Virtuální univerzita třetího věku

Záštita VU3V:

Určena pro:

  • Občané České republiky důchodového věku
  • invalidní důchodce bez rozdílu věku

Podmínky studia:

  • vyplněná přihláška
  • zaplacený studijní poplatek
  • v rámci studia možno absolvovat až 6 kurzů
Výuka probíhá formou předem natočené multimediální přednášky jedenkrát za 14 dní.
Téma přednášek si vybírají účastníci sami.
Samotný kurz probíhá tak, že účastníci společně zhlédnou natočené přednášky. Po každé přednášce se předpokládá společná diskuze v návaznosti na přednášené téma a následuje vypracování kolektivního testu k ověření pochopení celého výkladu. Posluchač může studovat pouze v jednom KS.
Upozornění - Pro studium se předpokládá využití PC nebo notebooku.

Podmínky pro úspěšné absolvování semestru:

  • účast na společných přednáškách
  • úspěšně vypracovaný test (píše se po každé přednášce)
  • samostatně vypracovaný závěrečný test
Po splnění daných studijních podmínek v rámci semestru účastníci obdrží Pamětní list. Po 6 úspěšně absolvovaných kurzech se posluchači v příslušném semestru mohou zúčastnit slavnostní promoce aule ČZU v Praze, kde si převezmou " Osvědčení o absolutoriu U3V"

Zajišťuje:Virtuální univerzita třetího věku - jaro 2023


Virtuální univerzita třetího věku - jaro 2023
Jarní semestr VU3V bude probíhat od ledna do dubna tohoto roku v Městské knihovně Hodonín,  garantem je Česká zemědělská univerzita Praha. Přihlášky v oddělení pro dospělé v Městské knihovně Hodonín.

Výukové téma tohoto semestru:
Buddhistické umění Indie
 
Osnova  
Nejstarší památky - sloupy a stúpy
Cesta k dokonalosti - hledání těla a tváře Buddhy
Staré jeskynní svatyně a kláštery
Plastika a malba v Adžantě
Od jeskyní k volně stojící architektuře
Soumrak buddhismu v Indii a jeho obrození
   
Kurz provede posluchače dějinami výtvarné kultury buddhismu, který právě v Indii vznikl a v prvních staletích své existence vzkvétal. Přednášky kurzu se zaměří na podrobnou prezentaci všech zásadních památek, sochařskou a vzácně i malířskou výzdobu. Zájemci se seznámí s hlavními stavebními typy buddhistické sakrální architektury a důležitými sochařskými styly na ukázkách z památkových lokalit i na početných exponátech indických a světových muzeí. To vše v dějinném kontextu, samozřejmě. Přednášky budou konat v zasedacím sále Městské knihovny Hodonín.    
Přihlašovat se mohou stávající i noví studenti v průběhu ledna v Městské knihovně, cena kurzu pro členy knihovny 480Kč, ostatní 520Kč .
Informace o tomto projektu získáte na stránkách e-senior.cz, v Městské knihovně Hodonín a na webových stránkách www.knihovnahod.cz. 
 
1.lekce 31.1.;   2.lekce 14.2.;   3. lekce 28.2.;   4. lekce 14.3.;   5. lekce 28.3.;   6. lekce 11.4.