Univerzita volného časuUNIVERZITA VOLNÉHO ČASU - podzim 2018

Univerzita volného času – podzim 2018
Od řijna otevíráme tyto kurzy : Notebook pro seniory, Počítač pro pokročilé, Excel, Word, Práce s chytrými telefony a tablety, Angličtina I, Angličtina II, Angličtina pro začátečníky, Su JokDějiny českých zemí, Kresba 
Přihlášky v MěK Hodonín v dospělém oddělení od 3. 9. - 27. 9. 2018.

Ceny:
Kurzy na počítačích – 10hodin  se ČP 400Kč    bez ČP 450Kč  od 70let se ČP 300Kč  bez ČP 350Kč
Notebook pro seniory, Exel, Word, Chytré telefony -  8 hodin  se ČP 320Kč   bez ČP 360Kč  od 70let  se ČP240Kč  bez  ČP 280Kč
Ostatní kurzy – 16 hodin            se ČP 420Kč  bez ČP 470Kč,   od 70let se ČP 360Kč  bez ČP 390Kč
 
Počítačové kurzy:
 
Notebook pro seniory
Lektor: Bc Marek Otruba
Místo:  Měk – počítačová učebna
Čas:      úterý, čtvrtek 9.30-10.30, 8 hodin, 2x týdně
Kurz je určený pro seniory, kde se naučí vše od základů jak používat v běžném životě svůj notebook.


Počítač pro pokročilejší
Lektor: Bc. Marek Otruba
Místo:  Měk – počítačová učebna
Čas:    čtvrtek 16.00-18.00, 20 hodin, 1x týdně
Kurz určený pro už pokročilejší uživatele PC, zaměříme se na bezpečnost na internetu, práci s programem Office a systém Android.

Excel
Lektor: Bc. Marek Otruba
Místo:  Měk – počítačová učebna
Čas:     středa 13:00-15:00, 8 hodin
Kurz je zaměřen na seznámení s prostředím, tvorbou tabulek a prací s nimi, grafy a následnou práci s funkcemi.
 
Word
Lektor: Bc. Marek Otruba
Místo:  Měk – počítačová učebna
Čas:     pondělí 9:00-11:00, 8 hodin
Kurz je zaměřen na prostředí a funkce pro tvorbu textu, vkládání obrázků, tabulek a grafů do text. 
 
Práce s chytrými telefony a tablety
Lektor: Bc. Marek Otruba
Místo:  Měk – počítačová učebna
Čas:     pondělí 14:00-15:00, 8 hodin
Kurz je vhodný pro začátečníky, zahrnuje nastavení zařízení a jeho funkcí, práce s aplikacemi a registrace do Google play pro stahování aplikací a další práci s nimi na systému android. 

Ostatní kurzy:

Angličtina I
Lektor: Mgr. Eva Zemanová
Místo:  Měk Hodonín – zasedací místnost
Čas:    pondělí 17.05-18.05, 16 hodin, 1x týdně
Kurz pro mírně pokročilé začátečníky, bereme pouze náhradníky, pokud si někdo ze stávajících studentů účast rozmyslí.

Angličtina II
Lektor: Mgr. Eva Zemanová
Místo:  Měk Hodonín – zasedací místnost
Čas:     pondělí 18.15-19.15, 16 hodin, 1x týdně
Kurz pro mírně pokročilé začátečníky, bereme pouze náhradníky, pokud si někdo ze stávajících studentů účast rozmyslí

Angličtina pro začátečníky
Lektor: PhDr. Miroslava Sevciková
Místo: Měk Hodonín – zasedací místnost
Čas:    čtvrtek  16.30-17.30, 16 hodin, 1x týdně
Kurz pro začátečníky, bereme pouze náhradníky, pokud si někdo ze stávajících studentů účast rozmyslí 


Su Jok
Lektor: Ing. Ivana Kurzerová
Čas: úterý 16.00-18.46, 16 hodin, 1x za 14 dní
Su Jok dnes i u nás známá metoda. Na principu reflexního působení na ruce (Su) zlepšuje akutní i chronikcé problémy, působí i preventivně. Na body podrobnosti se působí tlakem,teplem,magnety,barvami, apod. Součástí kurzu jsou praktické ukázky a písemné podklady.

Dějiny českých zemí
Lektor: PhDr. Marek Vařeka Ph. D.
Místo:  Měk Hodonín – zasedací místnost
Čas:     pátek 15.30-17.30, 16 hodin, 1x týdně
Tentokrát se dozvíme něco o českých dějinách od roku 1914.

Kresba
Lektor: Mgr. Daniela Satkeová
Čas: středa 16.30-19.10, 16 hodin, 1x týdně
V postupných krocích si účastníci kurzu osvojí techniku kresby lineární, stínované i šrafované. Od kresby draperie a zátiší až ke kresbě portrétů podle modelu. foto - UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU - podzim 2018