Virtuální univerzita třetího věku

Záštita VU3V:

  • Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze www.e-senior.cz

Určena pro:

  • důchodce
  • invalidní důchodce bez rozdílu věku

Podmínky studia:

  • vyplněná přihláška
  • zaplacený studijní poplatek
  • v rámci studia možno absolvovat až 6 kurzů
Výuka probíhá formou předem natočené multimediální přednášky.
Téma přednášek si vybírají účastníci sami.
Samotný kurz probíhá tak, že účastníci společně zhlédnou natočené přednášky. Po každé přednášce se předpokládá společná diskuze v návaznosti na přednášené téma a následuje vypracování kolektivního testu k ověření pochopení celého výkladu. Přednášky budou probíhat 1x za 14 dní. V následujících 14 dnech studuje každý sám.

Podmínky pro úspěšné absolvování semestru:

  • účast na společných přednáškách
  • úspěšně vypracovaný test (píše se po každé přednášce)
  • samostatně vypracovaný závěrečný test
Po splnění daných studijních podmínek v rámci semestru účastníci obdrží Pamětní list.

Zajišťuje:Virtuální univerzita třetího věku

Vážení senioři, chcete rozšiřovat své vědomosti? V Městské knihovně Hodonín je možné studovat ve společnosti svých vrstevníků různá témata v rámci Virtuální univerzity třetího věku.
Tato probíhá pod záštitou České zemědělské univerzity v Praze. VU3V vám dává možnost studovat v místě svého bydliště, přednášky probíhají formou přenosu přes internet. Každý semestr má šest přednášek, které se konají 1x za 14 dní vždy v úterý v době od 9.30 – 10. 45 hod.
V  semestru pro jaro 2018 otevíráme téma  Čínská medicína v naší zahrádce.
 
Přihlásit se můžete v Městské knihovně v oddělení pro dospělé od 2. 1. do 29. 1.2018.
Datum zahájení první přednášky je 30.1.2018.
Cena za semestr je pro čtenáře knihovny 360Kč, pro ostatní 390Kč.
Všeobecné informace o VU3V najdete na stránkách www.e-senior.cz

foto - Virtuální univerzita třetího věku 
 
 

Promoce

Na začátku roku se uskutečnily promoce dalších studentů z naší skupiny VU3V. Šlo o 5 studentek, které pilně celé tři roky studovaly a zdárně ukončily všech 6 semestrů. Slavnostního ceremoniálu v Praze na České zemědělské univerzitě se zúčastnily 3 studentky. Vše proběhlo ke spokojenosti  promovaných studentů. Jako odměnu si nadělily i kulturní vyžití a podařilo se jím navštívit výstavu českých korunovačních klenotů k 100. výročí republiky. Spokojené se vrátily domů s diplomy i zážitky.

foto - Promoce 
foto - Promoce 
foto - Promoce 
foto - Promoce 
foto - Promoce 
foto - Promoce 
 
 

Pamětní listy - Barokní architektura v Čechách

V úterý 30. 1. 2018 proběhlo předávání pamětních listů absolventům podzimního kurzu VU3V Barokní architektura v Čechách. 

foto - Pamětní listy - Barokní architektura v Čechách 
foto - Pamětní listy - Barokní architektura v Čechách 
foto - Pamětní listy - Barokní architektura v Čechách 
foto - Pamětní listy - Barokní architektura v Čechách 
foto - Pamětní listy - Barokní architektura v Čechách 
foto - Pamětní listy - Barokní architektura v Čechách