Virtuální univerzita třetího věku - podzim 2023

Podzimní semestr VU3V bude probíhat od října do prosince 2023 Garantem je Česká zemědělská univerzita Praha.
Přihlášky v oddělení pro dospělé v Městské knihovně Hodonín.
Přihlašujeme od 1.9 – 28.9.2023

Výukové téma tohoto semestru:

Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě

Osnova:

Přihlašovat se mohou stávající i noví studenti v průběhu září v Městské knihovně, cena kurzu pro členy knihovny 480 Kč, ostatní 520 Kč.

Informace o tomto projektu získáte na stránkách e-senior.cz, v Městské knihovně Hodonín a na webových stránkách www.knihovnahod.cz.


Lekce1.2.3.4.5.6.
Datum2.10.17.10.31.10.14.11.28.11.12.12.