Virtuální univerzita třetího věku - jaro 2023

Jarní semestr VU3V bude probíhat od ledna do dubna tohoto roku v Městské knihovně Hodonín.
Garantem je Česká zemědělská univerzita Praha.
Přihlášky v oddělení pro dospělé v Městské knihovně Hodonín.

Výukové téma tohoto semestru:

Buddhistické umění Indie

Kurz provede posluchače dějinami výtvarné kultury buddhismu, který právě v Indii vznikl a v prvních staletích své existence vzkvétal. Přednášky kurzu se zaměří na podrobnou prezentaci všech zásadních památek, sochařskou a vzácně i malířskou výzdobu. Zájemci se seznámí s hlavními stavebními typy buddhistické sakrální architektury a důležitými sochařskými styly na ukázkách z památkových lokalit i na početných exponátech indických a světových muzeí. To vše v dějinném kontextu, samozřejmě.

Přednášky budou konat v zasedacím sále Městské knihovny Hodonín. Přihlašovat se mohou stávající i noví studenti v průběhu ledna v Městské knihovně, cena kurzu pro členy knihovny 480 Kč, ostatní 520 Kč.

Informace o tomto projektu získáte na stránkách e-senior.cz, v Městské knihovně Hodonín a na webových stránkách www.knihovnahod.cz.


Vedoucí lektor
RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
Lektoři
RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

Kurz provede posluchače dějinami výtvarné kultury buddhismu, který právě v Indii vznikl a v prvních staletích své existence vzkvétal. Přednášky kurzu se zaměří na podrobnou prezentaci všech zásadních památek, sochařskou a vzácně i malířskou výzdobu. Zájemci se seznámí s hlavními stavebními typy buddhistické sakrální architektury a důležitými sochařskými styly na ukázkách z památkových lokalit i na početných exponátech indických a světových muzeí. To vše v dějinném kontextu, samozřejmě.

Osnova: