek…
- Knihy: dle vlastního výběru

Jak vzniká kniha?
- Knížka o knížce
- Knihy - volný výběr

Abeceda
- Dvě lekce zaměřené na práci s písmeny
- Knihy dle vlastního výběru, První čtení

Kamil neumí létat
- Vyprávěcí lekce o malém špačkovi, který se nechtěl učit létat, byl knihomol, a jak to s ním dopadlo
- Knihy První a Druhé čtení

Hrací lekce
- Čtení s porozuměním, dle přečteného textu děti doplňují pracovní listy…
- Knihy První a Druhé čtení
- Víš, co čteš?

Rodina
- Co to je, kdo do ní patří, příbuzenské vztahy
- Knihy o rodině (lidské nebo zvířecí)


2. ročník

Pirát Kolísko
- vyprávěcí lekce, převyprávění příběhu
- knihy Druhé a Třetí čtení

Pohádka
- Popletená pohádka - úkoly na rozpoznání pohádek
- Co to je pohádka?
- České pohádky, Václav Čtvrtek

Strašidýlka v pohádkách
- Jaké „příšerky“ se vyskytují v pohádkách
- Knihy o vílách, čarodějnicích, vodnících….

Žabák a cizinec
- Lekce o cestování, o pocitech cizince, o přátelství
- knihy - volný výběr

Příběhy se zvířátky
- hry se zvířátky, povídání o zvířatech…
- Knihy - hlavní hrdina je zvířátko

O hloupé huse
- Vyprávěcí lekce, dopravní výchova
- Knihy Třetí čtení


3. ročník

Bajky 1 a 2
- Dvě lekce zaměřené na bajky, lidské vlastnosti
- Knihy - bajky

Pan Buřtík a pan Špejlička
- Lekce o rozdílnosti lidí
- V čem jsme stejní a v čem se lišíme
- Knihy: rodina, přátelství, kamarádi….

Knihovnická lekce
- Katalog…
- Knihy volný výběr

Čtení pomáhá
- Informace o projektu, registrace
- Knihy z databáze Čtení pomáhá

Etiketa
- Co to je?
- Hra „Nešťourej se v nose“
- Hry
- Knihy - příběhy o dětech

Staň se detektivem
- Kdo je detektiv, co řeší…
- Knihy - detektivky

Pirát Kolísko
- Vyprávěcí lekce
- Knihy o cestování

Fantazie
- Co to je?
- Úkoly na rozvíjení fantazie
- Knihy - fantazie


4. ročník

Po stopách praotce Čecha
- Co je pověst, pohádka, báje a bajka
- Práce s jednotlivou pověstí
- Knihy- pověsti, báje a legendy

Každý je odněkud, každý je nějaký
- Co mají lidé společného, v čem se liší, jaké mají zvyky…
- Knihy - světová pohádka

Ilustrátoři
- Kdo to je, poznáváme ilustrace
- Knihy - básničky

Dobrodružství
- Psaní příběhu dle klíčových slov
- Mapa příběhu
- Knihy - dobrodružná literatura

Přísloví, pořekadla, rčení
- Hry s příslovými
- Knihy - Vojtěch Steklač


5. ročník

Svět fantasy a sci-fi
- Co je fantasy a sci-fi literatura, slavní autoři…
- Čtení s porozuměním
- Knihy s tématikou a sci-fi

Rodina a příbuzenské vztahy
- Členové rodiny, vztahy
- Románky pro kluky a holky

Příběhy s napětím
- Co je strach, obava, panika…
- Lekce o emocích a jak je zvládat

Trochu se zasmějeme
- Co je legrace, humor
- Vtipy
- Knihy - humor

Domov pro Marťany
- Život s hendikepy
- Knihy s přidanou hodnotou

Hrajeme si na básníky
- Lekce zaměřená na druhy rýmů, přednes, slavní autoři…
- Knihy - básničky

Bezpečný internet
- Co to je, jaké na nás číhá nebezpečí, k čemu slouží…
- Knihy klučičí romány pro holky a naopak


Lekce pro druhý stupeň:

Pověsti, fantasy a sci-fi, historická literatura, cestopisy, informační a mediální výchova, dobrodružství a odvaha, zvířecí hrdina…