Virtuální univerzita třetího věku

Záštita VU3V:

Určena pro:

  • důchodce
  • invalidní důchodce bez rozdílu věku

Podmínky studia:

  • vyplněná přihláška
  • zaplacený studijní poplatek
  • v rámci studia možno absolvovat až 6 kurzů
Výuka probíhá formou předem natočené multimediální přednášky.
Téma přednášek si vybírají účastníci sami.
Samotný kurz probíhá tak, že účastníci společně zhlédnou natočené přednášky. Po každé přednášce se předpokládá společná diskuze v návaznosti na přednášené téma a následuje vypracování kolektivního testu k ověření pochopení celého výkladu. Přednášky budou probíhat 1x za 14 dní. V následujících 14 dnech studuje každý sám.

Podmínky pro úspěšné absolvování semestru:

  • účast na společných přednáškách
  • úspěšně vypracovaný test (píše se po každé přednášce)
  • samostatně vypracovaný závěrečný test
Po splnění daných studijních podmínek v rámci semestru účastníci obdrží Pamětní list.

Zajišťuje:Zahájení podzimního semestru VU3V

Místo konání: zasedací místnost

Virtuální univerzita třetího věku
Podzim 2018 
V Městské knihovně Hodonín začala v říjnu VU3V. Pro letošní podzimní semestr si studenti zvolili téma České dějiny a jejich souvislosti.

foto - Zahájení podzimního semestru VU3V 
foto - Zahájení podzimního semestru VU3V