Revitalizace vnitřních prostor a vybavení pro činnost Městské knihovny Hodonín

Cílem projektu je revitalizace Městské knihovny Hodonín, s kterou se pojí zkvalitnění podmínek pro poskytování knihovnických, vzdělávacích a informačních služeb dané knihovny a jejího prostředí. V rámci realizace projektu dojde k rekonstrukci a modernizaci prostorů v budově knihovny. Jedná se zejména o vstupní halu (foyer) a zasedací a přednáškový sál se zázemím, které budou sloužit pro relaxaci i vzdělávání návštěvníků knihovny. Dotčené místnosti budou stavebně upraveny a vybaveny novým technickým a výukovým vybavením. V rámci realizace projektu bude také upraven hlavní vstup, který navazuje na již zmíněné foyer - vstupní halu. Na literární foyer bude navazovat také sklad, který bude sloužit jako zázemí klidové zóny, která je plánována ve foyer. Předkládaný projekt rovněž počítá s rekonstrukcí toalet (muži - pisoáry). V dalších místnostech bude předsíň a sklad pro technické zázemí pro činnost knihovny. Rovněž bude upraven jeden ze vstupů, kde bude umístěna nájezdová rampa s možností využití i pro invalidní vozíky a převážení knižního fondu. Výše zmíněný zasedací a přednáškový sál se nachází v 2. NP. I v tomto patře bude vybudováno potřebné zázemí - sklad pro činnost knihovny, sloužící i návštěvníkům a již zmiňovaný zasedací sál.Poskytnutá dotace:5 334 174,78
Příspěvek EU max. 70 %:4 392 849,82
Státní rozpočet max.15 %:941 324,96
Vlastní zdroje příjemce 15 %:941 324,95
Celková výše způsobilých výdajů 100 %:6 275 499,73