Virtuální univerzita třetího věku

Záštita VU3V:

Určena pro:

  • Občané České republiky důchodového věku
  • invalidní důchodce bez rozdílu věku

Podmínky studia:

  • vyplněná přihláška
  • zaplacený studijní poplatek
  • v rámci studia možno absolvovat až 6 kurzů
Výuka probíhá formou předem natočené multimediální přednášky jedenkrát za 14 dní.
Téma přednášek si vybírají účastníci sami.
Samotný kurz probíhá tak, že účastníci společně zhlédnou natočené přednášky. Po každé přednášce se předpokládá společná diskuze v návaznosti na přednášené téma a následuje vypracování kolektivního testu k ověření pochopení celého výkladu. Posluchač může studovat pouze v jednom KS.
Upozornění - Pro studium se předpokládá využití PC nebo notebooku.

Podmínky pro úspěšné absolvování semestru:

  • účast na společných přednáškách
  • úspěšně vypracovaný test (píše se po každé přednášce)
  • samostatně vypracovaný závěrečný test
Po splnění daných studijních podmínek v rámci semestru účastníci obdrží Pamětní list. Po 6 úspěšně absolvovaných kurzech se posluchači v příslušném semestru mohou zúčastnit slavnostní promoce aule ČZU v Praze, kde si převezmou " Osvědčení o absolutoriu U3V"

Zajišťuje:Virtuální univerzita třetího věku – jaro 2021

Virtuální univerzita třetího věku – jaro 2021
 
Virtuální univerzita třetího věku probíhá pod záštitou České zemědělské univerzity v Praze. V Městské knihovně Hodonín se konají již 7 let.
Přednášky jsou zprostředkovány přes internet a konají se 1x za 14 dní. Ostatní čas studujete doma, v klidu.  Nemusíte mít strach ze žádných zkoušek nebo mnoho učení, nic takového vás nečeká. Pouze příjemně strávené chvíle u vzdělání se svými vrstevníky.
Pro jarní semestr bylo vybráno téma:
Rituály evropských královských rodů.
Veškeré informace a přihlášky získáte v Městské knihovně Hodonín v oddělení pro dospělé. Informovat se můžete i na tel. čísle 518 321 213, 724 055 952 nebo webové stránce knihovny www.knihovnahod.cz v sekci vzdělávání.