Virtuální univerzita třetího věku

Záštita VU3V:

  • Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze www.e-senior.cz

Určena pro:

  • důchodce
  • invalidní důchodce bez rozdílu věku

Podmínky studia:

  • vyplněná přihláška
  • zaplacený studijní poplatek
  • v rámci studia možno absolvovat až 6 kurzů
Výuka probíhá formou předem natočené multimediální přednášky.
Téma přednášek si vybírají účastníci sami.
Samotný kurz probíhá tak, že účastníci společně zhlédnou natočené přednášky. Po každé přednášce se předpokládá společná diskuze v návaznosti na přednášené téma a následuje vypracování kolektivního testu k ověření pochopení celého výkladu. Přednášky budou probíhat 1x za 14 dní. V následujících 14 dnech studuje každý sám.

Podmínky pro úspěšné absolvování semestru:

  • účast na společných přednáškách
  • úspěšně vypracovaný test (píše se po každé přednášce)
  • samostatně vypracovaný závěrečný test
Po splnění daných studijních podmínek v rámci semestru účastníci obdrží Pamětní list.

Zajišťuje:Promoce

V pondělí 14. května 2018 se v prostorách České zemědělské univerzity v Praze konala třetí promoce studentů VU3V, kteří v konzultačním středisku MěK Hodonín úspěšně absolvovali šest semestrů. 

foto - Promoce 
foto - Promoce 
foto - Promoce 
 
 

Závěrečný seminář VU3V

Posluchači kurzu Čínská medicína v naší zahrádce při VU3V se ve středu 23. května 2018 zúčastnili závěrečného semináře v Přerově.

foto - Závěrečný seminář VU3V 
foto - Závěrečný seminář VU3V 
foto - Závěrečný seminář VU3V 
foto - Závěrečný seminář VU3V 
 
 

České dějiny a jejich souvislosti

V podzimním semestru otevíráme téma České dějiny a jejich souvislosti. 
Přednášky jsou realizovány formou přenosu. 
Termíny: 2.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11. a 11.12. od 9:30 v zasedací místnosti MěK. 
Přihlášky v Městské knihovně Hodonín v oddělení pro dospělé od 3. do 27. září 2018.
Cena kurzu: pro čtenáře knihovny 360 Kč a pro ostatní 390 Kč. 
Všeobecné informace o VU3V najdete na www.e-senior.cz. 

foto - České dějiny a jejich souvislosti